[[suggestion]]
Bhutan
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Thimphu

Etniske grupper

Bhutanere 50%, etniske nepalesere 35% (inklusiv lhotsampaerne), indfødte eller nomadiske stammer 15%

Sprog

Sharkopcha 28%, dzongkha (officielt) 24%, lhotshamkha 22%, andre 26% (2005)

Religion

Mahayana-buddhisme 75%, indisk- og nepalesisk-inspireret hinduisme 25%

Befolkningtal

817 054

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

46 500 km2

Valuta

Ngultrum

Bruttonationalindkomst per indbygger

11 983 PPP$

Nationaldag

17. december

Andre landesider

Geografi

Bhutan er en lille indlandsstat i Asien i Himalaya-bjergkæden. Landet ligger mellem de to stormagter Kina og Indien. Landskabet er ujævnt med mange høje bjerge. På mange måder kan landet minde om Schweiz: Omtrent samme størrelse, har ingen kyst, og består hovedsageligt af meget høje bjerge. De højeste bjerge er Kula Kangri (7 554 meter over havoverfladen) og Gangker Punsum (7 550 meter over havoverfladen).

I den sydlige del findes der græssletter, og landet hæver sig 1500-3000 meter over havoverfladen. Her bor størstedelen af befolkningen.

I de nordlige bjerge er temperaturen meget lav. Bjergene i den centrale del af landet danner kløfter, hvorfra der løber et stort netværk af floder, hvilket er vigtigt for Bhutans landbrug. I den sydlige del af landet er der tætte løvskove, som betyder meget for landets træindustri.

På grund af højdeforskellene varierer Bhutans klima meget mellem de forskellige landsdele. På de høje plateauer i syd er der et tropisk klima, den centrale del har et tempereret klima, og i nord er der et arktisk klima. Jo højere over havoverfladen, man er, jo mindre regner det. Der er dog altid sne på toppene i Himalaya. Storme, der kommer fra bjergene er grunden til at landet bliver kaldt Druk Yul - Tordendragens Land. Bhutan har 5 årstider: sommer, efterår, vinter, forår og monsuntid.

Historie

Allerede for 4.000 år siden boede der mennesker i det område, hvor Bhutan ligger i dag. Man regner med at landets placering har været meget vigtig. Alligevel findes der ikke mange oplysninger om Bhutans historie og områdets indfødte, fordi de vigtigste dokumenter blev ødelagt i branden af Punakhas bibliotek i 1827. Bhutan blev samlet til ét rige i 1600-tallet af den tibetanske buddhistiske lama Shabdrung Ngawang Namgyal. Han skabte en distinkt bhutansk kulturel identitet, der var forskellig fra den tibetanske, som den stammede fra. Efter Namgyals død i 1651 forsøgte tibetanerne at erobre landet, men mislykkedes. Fra 1770 var Bhutan ofte i konflikt med de britiske myndigheder i Indien. En borgerkrig rystede Bhutan i 1870’erne, men man opnåede fred i det næste årti. I begyndelsen af 1900-tallet indførte landet monarki med arvelig tronfølge. Siden da har Wangchuk-dynastiet siddet på tronen. I 1910 fik briterne kontrol over Bhutans udenrigspolitik, så de bestemte hvilket slags forhold Bhutan skulle have til andre lande. Den kontrol overtog Indien i 1949. Indien forpligtede sig samtidigt til ikke at blande sig i Bhutans interne anliggender. Indien og Bhutan har stadig et specielt forhold, idet Indien beskytter det lille land og har en stærk indflydelse på dets udenrigspolitik.

Bhutan var længe et mere eller mindre lukket land. Der fandtes ikke moderne veje, sygehuse, elektricitet eller et postvæsen. Først i 1960’erne begyndte man en langsom udvikling mod det moderne. Årsagen var nok en frygt for at forblive isoleret, og at Indien eller Kina kunne tage magten i landet, som Kina havde gjort i Tibet. I 1972 døde Wangchuck den Tredje, og hans kun 16-årige søn overtog magten. Han lagde en ny politik og fremlagde et nyt ord: Bruttonationallykke. Dette var en moderniseringspolitik, der ikke skulle gå ud over de traditionelle buddhistiske tanker om at lykke ikke handler om materielle ting, der kan købes for penge.

