[[suggestion]]
Burundi
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bujumbura

Etniske grupper

Hutu 85%, tutsi 14%, twa 1%

Sprog

Kirundi, fransk, swahili

Religion

Kristne 67%, traditonel religion 23%, muslimer 10%

Styreform

Republik

Bruttonationalindkomst per indbygger

783 PPP$

Andre landesider

Geografi

Burundi er et af Afrikas tættest befolkede lande. Så lidt jord fordelt på mange mennesker har ført til overgræsning og overdyrkning af jorden, og meget af landets oprindelige vegetation er forsvundet. I dag domineres meget af landskabet af menneskeskabt savanne. Burundi kæmper med både jorderosion og afskovning. Der er hele tiden pres på den lille mængde skov, der er tilbage i landet. Landets tropiske regnskov findes i lavlandet i vest. Klimaet er tropisk. Temperaturerne er imidlerid koldere i de dele af landet, hvor der er bjerge og plateauer. Forholdsvist store dele af Burundi er beliggende mellem 1500 og 2000 meter over havets overflade.

Historie

I Burundi tilhører 85 procent af befolkningen den etniske gruppe, hutuerne, mens 14 procent er tutsier. Før Burundi blev en belgisk koloni, var landet var et feudalt kongerige regeret af en konge, der altid var tutsi. Alligevel blev der ikke lagt vægt på etnicitet, i nogen særlig grad. Det blev det først af tyskerne og belgierne, der koloniserede landet i slutningen af 1800-tallet. Både tyskerne og belgierne favoriserede tutsierne og styrkede deres egen position ved at sætte forskellige etniske grupper op mod hinanden. Da landet fik sin frihed i 1962, kontrollerede tutsierne hæren, og det var derfor, de overtog magten. Hutuerne organiserede sig i forskellige oppositionsgrupper, og til sidst lykkedes det at komme til valget i 1993, hvor hutuen Melchior Ndadaye blev valgt til præsident. Men han blev myrdet kort tid efter, hvilket udløste en lavine af vold mod civile tutsier. Tutsierne gjorde gengæld ved at dræbe hundredtusinder af hutuer, og derefter fulgte en borgerkrig, som varede indtil 2000. 700.000 hutuer er flygtet til Tanzania på grund af borgerkrigen. Efter borgerkrigens slutning har Burundi bevæget sig i retning af politisk stabilitet, og i maj 2008 forhandlede regeringen og den sidste aktive oprørsgruppe, FNL, en våbenhvile på plads. 

Økologiske fodaftryk

3

0,4

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Burundi ville vi bruge 0,4 jordkloder.

Samfund og politik

I 2005 fik Burundi en ny grundlov, og loven fra 1962, der favoriserede tutsierne, blev erstattet. Den nye lov fastslog, at præsidenten og de to vicepræsidenter skulle have forskellige etniske oprindelser. I ministerrådet og parlamentet skulle man have 60 procent hutuer og 40 procent tutsier. Tre pladser i parlamentet skulle også forbeholdes repræsentanter fra landets twa-befolkning, som udgør én procent af Burundis befolkning. 30 procent af regeringen skulle bestå af kvinder. Ifølge den nye lov måtte ingen etnisk gruppe udgøre mere end 50 procent af hæren. 

Burundis grundlov erklærer at en præsident højest må sidde i to perioder af fem år hver. Burundis præsident Pierre Nkurunziza blev første gang valgt i 2005, genvalgt i 2010 og valgte at stille op til en tredje periode i 2015 – i strid med loven. Dette førte til kamp i gaderne og efter et mislykket kup mod præsidenten, begyndte han forfølgelse af alle der ikke støtter præsidenten. De som ikke støtter præsidenten og hans parti ” Forces for Defending Democracy” bliver betragtet som landsforrædere, truet på livet og forfulgt. Det har resulteret i at landet økonomisk er gået i stå og at over 250.000 indbyggere er flygtet ud af landet, da de frygter for deres liv.

Menneskelig udvikling

8

184 av 188

Burundi er nummer 184 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Burundi er et af verdens fattigste lande, hvilket blandt andet skyldes borgerkrigen i 1990'erne, og landet generelt oplevet stor politisk og social uro. Hertil kommer, at ca. otte procent af befolkningen mellem 15 og 49 år er ramt af hiv/aids, og stadigt flere bliver smittet. 38 procent af befolkningen lever i absolut fattigdom. Landet er meget afhængig af økonomisk bistand fra udlandet, og kæmper mod øget inflation. Landbruget tegner sig for omkring halvdelen af landets BNP, men meget af jorden er udpint. Kaffe udgør 3/4 af den samlede eksport til udlandet, og landets økonomi er stærkt afhængigt af kaffepriserne på verdensmarkedet. Til trods for problemerne har væksten i landets økonomi siden midten af 00’erne været relativt positivt (i 2008 var væksten på 4,5 %). Burundi kæmper også med, at landskabet er vanskeligt fremkommeligt, at infrastrukturen er dårligt udviklet, og at varerne skal transporteres over lange afstande. Det er langt fra landbrugsområderne til havnene langs Tanganyikasøen. De sidste par år har landet været ramt af tørke og oversvømmelse, hvilket har ødelagt både afgrøder og infrastruktur.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Burundi på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

12 255 429

Mennesker i Burundi

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 5 0

5,0

børn per kvinde i Burundi

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57

57

børn der dør per 1000 levendefødte i Burundi

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

783

BNP per indbygger i PPP-dollar i Burundi

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Burundi

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

0

0,05

ton CO2-udslip per person i Burundi

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 8 8 9 10

6,84

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Burundi

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

7,64

er forventet antal år i skolen i Burundi

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Burundi

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Burundi

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,504

GII-indexen i Burundi

Arbeid