[[suggestion]]
Burkina Faso
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Ouagadougou

Etniske grupper

Mossi 52%, andre 48% (gurunsi, senufo, lobi, bobo, mande, fulani)

Sprog

Fransk (officielt), de indfødte afrikanske sprog, der tilhører den sudanske sprogstamme tales af 90 % af befolkningen

Religion

Muslimer 61.5%, romersk katolske 23.3%, folkereligion 7.8%, protestanter 6.5%, andre/intet svar 0.2%, ingen 0.7% (2010)

Befolkningtal

19 751 651

Styreform

Parlamentarisk republik

Areal

274 122 Km2

Valuta

CFA-franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 771 PPP$

Nationaldag

11. December

Andre landesider

Geografi

Burkina Faso har ingen kystlinje og er beliggende i det tørre Sahel-bælte i Vestafrika. Store dele af landet ligger på en savanne, beliggende ca. 200-300 meter over havets overflade. Vegetationen varierer fra fugtig savanne i syd til tornekrat og steppe i nord.

Landet har et rigt dyreliv, herunder elefanter, flodheste, antiloper, løver og leoparder. Burkina Faso har et tropisk klima med store forskelle mellem tørkeperioden og regntiden. Den gennemsnitlige nedbør er lav og lang tørke har gjort vand til en knap ressource. Ørkendannelse og jorderosion er alvorlige miljøproblemer for landet.

Historie


Før franskmændene koloniserede Burkina Faso, blev landet styret af Mossi-kongedømmer. Mossi-folket indvandrede sydfra, og slog sig ned i Burkina Faso for omkring 1000 år siden.   

De regerede landet i over femhundrede år, og var kendt for at have et komplekst administrativt system, der gav plads til lokalt selvstyre. Burkina Faso, tidligere kaldet Øvre Volta, blev selvstændigt i 1960 efter at have været en fransk koloni siden 1904.
Efter uafhængigheden har landet været regeret af en række militære regimer. I 1983 gjorde kaptajn Sankara kup og skiftede navn fra Øvre Volta til Burkina Faso, som betyder "den ærlige mands land ". Sankara blev betragtet som en folkelig og meget populær præsident, og han igangsatte en revolution mod elitens privileger og for udvikling af landdistrikterne. I 1987 blev præsident Sankara dræbt af hans nærmeste medarbejder, Blaise Compaoré. Siden kuppet i 1987 har Compaoré siddet ved magten. Han har vundet alle præsidentvalg afholdt efter 1987, men oppositionen har boykottet valgene, og han har af den årsag ikke haft nogen modkandidat.

Den politiske situation i landet ændrede sig meget i 1998. Redaktøren for den uafhængige avis «L’Indépendant» blev dræbt af præsidentens sikkerhedsstyrker. Hændelsen udløste en storm af protester fra oppositionen og det civile samfund. Præsidenten mistede meget af sin støtte og blev tvunget til at gennemføre demokratiske reformer.

Selv om Compaoré lavede en ny grundlov og indførte flerpartisystem i 1991, har valgene været boykottet af oppositionen, der beskylder Compaoré for at drive valgfusk. Efter flere reformer skal præsidenten nu vælges i direkte valg for en femårig periode og kan kun sidde i to perioder. En domstol har imidlertid sagt at denne regel ikke har tilbagevirkende kraft - altså gælder den kun for Campaorés efterfølgere - ikke for ham selv.

Økologiske fodaftryk

7

0,8

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Burkina Faso ville vi trenge 0,8 jordkloder.

Samfund og politik


Selvom Campaoré  har siddet ved magten i Burkina Faso siden 1987, er begrænsningerne med to præsidentperioder er ved at indhente Campaoré. Den nuværende periode skal være hans sidste. Der har været et stigende antal protester i landet i løbet af 2014, fordi præsidenten ønsker at ændre grundloven, så han kan blive genvalgt ved præsidentvalget i 2015. Derudover har Compaoré mistet noget af opbakningen i befolkningen. Valgsejren i 2010 blev fulgt af store protester, strejker og mytteri i 2011, og politiet slog hårdt ned på optøjerne ved brug af vold. 

