[[suggestion]]
Bahamas
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Nassau

Etniske grupper

Afrikansk opridnelse 90,6%, europæisk oprindelse 4,7%, asiater og latinoer 4,7%.

Sprog

Engelsk (officielt), kreol (blandt immigranter fra Haiti)

Religion

Protestanter 67,6%, romersk-katolske 13,5%, andre kristne 15,2%, ingen/uspecificeret 3,7% (2000)

Befolkningtal

399 285 (2018)

Styreform

Konstitutionelt parlamentarisk demokrati

Areal

13 880 km2

Valuta

Bahamansk dollar

Bruttonationalindkomst per indbygger

40 379 PPP$

Nationaldag

10. juli

Andre landesider

Geografi

Bahamas består af femten større og omkring 700 mindre koraløer. Øgruppen strækker sig næsten 80 mil fra Haiti i sydøst til Florida i nordvest og har omkring 2400 rev og sandbanker. Øerne består af porøs kalksten, hvilket betyder, at der ikke dannes floder og indsøer. Landets højeste punkt er Mount Alvernia på 63 meter. De fire største øer er; Andros, Great Abaco, Great Inagua og Grand Bahama, der tilsammen udgør mere end 2/3 af landområderne. Bahamas har subtropisk klima, hvor vintrene er milde og somrene er varme og fugtige. Fra juni til september er det regntid.

Øgruppen er meget sårbar for klimaændringer. Koralrevene rundt om øerne ligger på meget lavt vand og er derfor specielt sårbare for temperaturændringer. De sidste år har de globalt stigende havtemperaturer gjort, at store dele af landets koralrev er blevet ødelagte. Adgangen til ferskvand er dårlig, og landets lave landskab gør også øerne sårbare for tropiske storme, højvande og erosion. I august 2019 blev de nordlige øer ramt af en enorm tropisk orkan. Naturkatastrofen førte til kæmpe ødelæggelser og mange dødsfald.

Historie

Bahamas blev sandsynligvis befolket af arawak-talende mennesker omkring 500-tallet. Den lokale befolkning drev landbrug og fiskeri og kaldte sig selv Lucaya. Det siges, at Christoffer Columbus’ første skrift i Amerika var på en af Bahamas’ øerne i 1492. Spanierne var imidlertid ikke interesserede i øerne, fordi de ikke havde ædelstene. I stedet udnyttede de arawak-befolkningen som slaver i guldminer i andre dele af det spanske imperie. Allerede i 1520 var den lokale befolkningen uddød som følge af slaveri og sygdomme. Først i midten af 1600-tallet blev øerne på ny koloniseret.

Øerne blev i realiteten styrede af pirater frem til 1718, hvorefter England tog kontrollen over området. Frem til 1834 var de vigtigste industrier; slavehandel, sørøveri og smugling. Helt fra øerne blev koloniseret og frem til 1940-tallet, blev de kontrolleret af en lille hvid elite. Efter store protester i 1942 blev befolkningen med afrikansk-herkomst styrket – og 11 år senere blev landets første politiske parti dannet. Det nye parti samlede befolkningen og fik en stadig større politisk indflydelse. I 1973 blev Bahamas selvstændig fra England.

Økologiske fodaftryk

1 2 4

2,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bahamas ville vi bruge 2,5 jordkloder.

Samfund og politik

Bahamas er et parlamentarisk demokrati. Landet er med i Commonwealth og har beholdt den britiske monark, som det officielle statsoverhoved. Den udøvende magt ligger hos regeringen, som ledes af en statsminister. Statsministeren kommer fra det parti, som får flest stemmer i det almene valg af underhuset. Den lovgivende magt ligger hos en nationalforsamling bestående af et underhus og et overhus.

Siden 1960-tallet er mange haitiske og cubanske arbejdsmigranter kommet til Bahamas. Indvandringen har ført til sociale spændinger – specielt mellem haitiere og bahamanere. Siden starten af 2000-tallet er kriminaliteten i Bahamas steget kraftigt. Mordraten er blandt de højeste i regionen. Landet har også længe været et paradis for hvidvaskning af penge og narkotikasmugling. Den amerikanske kystvagt samarbejder i dag tæt med Bahamas om at standse smuglingen. Vold mod kvinder er et udbredt problem og er ikke regnet som ulovligt i hjemmet. I en folkeafstemning i 2016 blev en ny lov mod kønsdiskriminering stemt ned med stor majoritet.

Menneskelig udvikling

16

53 av 188

Bahamas er nummer 53 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Bahamas er et af de rigeste lande i Caribien. I 1950’erne blev turistindustrien opbygget og står i dag for 1/3 af landets bruttonationalprodukt. Over halvdelen af alle bahamanere arbejder med turisme. Landets finanssektor er en anden vigtig industri. Landet bliver betragtet som et skatteparadis på trods af, at nye og strengere love er blevet indført. Bahamas økonomi er nært knyttet til den amerikanske og er derfor sårbar for svingninger i den amerikanske økonomi.

Landet har en lavt udviklet landbrugsindustri, og kun 1% af landarealet er dyrket. På grund af det underudviklede landbrug, og øens mangel på naturressourcer, har Bahamas et stort handelsunderskud, hvor de importerer mere, end de eksporterer. Landets velfærdssystem, som sygeforsikring og forældreorlov, er godt udviklet og delvis finansieret af staten. Levestandarden og økonomien er noget bedre i hovedstaden, Nassau, og på de nordlige øer end på de mindre udviklede øer i syd.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bahamas på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

412 623

Mennesker i Bahamas

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 3

1,4

børn per kvinde i Bahamas

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

13

børn der dør per 1000 levendefødte i Bahamas

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

11

40 379

BNP per indbygger i PPP-dollar i Bahamas

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Bahamas

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 0

6,04

ton CO2-udslip per person i Bahamas

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Bahamas

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Bahamas

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Bahamas

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

Ingen statistik tilgængelig
er forventet antal år i skolen i Bahamas

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,329

GII-indexen i Bahamas

Jobb