[[suggestion]]
Bulgarien
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Sofia

Etniske grupper

Bulgariere 76.9%, tyrkere 8%, romaer 4.4%, andre 0.7% (inklusiv russere, armere og vlachere), andre (ukendte) 10% (2011)

Sprog

Bulgarsk (officielt) 76.8%, tyrkisk 8.2%, romani 3.8%, andre 0.7%, uspecificeret 10.5% (2011)

Religion

Østlig ortodoks 59.4%, muslimer 7.8%, andre (inkl. katolikker, protestanter, jøder og armenske apostolske ortodokse) 1.7%, ingen 3.7%, uspecificeret 27.4% (2011)

Befolkningtal

7 036 848

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

110 879 km2

Valuta

Lev

Bruttonationalindkomst per indbygger

28 106 PPP$

Nationaldag

3. marts

Andre landesider

Geografi

Bulgarien ligger på Balkanhalvøen i det sydøstlige Europa. Landet grænser op til Rumænien, Tyrkiet, Grækenland, Republikken Makedonien og Serbien. Bulgariens sydøstlige del består af bjerge, og i det område ligger landets højeste punkt, det 2 925 meter høje Musala-bjerg. Bulgariens centrale område deles i to af Balkan-bjergene, som går tværs gennem landet fra vest til øst. I øst grænser Bulgarien op til Sortehavet, og i kystområdet er der bakkede landskaber og sletter. Bulgarien hører til fyrreskovszonen. Landets klima er en overgang fra middelhavsklima i syd til et koldere klima i bjergområderne i nord.

Historie

Den tidligst kendte befolkning i det nuværende Bulgarien var thrakerne, et indoeuropæisk folkeslag. Bulgariens første rige blev grundlagt i 681. Riget var størst i 800-tallet og blev kristnet i 864. I 1000-tallet blev riget styret af det østlige Romerrige. Landet blev frigjort i 1100-tallet og i 1202 blev Bulgariens andet rige grundlagt. Tyrkerne erobrede landet og i 1396 blev landet det første af de europæiske lande, som blev indlemmet i det Osmanniske Rige. Osmannerne styrede Bulgarien i 500 år. Flere større oprør mod det fremmede styre blev slået ned i løbet af denne tid. På 1800-tallet voksede en national frihedsbevægelse frem, til del med støtte fra Rusland. Efter den russisk-tyrkiske krig blev Bulgarien et fyrstedømme med selvstyre i 1878. Landet selvstændighed blev anerkendt i 1908. Bulgarien var under Første Verdenskrig på centralmagternes side, og stod i Anden Verdenskrig på Tysklands side. Landet mistede en del af sine områder i krigen og blev invaderet og besat af Sovjetunionen. I 1946 blev landet udråbt til en kommunistisk folkerepublik.

Økologiske fodaftryk

1 2 1

2,2

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Bulgarien ville vi bruge 2,2 jordkloder.

Samfund og politik

Kommunistregimet ophørte i 1990, og de første demokratiske valg siden Anden Verdenskrig blev afholdt samme år. Landet fik en ny grundlov i 1991 og efter denne blev landet en parlamentarisk-demokratisk republik. Bulgariens præsident bliver valgt ved et direkte folkevalg for fem år ad gangen og maksimalt to perioder. Præsidenten besidder den øverste magt i landet, og er også forsvarets øverstkommanderende. Nationalforsamlingen vælges for fire år. Bulgarsk politik har siden kommunistregimets fald været præget af uro, og flere partier og alliancer har siddet ved magten. Bulgarien blev medlem af NATO i 2004 og af EU i 2007. Landet har haft flere store udfordringer knyttet til korruption, organiseret kriminalitet og høj arbejdsløshed. EU har stillet strenge krav til forbedringer og har i perioder frosset den økonomiske hjælp til landet. Levestandarden i landet er forholdsvis lav og fattigdom er udbredt.

Overgangen til markedsøkonomi har været vanskelig for landet. Under den akutte krise i 1997 var der tilfælde af hungersnød. Efter 2000 er økonomien og levestandarden blevet bedre, men de seneste år har finanskrisen fra 2007 fortsat præget landets økonomi. 

Situationen er særlig vanskelig for dem, som står udenfor arbejdsstyrken: pensionister, arbejdsløse, funktionshæmmede, gadebørn, børnehjemsbørn og romfolk. Barnedødeligheden er betydeligt højere end i resten af Europa. Bulgarien er et af de lande i Europa hvor UNICEF har størst andel børn, som vokser op i børnehjem. Med hjælp fra FN arbejder myndighederne på at finde nye hjem til disse børn. Det tidligere mål om at kunne lukke alle børnehjem inden 2014 blev langt fra opnået. En anden særligt udsat gruppe i Bulgarien er romfolket. I denne gruppe regnes 80% som fattige. Helbred, uddannelse og social støtte til denne gruppe er væsentlig dårligere end for en gennemsnits bulgarer. Mange romfolk bor i elendige huse uden basis sanitære forhold. Ydermere er der et enormt befolkningsfald i Bulgarien, der har dannet grundlag for samtlige spøgelsesbyer og rekorden som den hurtigst skrumpende befolkning i EU. 

Menneskelig udvikling

15

66 av 188

Bulgarien er nummer 66 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Efter at kommunismen kollapsede i 1991, begyndte Bulgarien sin smertefulde og langsomme overgang til markedsøkonomi. Kommunismens fald raserede Bulgariens økonomi og BNP faldt med op til 40%, men i 2004 var den steget op til samme niveau som før faldet. Dog havde den efterfølgende finanskrise en stor indvirkning på Bulgariens økonomi. Der er alligevel sket en udvikling: Arbejdsløshedstallene er faldet og inflationen er nu under kontrol. I 00'erne blev det meste af industrien privatiseret. Omfattende korruption er fortsat den største bremseklods for Bulgariens økonomiske udvikling. Bulgariens vigtigste eksportartikler er maskiner og landbrugsprodukter. Landets største naturressourcer er kobber, bly og træ. I dag står servicesektoren med turisme og udenrigshandel for det meste af BNP. Bulgarien er i 2018 EU's fattigste land. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Bulgarien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

6 844 591

Mennesker i Bulgarien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 5

1,6

børn per kvinde i Bulgarien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6

6

børn der dør per 1000 levendefødte i Bulgarien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

8

28 106

BNP per indbygger i PPP-dollar i Bulgarien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

3 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,3

af befolkningen er underernærede i Bulgarien

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 5

5,61

ton CO2-udslip per person i Bulgarien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Bulgarien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

af 10 personer har adgang til rent vand i Bulgarien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,84

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Bulgarien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12,31

er forventet antal år i skolen i Bulgarien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

2

0,210

GII-indexen i Bulgarien

Jobb