Burkina Faso er et af verdens fattigste lande. Det er værst i de tørre områder i nord, hvor to tredjedele af alle familier lever under fattigdomsgrænsen. Næsten hvert tiende barn som fødes dør før det er fyldt et år. De helbredsmæssige problemer i Burkina Faso er enorme, særligt underernæring og manglende adgang til rent drikkevand udgør de største udfordringer for landet. Myndighederne har lavet flere tiltag for at kontrollere en større madkrise, herunder skattelettelser, lønstigninger til de offentligt ansatte, og tilskud på vigtige madvarer som majs og ris. 

Befolkningen i Burkina Faso er meget ung - næsten halvdelen er under 15 år og befolkningsvæksten er høj. Tre ud af fire burkinere bor i landdistrikterne, men befolkningsstrømmen til byerne er stor. Den nordlige og østlige del af landet er tyndt befolket, mens de centrale dele af landet er overbefolket.

I Burkina Faso er der omkring 60 forskellige etniske grupper, der har hver deres sprog. Mossi udgør næsten halvdelen af befolkningen, og har traditionelt haft en stor magt i Burkina Faso, både politisk og militært.

Burkina Fasos forhold til nabolandene er også anspændt. Landet beskyldes for at handle ulovligt med diamanter og have våbensamarbejde med oprørsbevægelser i både Sierra Leone og Angola. Ydermere har fattigdom har drevet mange burkinere på flugt til nabolandet Ghana og Elfenbenskysten.

Situationen i Burkina Faso er også præget af situationen i nabolandet Mali. Svære kampe mellem regeringstropper og oprørsstyrker i det nordlige Mali i 2012 har ført til massive flygtningestrømme over grænsen til Burkina Faso. FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) har sendt  nødhjælp og nødarbejdere til Burkina Faso for at hjælpe med at håndtere situationen.

Menneskelig udvikling

8

179 av 186

Burkina Faso er nummer 179 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Burkina Faso er rangeret som et af verdens fattigste lande i forhold til både BNP per indbygger og FN's Human development index. Landet har de senere år gjort betydelige økonomiske fremskridt, men dette er i begrænset omfang kommet de almindelige borgere til gode. Omtrent 90% af arbejdsstyrken er ansat i landbruget. I tørkeperioder migrerer flere end 100.000 landbrugsarbejdere til nabolandene på jagt efter arbejde. Pengene, de tjener, sendes hjem og er af stor betydning for landets økonomi. De vigtigste eksportartikler er bomuld, kvæg og guld. Mineralforekomsterne er ikke blevet udvundet pga. store omkostninger og den store afstand til udskibningshavnene. Bomuld har siden 1990’erme været landets vigtigste eksportartikel. Landet er afhængig af den international bistand, og fik i 2000 blandt andet støtte gennem gældseftergivelse. I 1990'erne blev Burkina Faso underlagt Verdensbanken og IMF’s strukturtilpasningsprogram og mange af de statslige virksomheder blev som følge af dette privatiseret.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Burkina Faso på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

20 903 273

Mennesker i Burkina Faso

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 7

4,8

børn per kvinde i Burkina Faso

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76

76

børn der dør per 1000 levendefødte i Burkina Faso

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

1 771

BNP per indbygger i PPP-dollar i Burkina Faso

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 0 4 5
6 7 8 9 10

2 %

af befolkningen er underernærede i Burkina Faso

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1

0,16

ton CO2-udslip per person i Burkina Faso

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Burkina Faso

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 8
6 7 8 9 10

4,8

af 10 personer har adgang til rent vand i Burkina Faso

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 1
6 7 8 9 10

4,12

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Burkina Faso

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7

6,50

er forventet antall år i skolen i Burkina Faso

Arbeid

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,612

GII-indexen i Burkina Faso