[[suggestion]]
Argentina
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Buenos Aires

Etniske grupper

Argentinere af spansk og italiensk herkomst 97%, mestizo, urbefolkning og andre 3%

Sprog

Spansk, engelsk, italiensk, tysk, fransk

Religion

Katolikker 92%, protestanter 2%, jøder 2%, andre/uspecifiseret 4%

Befolkningtal

44 688 864

Styreform

Republik

Areal

2 766 889 km2

Valuta

Peso

Bruttonationalindkomst per indbygger

26 505 PPP$

Nationaldag

25. maj

Andre landesider

Geografi

Argentina strækker sig over et stort område, og klimavariationerne er store. Klimaet er tempereret, og strækker sig fra subtropisk i nord til en udstrakt tempereret klimazone ned til væsentligt koldere klimaregioner i syd. Udover Andesbjergene i vest er landskabet præget af store flade sletter, kaldet pampas. Det argentinske lavland deles i tre hovedområder: nordområdet, pampassen og Patagonia. Nordområdet består hovedsageligt af store græssletter. Pampassen dækker store områder, og jorden giver gode forhold for jordbrug og kvægbrug. Patagonia er et plateaulandskab, med højder op imod 1500 meter over havet. Argentinas og Sydamerikas højeste bjerg er Aconcagua, som rager 6.962 meter over havets overflade. I nord, på grænsen til Brasilien, ligger Iguazú-vandfaldende. Vandfaldende er en af Sydamerikas største turistattraktioner, og er på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Forurening og tab af landbrugsjord er de største miljøproblemer landet kæmper med, og skyldes udslip fra industrien og brug af sprøjtemidler. Både skovrydning og ørkendannelse har ødelagt kvaliteten af jorden.

Historie

Europæiske opdagelsesrejsende kom til Argentina i 1516 e.Kr. I 1580 etablerede Spanien sin første koloni i det, som i dag er Buenos Aires. Tvangsarbejde og indføringen af sygdomme fra Europa resulterede i en kraftig reduktion i landets oprindelige befolkning. I 1816 blev Argentina uafhængigt af Spanien efter Uafhængighedskrigene, men landet fortsatte med at have tætte bånd til Europa. Særligt havde Argentina et tæt bånd til og handel med England. Frem til 1945 var landet præget af interne modsætninger, både mellem konservative og liberale politikere, og mellem politikere og militær. General Juan Perón blev valgt til Præsident 1946. Han forbedrede de fattiges situation, gav kvinderne stemmeret og nationaliserede industrien. Peróns kone, Evita, blev et symbol for denne velfærdspolitik. Samtidig styrede Perón landet diktatorisk, politisk modstand blev undertrykt og medierne kontrolleret. I 1976 gennemførte militæret et statskup, og op imod 30.000 personer forsvandt i løbet af de ni år diktaturet varede. I 1982 invaderede argentinske tropper de britiske Falklandsøer i det sydlige Atlanterhav, men måtte give op overfor de britiske tropper. Tabet førte til militærdiktaturets undergang.

Økologiske fodaftryk

1 9

2,0

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Argentina ville vi bruge 2,0 jordkloder.

Samfund og politik


Efter mange år med et ustabilt militærstyre blev demokratiet genoprettet i 1983. Præsidentens handlinger skal i teorien kontrolleres af kongressen, men i praksis har præsidenten magten. Der er 23 provinser i Argentina, udover Buenos Aires, der alle har deres egen regering. Der er en udbredt mistillid til det politiske system blandt landets befolkning, hvilket skyldes den store mængde korruption i den offentlige sektor. Fokus i dagens Argentina er på at reducere forskellene mellem fattig og rig, bekæmpe korruption, samt at give staten en vigtigere rolle i forretningslivet. Der lægges vægt på øget samarbejde med nabolandene, for at reducere USA's indflydelse i regionen. Cristina Fernández de Kirchner blev valgt som præsident i 2007, og blev dermed Argentinas første folkevalgte kvindelig præsident (Eva Perón var den første kvindelige præsident i verden, hun overtog præsidentembedet i Argentina fra 1974 til 1976, da hendes mand Juan Perón døde efter længere sygdom). Siden 2015 har Mauricio Macri siddet på præsidentposten. 
Argentinas befolkning er sammensat af indvandrere fra hele verden, og det siges at ni ud af ti argentinere har europæiske forfædre. Kulturelt er Argentina nok mest berømt for tangoen, men flere store navne inden for litteratur og film stammer også derfra. En tredjedel af Argentinas befolkning er bosat i og omkring Buenos Aires.

Menneskelig udvikling

16

45 av 188

Argentina er nummer 45 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel


I 1945 var Argentina blandt de ti rigeste landende i verden, men fejlslået økonomisk politik og korruption førte landet ind i en krise i 2001. Argentinas valuta mistede sin værdi, og folk mistede deres opsparede værdier i banken. Det resulterede i en række massedemonstrationer, og flere præsidentskift på kort tid. Økonomien er stadig ramt af en stor gæld til USA, høj inflation og en svækket valuta (pesos).
Store dele af Argentinas dyrkbare jord bruges til landbrug, og landbruget står for størstedelen af landets eksport. Argentina er en af verdens største producenter af oksekød. Industrisektoren har traditionelt været baseret på fordelingen af landbrugsprodukter, for eksempel konservesindustri og tekstil- og læderindustri. Argentinas vigtigste handelspartnere er Brasilien, USA og Chile. Landet er også medlem af Mercosur, en regional handelsblok mellem Argentina, Brasilien, Uruguay og Paraguay. Argentina har et veludviklet vejnet. Jernbanenettet er et af de mest omfattende i verden, men på grund af ti år uden vedligeholdelse, er det et ineffektivt system der oftest overgås i kvalitet af bustransport. De største floder bruges også til transportformål.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Argentina på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

45 773 884

Mennesker i Argentina

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 8

1,9

børn per kvinde i Argentina

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

børn der dør per 1000 levendefødte i Argentina

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

7

26 505

BNP per indbygger i PPP-dollar i Argentina

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

af befolkningen er underernærede i Argentina

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 3

3,41

ton CO2-udslip per person i Argentina

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Argentina

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Argentina

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,90

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Argentina

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,88

er forventet antal år i skolen i Argentina

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,287

GII-indexen i Argentina

Jobb