[[suggestion]]
Brasilien
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Brasilia

Etniske grupper

Hvide (af europæisk herkomst) 53.7%, mulatter 38.5%, sorte 6.2%, andre/uspecificeret 1.6% (2000)

Sprog

Portugisisk, spansk, engelsk, fransk

Religion

Romersk-katolikker 73.6%, protestanter 15.4%, spiritualister 1.3%, bantu/voodoo 0.3%, andre/uspecificeret/ingen 9.4% (2000)

Befolkningtal

210 867 954 (2018)

Styreform

Føderal republik

Areal

8 515 770 Km2

Valuta

Brasiliansk Real

Bruttonationalindkomst per indbygger

16 031 PPP$

Nationaldag

7. September

Andre landesider

Geografi

Brasilien er det femte største land i verden efter Rusland, Canada, Kina og USA. Landet har et meget varieret landskab. I den nordlige del ligger verdens største regnskov, Amazonas. Her findes også Amazonfloden, som i volumen udgør en tredjedel af alt flodvand på jorden. Den sydlige del af landet er dækket af bjerge og græssletter med skov. Brasilien har også en lang kystlinje. Størstedelen af befolkningen bor ved eller nær kysten, særlig i sydøst omkring byerne São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba og Porto Alegre. Klimaet er tropisk, og forskellen mellem vinter og sommer er lille.

Skovrydning og fældning af regnskoven er det største miljøproblem i Brasilien. Allerede i 2005 var en femtedel af skoven væk. Siden 2008 er skovrydningen aftaget betydeligt, men er stadig et stort miljøproblem. Minedrift, kvægbrug og by vækst er de vigtigste årsager til rydning. Senest har store skovbrande har store konsekvenser. Tabet af regnskov fører til en reduktion af landets rige plante- og dyreliv, samtidig med det truer livsgrundlaget til den lokale urbefolkningen. Den store mængder ilt, som regnskovens træer frigiver, er livsnødvendig for hele klodens eksistens. Luft- og vandforurening udgør også store miljøproblemer, specielt i og omkring de store byer.

Historie

Det har boet mennesker i Brasilien i mere end 11 000 år. Urbefolkning drev med landbrug i nogle dele af landet, mens i andre dele levede de som jægere og samlere. Portugisere var de første europæere, der kom til området i år 1500 e.Kr. Da portugiserne ankom boede der mellem 3-5 millioner mennesker i området. En stor del af den oprindelige befolkning døde som følge af sygdomme, som portugiserne bragte med sig. Portugiserne etablerede sukker- og kaffeplantager i landet. For at skaffe billig arbejdskraft ble befolkningen brugt som slaver. Derudover fragtede kolonimagten mange millioner afrikanske slaver til landet.

I 1822 blev Brasilien selvstændig fra Portugal. Frem til 1889 var landet et kejserrige, hvor kaffe, produceret af slaver, var den vigtigste industri. Som det sidste land i verden afskaffede Brasilien slaveriet i 1888.

Efter et militæroprør i 1889 blev kejserriget erstattet af en republik. Landet har siden gennemgået store politiske omvæltninger. Fra 1930 til 1945, og fra 1964 til 1985 var Brasil et militærdiktatur. Efter diktaturet blev styrtet for sidste gang har Brasilien udviklet et demokratisk styre. Store økonomiske uligheder og korruption har præget landets nyere politik.

Økologiske fodaftryk

1 6

1,7

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Brasilien ville vi bruge 1,7 jordkloder.

Samfund og politik

Præsidenten er landets stats- og regeringschef, og vælges hvert fjerde år. Præsidenten kan blive genvalgt en gang, og må derefter afstå mindst en valgperiode for at kunne opstille igen.

Efter 2003, da retfærdig fordeling af landets ressourcer og økonomi blev sat på dagsorden, er millioner af brasilianere kommet ud af fattigdom. De økonomiske forskelle mellem fattig og rig fortsætter imidlertid med at være et stort problem, og Brasil er det landet i Sydamerika med størst økonomisk ulighed. Over 20% af befolkningen lever i slumområder (favelaer) rundt om byerne. I flere af disse områder har politiet og staten mistet al kontrol, og organiserede kriminelle bander har overtaget magten.

Fordelingen af jordejendomme i Brasilien er også meget skæv. En lille del af befolkningen ejer en stor andel af jorden, og det er derfor flere millioner jordløse landarbejdere. Helt siden kolonitiden har distriktspolitik været et betændt tema i Brasilien. Korruption har længe været en del af Brasiliens politiske kultur. De sidste år har landet vært rammet af en række store korruptionsskandaler, som har involveret både politikere og virksomhedsledere.

Menneskelig udvikling

15

85 av 188

Brasilien er nummer 85 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Siden 2014 har landet kæmpet med økonomiske nedgangstider, men tendensen ser ud til at aftage. I 2017 havde Brasiliens økonomi igen et lille overskud. Til trods for stor udenlandsgæld, korruption og mangel på uddannet arbejdskraft er Brasilien stadig Sydamerikas største og vigtigste økonomi. Landets økonomi er blandt verdens 10 største.

Landbruget står for en stor andel af landets eksportindtægter.  Brasilien er storproducent af soyabønner, kaffe og bananer. Endvidere er landet verdens største eksportør af kylling og oksekød. Andre vigtige landbrugsvarer er sukkerrør, tobak, kakaobønner, hvede, majs og ris. Brasil er også den vigtigste industristat i Sydamerika. Blandt andet producerer landet biler, fly, forskellige maskiner, elektriske produkter, gummiprodukter, tøj og tekstiler. Turistindustrien og udvinding af mineraler og ædelstene er andre vigtige industrier.

Flere økonomiske og statslige programmer er blevet indført for at mindske de store forskelle mellem fattige og rige. Blandt andet er mindstelønnen blevet højnet. Disse tiltag har haft en effekt, men presser også økonomien og fører til øget inflation og øget budgetunderskud staten.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Brasilien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 0

2,05

ton CO2-udslip per person i Brasilien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,43

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Brasilien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

11,91

er forventet antal år i skolen i Brasilien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,390

GII-indexen i Brasilien

Jobb

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

5

16 031

BNP per indbygger i PPP-dollar i Brasilien

Sundhed

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Brasilien

Befolkning

Indbyggere

215 353 588

Mennesker i Brasilien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 5

1,6

børn per kvinde i Brasilien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15

15

børn der dør per 1000 levendefødte i Brasilien