[[suggestion]]
Bangladesh
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Dhaka

Etniske grupper

Bengalere 98%, andre 2% (1998

Sprog

Bengali, engelsk

Religion

Islam 83%, hinduisme 16%, andre 1% (1998)

Befolkningtal

148 692 000

Styreform

Parlamentarisme

Areal

144 000 km2

Valuta

Bangladesh Taka

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 494 PPP$

Nationaldag

26. marts

Andre landesider

Geografi

Bangladesh er et frugtbart land, som hovedsageligt består af lavland og deltaområder omkring floderne Brahmaputra og Ganges. 90% af landet ligger under 10 meter over havet. Tropisk monsunklima giver store nedbørsmængder om sommeren.

På grund af sin lave beliggenhed er Bangladesh specielt udsat for oversvømmelse, hvilket de sidste årtier har skabt store problemer for landet. Oversvømmelserne antager at have sammenhæng med fældning af store skovområder i de nærliggende lande Nepal og Bhutan. I 1991 tog en storflod livet af omkring 140 000 mennesker. Til trods for at landet har meget vand, så mangler over halvdelen af befolkningen adgang til rent drikkevand. Der er gravet brønde for at give et alternativ til det forurenede overfladevand, men forekomsten af arsenikholdige sten i landet, gør at brøndvand også ofte er sundhedsskadeligt.  

Historie

Indien blev afviklet som britisk koloni i 1947, hvilket medførte at landet blev delt i to. Området hvor muslimerne var i flertal, blev til Pakistan, mens hinduerne fik Indien. Bangladesh blev en del af Pakistan, men havde meget lidt til fælles med resten af landet. Blandt andet var 98 procent af befolkningens modersmål bengali. Da urdu blev erklæret eneste officielle sprog i Pakistan, brød det ud optøjer i det som dengang blev kaldt for Østpakistan. Regionen erklærede derefter sin uafhængighed fra det såkaldte Vestpakistan i marts 1971, og efter en blodig men også kortvarig krig, greb Indien ind på Bangladesh’ side og landet fik sin selvstændighed. Landets korte historie har været præget af statskup og mord på siddende regeringschefer.

Økologiske fodaftryk

4

0,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bangladesh ville vi bruge 0,5 jordkloder.

Samfund og politik

I 1991 blev landets første demokratiske valg afholdt i det parlamentariske dmeokrati Bangladesh. Parlamentet udnævner en præsident som så udnævner en statsminister. Politikken domineres af kontinuerlige konflikter mellem landets to største politiske partier Bangladesh Nationalist Party (BNP) og Awami League (AL). De politiske forskelle er små, og magtkampen præges i stor grad af personlige agendaer mellem de to ledere. Politisk motiverede dræb, trusler og vold er udbredt. Det samme er korruption: Landet regnes i dag som verdens mest korrupte på "Transparancy International" listen. Lige siden selvstændigheden har militæret haft stor indflydelse på politikken, og mange politiske ledere har militær baggrund.  Manglende sikkerhed og vilkårlighed gør hverdagen usikker for den fattige bengalske befolkningen. Mange opfatter også politiet som en trussel mod deres personlige sikkerhed. Religiøs ekstremisme er i de senere år blevet et problem i Bangladesh, som ellers traditionelt set har været et moderat og tolerant land.

Menneskelig udvikling

13

127 av 188

Bangladesh er nummer 127 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Bangladesh er et af verdens fattigste land. Omkring 2/3 af landet består af dyrket areal, hvoraf der dyrkes ris på omtrent 80 procent. Jute og te har traditionelt været blandt landets vigtigste eksportartikler, men faldende efterspørgsel og en lavere pris på verdensmarkedet fører til stadig lavere indtægter. Andre vigtige eksportartikler er tøj, te, ler og fisk. Omtrent 2/3 af befolkningen arbejder i landbruget, men jorden er samlet på få hænder. De sidste 10 års kraftige oversvømmelser har forstærket skævheden i ejerforholdene, fordi småbønder er blevet tvunget til at sælge jord efter at have fået såsæd og de dyrkede markeder ødelagt flere gange i træk. Der har været økonomisk vækst siden 1990’erne, og selv under finanskrisen i 2008, fortsatte Bangladeshs økonomi med at vokse. Men selv om landets BNP stiger jævnt, er fattigdommen ikke blevet reduceret i væsentlig grad. Man har derimod fået større forskelle mellem fattig og rig. Så selv om landet i teorien er blevet nær selvforsynet med mad i de sidste par år, er 35 procent af befolkningen stadigvæk underernæret.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bangladesh på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

167 885 680

Mennesker i Bangladesh

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 8

1,9

børn per kvinde i Bangladesh

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29

29

børn der dør per 1000 levendefødte i Bangladesh

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

6 494

BNP per indbygger i PPP-dollar i Bangladesh

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

10 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,0

af befolkningen er underernærede i Bangladesh

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

4

0,55

ton CO2-udslip per person i Bangladesh

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Bangladesh

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
9 7 8 9 10

5,9

af 10 personer har adgang til rent vand i Bangladesh

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 5 9 10

7,49

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Bangladesh

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,16

er forventet antal år i skolen i Bangladesh

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,530

GII-indexen i Bangladesh

Jobb