[[suggestion]]
Colombia
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bogota

Etniske grupper

Europæisk og indiansk oprindelse. Mestis 58%, europæisk oprindelse 20%, europæisk+afirkansk oprindelse 14%, afrikansk oprindelse 4%, afrikansk indiansk oprindelse 3%, indiandere 1%.

Sprog

Spansk (officielt)

Religion

Romersk-katolseke 90%, andre 10%

Befolkningtal

46 295 000

Styreform

Republik

Areal

1 141 750 km2

Valuta

Colombiansk peso

Bruttonationalindkomst per indbygger

16 904 PPP$

Nationaldag

20. juli

Andre landesider

Geografi

Colombia er det fjerde største land i Sydamerika og præges i høj grad af bjergområder i øst og regnskoven Amazonas i vest. Ved grænsen mod Ecuador deles Andesbjergene i tre bjergkæder. To af dem går nordover mod Det Caribiske hav, mens den tredje går i nordøstlig retning. Der er mange bjergtoppe på mere end 5000 m.o.h. Mellem bjergkæderne løber floderne Magdalena og Cauca - og dette er også det mest befolkningsrige område. Hovedstaden Bogotá ligger på et plateau i en af de østlige bjergkæder. Temperaturen er jævn hele året. Det er koldt i bjergene - og det er altid sne på de højeste tinder.

Klimaændringer præger også Colombia, og enkelte isbræer er begyndt at smelte. Landet ligger mellem to kontinentalplader, hvilket betyder, at der ofte er jordskælv og vulkanudbrud. Omkring halvdelen af Colombia er dækket af skov – men skovrydning har desværre medført, at mange dyre- og plantearter uddør. På grund af overbrug af sprøjtegifte er jord- og vandkvaliteten dårlig.

Historie

Arkæologiske fund viser, at Colombia var beboet af indianere allerede for 13 000 år siden. De drev tidlig avanceret landbrug, hvor de blandt andet brugte kunstvanding, og de var tidlige til at udvikle komplekse politiske systemer. I 1499 kom spanske erobrere til Colombia, og landets første by, Santa Marta, blev grundlagt i 1525. Colombia var Spaniens største kilde til guld, og Cartagena blev hurtigt an af de vigtigste havne i det spanske imperie. Fordi spanskfødte og amerikanskfødte havde forskellige rettigheder øgedes de politiske spændinger i samfundet og modstanden mod Spanien var stor. Ved hjælp af frihedshelten Simón Bolívar fik de selvstændighed i 1819.

1900-tallet var præget af voldelige konflikter mellem de konservative og de liberale. Først ved militærkuppet i 1953 begyndte de at samarbejde, og fra 1957 delte de magten de næste 20 år. Venstrefløjen blev holdt uden for i dette politiske samarbejde, hvilket medførte paramilitære og voldelige guerillabevægelser, særlig i byerne.

Over 50 år med væbnet konflikt mellem guerillagrupper, hæren, paramilitære grupper fra højrefløjen og narkotika-ligaer har i stor grad præget Colombias moderne historie.

Økologiske fodaftryk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Colombia ville vi bruge 1,1 jordkloder.

Samfund og politik

Colombia er en republik, hvor præsidenten har den udøvende magt, mens kongressen har lovgivende magt. Grundloven siger, at menneskerettighederne til indbyggerne skal beskyttes, men under borgerkrigen er der begået grove overgreb fra alle parter i konflikten.

Siden slutningen af 1990’erne har de liberale stort set haft den politiske magt. Landet fik ny grundlov i 1991, hvilket indebar, at flere mindre partier kunne stille til valg i kongressen. I 2010 startet forhandlingerne mellem præsidenten og FARC-guerillaen, og i september 2016 skrev parterne under en fredsaftale, som skal stoppe verdens længste pågående væbnede konflikt. Præsident Juan Manuel Santos fik Nobels fredspris i 2016 for sit arbejde med fredsaftalen. Landet er fortsat præget af krig, men befolkningen håber på fred.

En statslig udredning fra 2011 meldte, at næsten 220 000 mennesker er blevet dræbt i konflikten siden 1959, og af disse er ca. 80% ubevæbnede civile. Efter Syrien er Colombia det land i verden med flest interne flygtning.

Menneskelig udvikling

15

86 av 188

Colombia er nummer 86 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Colombia har haft en god økonomisk udvikling de seneste år som følge af den politiske liberalisering i 1990’erne. I starten 2000-tallet satsede regeringen på øget sikkerhed i byerne, hvilket førte til en stigning i udenlandske investeringer. Traditionelt har økonomien været baseret på landbrug samt indtægter fra eksport af kaffe og bananer.

I dag er olie Colombias vigtigste lovlige eksportvare. Landet eksporterer også store mængder ulovlig kokain. Narkotikaeksporten giver udfordringer for politiet, da der er etablerede store og voldelige narkotikakarteller med stor magt. Kartellerne hvidvasker penge, og værdien af dette udgør mere end 5% af bruttonationalproduktet i landet.

De sidste år er forholdet til nabolandene i Sydamerika blevet dårligere, fordi båndene til USA er blevet tættere. Colombia har frihandelsaftaler både med USA, EU og Kina. Om landets økonomi kommer til at fortsætte med at vokse afhænger af, om de formår at skabe fred.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Colombia på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

51 512 766

Mennesker i Colombia

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 6

1,7

børn per kvinde i Colombia

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

13

børn der dør per 1000 levendefødte i Colombia

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

5

16 904

BNP per indbygger i PPP-dollar i Colombia

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

af befolkningen er underernærede i Colombia

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 5

1,61

ton CO2-udslip per person i Colombia

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Colombia

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 3 9 10

7,3

af 10 personer har adgang til rent vand i Colombia

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,56

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Colombia

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,86

er forventet antal år i skolen i Colombia

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,424

GII-indexen i Colombia

Jobb