I 80’erne begyndte en ny kampagne, der skulle bestemme Bhutans nationale identitet. Det blev til et “bhutaniseringsprogram”. Dette blev svært for de mange, der havde nepalesiske rødder i den sydlige del af landet. Nepalesisk mistede sin status som officielt sprog, og der blev ikke længere undervist på nepalesisk i skolerne. Regeringen begyndte arbejdet med en lov, der efterfølgende gjorde mange syd-bhutanesere statsløse. Mange af dem flygtede til Nepal, der ikke ville tage imod dem. Forhandlinger mellem Nepal og Bhutan startede i 1993, men endte uden resultater.

I 1996 frasagde kongen sig sin enerådende magt, og i 2001 fik landet en ny grundlov. I 2006 overtog Wangchuck den Femte rollen som kongen, og året efter blev det første frie valg i Bhutan afholdt. Registreringen af politiske partier begyndte samtidig, og kun to partier blev godkendt: Bhutans freds- og velfærdsparti (DPT) og Folkets demokratiske parti (PDP). De to partiers politik lignede hinanden meget, og begge partier var loyale mod kongen. Da DPT alligevel vandt valget var det nok fordi folket troede, at kongen støttede DPT. Mange i befolkningen er vant til at gøre som kongen siger. Valgdeltagelsen var på næsten 80%.

Det andet valg i Bhutans historie førte i 2013 til regeringsskifte, og med det regeringsskifte blev bruttonationallykke fortid. Den nye statsminister mente, at denne tankegang bidrog til at korruption, arbejdsløshed og budgetunderskud blev fejet ind under gulvtæppet, og at bruttonationallykke var for vanskelig at måle.

Økologiske fodaftryk

1 2 5

2,6

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bhutan ville vi bruge 2,6 jordkloder.

Samfund og politik

Bhutan isolerede sig fra omverdenen i mange hundrede år. I 1960’erne indledte kongeriget reformer og landet åbnede sig noget. Derudover fik landet sin første bil i 1961, og TV blev først tilladt i 1999. For at værne om den lokale buddhistiske kultur, havde Bhutan i mange år en årlig kvote for udenlandske turister. Kun få fik lov til at komme ind i landet. Bhutan har gennemgået en gradvis overgang fra et monarki, hvor kongen havde absolut magt til et parlamentarisk demokrati. Menneskerettighedsorganisationer melder om brud på menneskerettighederne i landet, blandt andet tortur og fængsling af politiske modstandere.

Bhutan var længe et meget fattigt land med høj børnedødelighed og kort forventet levealder. Situationen er blevet meget bedre på ganske kort tid. Den forventede levealder er steget med 20 år på bare et årti. Bhutan blev i 2004 det første land i verden, der forbød salg af al slags tobak. Selvom Bhutan gradvist forandrer sig, og folk flytter til byerne, bor størstedelen i små landsbyer. Det er svært for folk i Bhutan at få landbrug og dyrehold til at dække deres grundlæggende fødevarebehov. Der findes i princippet ikke meget ekstrem fattigdom i landet, og kvinder har en forholdsvis stærk stilling i samfundet. I store dele af Bhutan er det f.eks. tradition at det er døtrene, og ikke sønnerne, der arver gården og jorden.

Menneskelig udvikling

13

125 av 188

Bhutan er nummer 125 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Bhutan er rangeret som en af verdens mindst udviklede økonomier, med en af verdens laveste BNP. Landbruget beskæftiger omkring 60% af indbyggerne og de fleste af disse bønder er selvforsynende, hvilket falder udenfor den nationale økonomi. Indien er Bhutans vigtigste handelspartner og bidrager med cirka 70% af Bhutans import og er modtager af over 50% af Bhutans eksport. Vigtigste eksportartikler er elektrisk kraft, cement, tømmer, elektricitet og frugter. Vigtigste importartikler er køretøjer, maskiner og reservedele, diesel og ris. Landet har store naturressourcer i form af vandkraft, skov og mineraler, men størstedelen af ressourcerne er uudnyttede. Landet har de senere år oplevet øget økonomisk vækst.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bhutan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

787 944

Mennesker i Bhutan

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 3

1,4

børn per kvinde i Bhutan

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

28

børn der dør per 1000 levendefødte i Bhutan

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

3

11 983

BNP per indbygger i PPP-dollar i Bhutan

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Bhutan

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 3

1,37

ton CO2-udslip per person i Bhutan

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Bhutan

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 7 5
6 7 8 9 10

3,7

af 10 personer har adgang til rent vand i Bhutan

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 1 9 10

7,10

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Bhutan

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,22

er forventet antal år i skolen i Bhutan

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,415

GII-indexen i Bhutan

Jobb