[[suggestion]]
Cambodja
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Phnom Penh

Etniske grupper

Khmer 90%, vietnamesere 5%, kinesere 1%, andre 4%

Sprog

Khmer (officielt) 95%, fransk, engelsk.

Religion

Buddhister (officiel) 96,4%, muslimer 2,1%, andre/uspecificeret 1,5% (1998)

Befolkningtal

16.245.729

Styreform

Monarki

Areal

181 040 km2

Valuta

Riel à 100 sen

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 784 PPP$

Nationaldag

9. november

Andre landesider

Geografi

Naturen i Cambodja er præget af en stor centralslette, som udgør omkring ¾ af landets areal. Rundt om sletten er der bjergkæder og plateauer.  Landet har kyst i sydvest. Mekong-floden, som er en af verdens største, løber gennem landet fra nord mod syd. Vest for floden ligger Sydøstasiens største sø, Tônlê Sab. I regntiden bliver store dele af centralsletten oversvømmet. Næsten 40% af landets areal er dækket af skov og regnskov. Landet har et tropisk monsunklima med regntid fra maj til oktober - og tørt vejr fra november til april.

Cambodja kæmper med flere miljøproblemer. På landet er adgangen til rent drikkevand begrænset, og i byerne er grundvandet forurenet på grund af manglende håndtering af industriaffald, skrald og kloakker.

Landet kæmper også med omfattende skovrydning. Siden 1969 er landets oprindelige regnskov reduceret med over 70%. Derudover har landminer efter krigene medført, at mange dyrearter er truede. Fiskebestanden i Tônlê Sab er kraftigt reduceret på grund af overfiskning.

Historie

Fra 800-tallet til omkring 1400 var Cambodja centrum for det indflydelsesrige Angkor-rige. Riget var et af de største i Sydøstasien, og det udviklede en avanceret samfundsstruktur med retssystem og statslig velfærdssystem. Fra 1200-tallet begyndte riget at forfalde, og området blev tvunget til at rette sig efter Thailand og Vietnam, som i perioder tog kontrol over området. I bytte mod beskyttelse blev Cambodja en fransk koloni i 1863. Efter Anden Verdenskrig voksede kravet om uafhængighed, og i 1953 blev landet selvstændigt.

I 1960’erne begyndte Cambodja at støtte det kommunistiske Nordvietnam i kampen mod USA og det USA-venlige Sydvietnam. I 1970 organiserede USA og Sydvietnam et statskup i Cambodja for at forhindre at landet blev mere kommunistisk. Statskuppet indledte en fem år lang borgerkrig. I 1975 greb kommunistbevægelsen Røde Khmer magten i landet under ledelse af Pol Pot. Røde Khmers brutale styre førte til et folkemord, hvor over 600.000 mennesker blev henrettet og omkring 1,7 millioner døde af sult og sygdom. Styrets brutalitet svækkede forholdet til Vietnam, og i 1979 styrtede de vietnamesiske styrker Røde Khmer. Røde Khmer fortsatte en brutal guerillakrig mod den vietnamvenlige regeringsmagt frem til 1999.

Økologiske fodaftryk

7

0,8

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Cambodja ville vi bruge 0,8 jordkloder.

Samfund og politik

Cambodja er et monarki med et parlamentarisk flerpartisystem. Statsoverhovedet er kongen, som har stor indflydelse og meget magt. Den udøvende magt ligger hos statsministeren, som også er regeringschefen. Valg afholdes regelmæssigt, men demokratiet har store brister. Siden 1993 har den officielle regeringsmagt ligget hos Cambodjas folkeparti (CCP) og statsminister Hun Sen.

Cambodja har store sociale problemer. Arven efter det brutale Røde Khmer har sat dybe spor i alle dele af samfundet. Mindre end 30% af befolkningen har adgang til rent drikkevand, og omkring 1/3 af børn lider af væksthæmning som følge af underernæring. Mange lider også af posttraumatisk stres som følge af krigen. Cambodja er et af de lande i verden, der har størst andel handicappede. Det offentlige sundhedsvæsen har store mangler, og indbyggerne må selv betale for hjælp. I de senere år er sundhedstilbud til mødre og spædbørn blevet en smule bedre. Landet har også en stor mangel på uddannede indbyggere. En hel generation voksede op som analfabeter under Røde Khmer, og i dag er det stor mangel på skoler og lærere. Kvinder udgør størstedelen af arbejdskraften, eftersom de fleste af de dræbte i krigen var mænd.

Menneskelig udvikling

11

143 av 188

Cambodja er nummer 143 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Cambodja har haft stærk økonomisk vækst siden 1998, undtagen en kort nedgangstid under den globale finanskrisen i 2008. Mange mennesker er kommet ud af ekstrem fattigdom, men uligheden mellem rig og fattig er øget. Til trods for den økonomiske vækst er Cambodja fortsat et af Asiens fattigste lande. Korruption er et udbredt problem, og landet bliver rangeret som det næstmest korrupte land i Øst- og Sydøstasien (efter Nordkorea).

Økonomien har altid været baseret på landbrug, men cambodjanerne kæmper med skrøbelige vandingssystemer og dårlig udnyttelse af jord. Omkring 70% af befolkningen arbejder i landbruget, og produktionen er hovedsagelig til eget forbrug. Tekstilindustrien er vokset kraftig siden midten af 1990-tallet og er i dag landets vigtigste eksportvare. Opdagelsen af olie i Thailandbugten, og store mængder naturgas nord i landet, forventes også at bidrage til økonomisk vækst. Turisme er den næst vigtigste industri og er ventet at vokse betragteligt i fremtiden. Selv om landet har haft en økonomisk vækst, er økonomien helt afhængig af bistand fra Den Asiatiske Udviklingsbank, Kina, Japan og USA.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Cambodja på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

17 168 635

Mennesker i Cambodja

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 2

2,3

børn per kvinde i Cambodja

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26

26

børn der dør per 1000 levendefødte i Cambodja

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

4 784

BNP per indbygger i PPP-dollar i Cambodja

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

af befolkningen er underernærede i Cambodja

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

9

1,00

ton CO2-udslip per person i Cambodja

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Cambodja

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 8 4 5
6 7 8 9 10

2,8

af 10 personer har adgang til rent vand i Cambodja

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 4 10

8,39

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Cambodja

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9

9,47

er forventet antal år i skolen i Cambodja

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,461

GII-indexen i Cambodja

Jobb