[[suggestion]]
Bolivia
 
Bolivia

Nøgletal og fakta

Hovedstad

La Paz

Etniske grupper

Mestizer (blanding af europæisk og indiansk ophav) 68%, indfødte 20%, europæisk oprindelse 5%, cholo/chola 2%, afrikansk oprindelse 1%, andre/uspecificerede 4% (2009)

Sprog

Spansk (officielt) 60,7%, quechua (officielt) 21,2%, aymara (officielt) 14,6%, andre 3,6% i 2001

Religion

Romersk-katolske 76,8%, evangelister 8,1%, protestanter 7,9%, andre 1,7%, ingen 5,5 %

Befolkningtal

11 215 674

Styreform

Republik

Areal

1 098 581 km2

Valuta

Boliviano

Bruttonationalindkomst per indbygger

8 846 PPP$

Nationaldag

6. august

Andre landesider

Geografi

Bolivia mistede i 1884 sin kystlinje til Chile, og er i dag uden kyst. I vest dominerer Andesbjergene landskabet. Her deles de i to kæder, og mellem dem er der en højslette, Altiplano, hvor størstedelen af befolkningen bor. På højsletten ligger Titicacasøen som er Latinamerikas største sø. Nord og øst for Andesbjergene er der områder med lavere slettelandskab, som dækker to tredjedele af landet. Her øges vegetationen nordover: Fra halvtørt landskab i syd via savanneområder til tropisk regnskov i nordøst. Den ene bjergkæde, Cordillera Occidental, består af inaktive vulkaner. Her ligger Bolivias største bjergtop, Sajama, med en højde på 6.542 meter over havets overflade. Klimaet varierer meget på grund af store højdeforskelle. Mens det i vest er koldt og tørt, er der tropisk klima i nord og øst. Jorderosion er et stort miljøproblem, og ca. 30 % af landet er ramt. En væsentlig grund til det er intensivt skovbrug. Vandkvaliteten er dårlig på grund af forurening. Bolivia er også særlig udsat for klimaforandringer; Det er et af de lande i verden med størst biodiversitet, og når klimaet ændrer sig, kan økosystemer forsvinde. Adgangen til vand kan blive forringet, når gletsjerne smelter.

Historie

For 3000 år siden udsprang landbrugssamfund rundt om Titicacasøen, hvor de indfødte holdt lamaer og dyrkede kartofler og quinoa. I 1400-tallet blev Bolivia en del af det store Inkarige, som var et indiansk imperium. Inkariget brød sammen på grund af spaniernes indtog i 1530’erne, og i 1538 blev Bolivia erobret af Spanien. Indianerne blev holdt som slaver og måtte arbejde i minerne. Efterhånden voksede modstandsbevægelsen, der ønskede selvstændighed, og i 1825 løsrev Bolivia sig fra Spanien med general Sucre og frihedshelten Bolivár i spidsen. Landet blev opkaldt efter Bolivár, og Sucre blev den første præsident. Bolivia har siden været politisk ustabilt på grund af militærkup og diktatur, og mellem 1824 og 1991 var der 192 kup. I begyndelsen 1980’erne blev et forsøg på demokratisering gennemført. Jævnlige økonomiske kriser og høj arbejdsløshed førte imidlertid til store protester fra befolkningen - specielt bønder, arbejdere og middelklassen. Da den socialistiske aymaraindianer Evo Morales blev valgt som præsident i 2005, blev han landets første præsident fra urbefolkningen. Han startede sit arbejde med en ny grundlov. Kampen om lokalt selvstyre og fordeling af indtægter fra olie- og gasindustrien var centrale temaer til debat, men efter en folkeafstemning i 2009 blev den nye grundlov vedtaget.

Økologiske fodaftryk

1 7

1,8

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bolivia ville vi bruge 1,8 jordkloder.

Samfund og politik

Bolivia er en republik, hvor præsidenten er både stats- og regeringschef. I den nye grundlov blev befolkningens rettigheder styrket, og staten blev sikret kontrol over naturressourcer som olie, gas og vand. Derudover fik de forskellige regioner (departementer) forøget selvstyre. Morales venstreradikale politik har styrket en polarisering mellem fattige indianere i vest og rige jordejere i øst, der har præget Bolivias politik i mange årtier. Retten til at producere kokablade har været et stridsområde, og landets myndigheder har tidligere fået støtte fra USA til at bekæmpe kokaproduktionen. I den nye grundlov har kokaplanten imidlertid fået status som naturressource. Forholdet til USA er blevet værre efter Morales kom til magten. Bolivia har desuden et anspændt forhold til Chile, fordi Bolivia vil have kyststrækningen, de mistede under en krig i 1884, tilbage. Bolivia er et af Sydamerikas fattigste lande - store dele af befolkninger mangler adgang til sundhedstjenester, og der er store forskelle mellem rige og fattige.

Menneskelig udvikling

13

116 av 188

Bolivia er nummer 116 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Til trods for at Bolivia har mange naturressourcer såsom olie, gas og metaller, er landet fattigt. Økonomien er baseret på eksport af råvarer, hvilket gør landet sårbart overfor prisnedgange på det internationale marked. Der blev ført en nyliberalistisk økonomisk politik i Bolivia fra begyndelsen af 80’erne, da landet stod på randen til økonomisk kollaps. I samarbejde med Valutafonden blev et Latinamerikas hårdeste indstramningsprogrammer gennemført. Dette stabiliserede økonomien, men medførte også tårnhøj arbejdsløshed og forøgede sociale spændinger. Efter Evo Morales blev præsident, har den økonomiske politik taget en drejning i en socialistisk retning, og staten har overtaget ansvaret for olie- og gassektoren. Højere skatter og afgifter har ført til øgede indtægter i statskassen, som igen er blevet brugt til at opbygge skole- og sundhedssektorerne i landet. Selv om den økonomiske vækst bremsede op under den internationale finanskrise i 2009, klarede landet sig godt gennem krisen. En stor udfordring er imidlertid, at den økonomiske vækst er fordelt meget ujævnt mellem de ressourcerige områder i øst, og de fattige bjergområder i vest.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bolivia på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

11 992 647

Mennesker i Bolivia

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 5

2,6

børn per kvinde i Bolivia

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

25

børn der dør per 1000 levendefødte i Bolivia

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

3

8 846

BNP per indbygger i PPP-dollar i Bolivia

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 3 3 4 5
6 7 8 9 10

1,3

af befolkningen er underernærede i Bolivia

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 8

1,90

ton CO2-udslip per person i Bolivia

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Bolivia

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Bolivia

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,39

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Bolivia

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

Ingen statistik tilgængelig
er forventet antal år i skolen i Bolivia

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,418

GII-indexen i Bolivia

Jobb