[[suggestion]]
Chad
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

N'Djamena

Etniske grupper

Sara 27.7 %, Arabere 12.3 %, Mayo-Kebbi 11.5 %, Kanem-Bornou 9 %, Ouaddai 8.7 %, Hadjarai 6.7 %, Tandjile 6.5 %, Gorane 6.3 %, Fitri-Batha 4.7 %, andet 6.7 % (1993)

Sprog

Fransk (officielt), Arabisk (officielt), Sara (i syd), mere end 120 forskellige sprog og dialekter

Religion

Muslimer 53.1 %, Katolikker 20.1 %, Protestanter 14.2 %, animister 7.3 %, ateister 3.1 %, andre/ukendt 2.3% (1993)

Befolkningtal

15 353 184 (2018)

Styreform

Republik

Areal

1 284 000 km2

Valuta

CFA-franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 566 PPP$

Nationaldag

11. august

Andre landesider

Geografi

Chads natur er præget af landets to forskellige klimazoner. I den nordlige del af landet er der store ørkenområder og bjerge på over 3000 meter. Landets sydlige del er præget af savanneområder og små områder med regnskov. Chad har ingen kystlinje, men grænser op til den store Chad-sø i sydvest. Med undtagelse af bjergene falder der meget lidt nedbør i landets nordlige ørkenområder. I disse områder er der typisk ørkenklima med varme dage og kolde nætter. I bjergene kommer en del nedbør, og det kan blive nattefrost. I landets sydlige del kommer der mere nedbør, og klimaet er tropisk.

Landets største miljøudfordring er tilgangen til rent ferskvand. Manglende nedbør har også ført til at Chad-søen er skrumpet i højt tempo. Ørkendannelse er et alvorligt problem i Chad. Andre miljøproblemer er knyttet til dårlig affaldshåndtering, hvilket har medført forurening af jord og vand.

Historie

Man ved meget lidt om Chads historie før 600 fvt. På denne tid var der frodigere - og mere vand i det som udgør landets nuværende ørkenområder. Mennesker drev i stor stil landbrug og dyrehold.

I 1100-tallet e.Kr. bidrog den dominerende stat i området, Kanem, til spredningen af Islam i Afrika. Området udgjorde på den tid et strategisk knudepunkt for transportruterne gennem Saharaørkenen. I 1800-tallet begyndte Frankrig at vise interesse for området, og efter at have besejret stærk lokal modstand, blev Chad besat af franskmændene i 1900.  

Chad var både kulturelt og religiøst delt mellem nord og syd. I nord var størstedelen af befolkningen muslimsk. I syd var majoriteten kristne, efter indflydelse fra franske og andre kristne kolonier i området. Dette førte til, at der udbrød borgerkrig, lige efter at landet opnåede selvstændighed i 1960. Denne krig varede i mere end 30 år og omfattede også nabolandene Sudan og Libyen. Til trods for en fredsproces i 1990 har optøjer og voldsomheder fortsat med jævne mellemrum helt frem til i dag.

Økologiske fodaftryk

9

1,0

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Chad ville vi bruge 1,0 jordkloder.

Samfund og politik

Chad er en republik med flerpartisystem. Præsidenten har meget magt som statschef og øverstkommanderende for hæren. Statsministeren, som har ansvaret for at danne regeringen, bliver udpeget af præsidenten.

Landets politik og samfund er præget af arven fra kolonitiden. Indbyggerne er mere loyale til slægt, klan og folkegruppe end til staten. Konfliktlinjerne mellem nomadiske muslimer i nord og kristne landmænd i syd er stærke.

Korruption gennemsyrer alle dele af samfundet, og regeringen blander sig ofte i domstolenes arbejde. Både regeringsstyrker og oprørsgrupper begår grove overgreb mod civilbefolkningen, og titusinder er flygtet fra den poliske vold.

Levestandarden i Chad er lav. Der er mangel på sundhedstilbud og underernæring er udbredt. Børnedødeligheden er stadig meget høj på trods af, at den dog er dalet de sidste år. 14 ud af 100 børn dør stadig, før de fylder 5 år. Kvinders stilling i samfundet er dårlig, og kønsundertrykkelse i arbejdsmarkedet, i familien og i politik er udbredt. Kvindelig omskæring bliver ofte praktiseret. Seksuelle minoriteter er ikke beskyttet af landets love. I 2017 blev homoseksuelle handlinger kriminaliseret og kan straffes med fængsel i op til 2 år.

Menneskelig udvikling

7

187 av 188

Chad er nummer 187 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Chad var lavt prioriteret under fransk styre, og landet var derfor meget lidt udviklet, da de opnåede selvstændighed. Borgerkrig, og krige mod både Libyen og Sudan, har sidenhen medført lav økonomisk vækst og udvikling.

I starten af 00'erne havde Chad en stærk økonomisk vækst på grund af opdagelsen og udvindingen af landets olieressourcer. Retningslinjerne for udvindingen af olien, som blev udformet af Verdensbanken, blev ikke fulgt af regeringen – og indtægterne kom derfor ikke befolkningen til gode. Situationen blev forværret i 2014, da den globale oliepris dykkede. Arbejdsløsheden i landet er steget kraftigt, og lønningerne til statsansatte er dalet. På grund af sin geografiske beliggenhed – uden kyststrækning –  er landet helt afhængig af eksport af landbrugsprodukter og olie via nabolandene. Dette har gjort Chad sårbart for uroligheder i regionen.

De økonomiske udsigter for Chad er dystre. Regelmæssig tørke hindrer en effektiv udvikling inden for landbruget og manglende uddannet arbejdskraft hindrer innovation.

 

Endvidere har udbredt korruption og vedvarende voldelige konflikter hindret udenlandsinvesteringer og turisme. Resultatet er, at Chad i dag er et af de mindst udviklede lande i verden.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Chad på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

17 413 574

Mennesker i Chad

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 5 6 0

6,1

børn per kvinde i Chad

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

110

børn der dør per 1000 levendefødte i Chad

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

1 566

BNP per indbygger i PPP-dollar i Chad

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 3 2 5
6 7 8 9 10

3,2

af befolkningen er underernærede i Chad

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

0

0,14

ton CO2-udslip per person i Chad

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Chad

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Chad

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 7 4 5
6 7 8 9 10

2,68

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Chad

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5

5,31

er forventet antal år i skolen i Chad

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

7

0,652

GII-indexen i Chad

Jobb