[[suggestion]]
Cookøerne
 
Cook-øyenes flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Avarua

Etniske grupper

Maorier (polynesiere) 88%, andre 12% (2011)

Sprog

Engelsk, maori

Religion

Protestanter 62,8%, romersk-katolske 17%, mormonere 4,4%, andre/uspecificeret 15,8% (2011)

Befolkningtal

17 564 (2020)

Styreform

Parlamentarisk demokrati inden for et konstitutionelt monarki

Areal

230 km2

Valuta

Newzealandsk dollar

Nationaldag

1. mandag i august

Andre landesider

Geografi

Cookøerne er en øgruppe i Stillehavet, som består af 15 små øer. Øerne kan inddeles i to klynger, som ligger nordøst for New Zealand, mellem amerikansk Samoa og Fransk Polynesien. De nordlige øer er lavtliggende koraløer, hvor der bor ret få. De sydlige øer er stejle, frugtbare vulkanøer. Her bor flertallet af befolkningen. Den største ø, i den sydlige øgruppe, er Rarotonga, hvor hovedstaden Avarua ligger. Øerne blev til som følge af vulkansk aktivitet. Klimaet er tropisk med en regnperiode fra november til april.

I regnperioden er øerne udsat for tropiske storme, orkaner og cykloner. De store nedbørsmængder medfører fare for oversvømmelser og jordskred. Øgruppen kæmper med overfiskeri og ødelæggende fiskeriaktivitet. I 2017 dannede øgruppen et af verdens største marinebeskyttelsesområder, som dækker 1.9 millioner kvadratkilometer af Stillehavet. Det svarer til et område tre gange så stort som Frankrig. Siden landarealet er så småt kæmper landet med at afskaffe affald på en bæredygtig måde, som ikke skader miljøet. 

Historie

De første, der bosatte sig på Cookøerne, var polynesiere, som migrerede fra Tahiti i 500-tallet. Europæernes første dokumenterede kontakt med øgruppen kom 1000 år senere, i 1595 og 1606, da spanske og portugisiske skibe passerede de nordlige øer Pukapuka og Rakahanga. Den britiske opdagelsesrejsende, sømanden James Cook, ankom til øerne i 1773. Øerne fik navnet efter ham. Fire årtier senere kom europæiske missionærer for at omvende de indfødte til kristendom.

I 1858 blev kongedømmet Rarotonga grundlagt. 30 år senere bestemte landet, at de ville indgå en aftale med Storbritannien. Aftalen betød, at Cookøerne opgav dele af sit selvstyre i bytte mod beskyttelse. I 1901 blev Cookøerne tilegnet New Zealand. Det var først i 1965, at Cookøerne igen fik selvstyre, men fortsatte som en associeret stat til New Zealand. Cookøerne kan i følge grundloven træde ud af samarbejdet, hvis de selv ønsker det. Cookøerne er fortsat medlem af det britiske Commonwealth, som samler Storbritannien og tidligere kolonier.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 4 8

4,9

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Cookøerne ville vi bruge 4,9 jordkloder.

Samfund og politik

Cookøerne er en selvstyret stat, men staten er associeret med New Zealand. New Zealand er ansvarlig for øens militære forsvar og store dele af udenrigspolitikken. Vedrørende indenrigspolitisk har Cookøerne fuldstændig selvstyre. Den britiske monark er øverste statsoverhoved og har en stedfortræder på øerne. Det samme har New Zealandske myndigheder. Den daglige politiske magt findes i parlamentet. Parlamentet vælges for fire år af gangen gennem valg. Landet er ikke et fuldværdigt medlem af FN.

Folketallet har været i stærk nedgang, fordi mange indbyggere er flyttet til New Zealand og Australien på grund af manglende jobmuligheder på øerne. Beboerne på øerne er nemlig New Zealandske statsborgere og kan frit bosætte sig der.

Menneskelig udvikling

0

av 188

Cookøerne er nummer af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Cookøernes økonomi er sårbar på grund af begrænsede naturressourcer, en svindende arbejdsstyrke, manglende infrastruktur, og at landet ligger isoleret fra andre handelsstater. Mere end en fjerdedel af befolkningen arbejder inden for landbrug. Landets vigtigste eksportartikler er kopra (kokosnøddens tørrede kød) og citrusfrugter – foruden sorte perler. Den mest betydningsfulde naturressource er fisk. Næsten al eksport går til New Zealand.

Tre fjerdedele af bruttonationalproduktet skabes inden for tjenesteindustrien. Turismen spiller en vigtig rolle i økonomien. Både turisme og perleindustrien har til nu været koncentreret om hovedøen Rarotonga og den næststørste ø, Aitukaki. De øvrige øer har meget lav økonomisk aktivitet; mange flytter væk derfra, og der findes meget få mulige indtægtskilder for beboerne.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Cookøerne på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

17 044

Mennesker i Cookøerne

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 1

2,2

børn per kvinde i Cookøerne

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

børn der dør per 1000 levendefødte i Cookøerne

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

Ingen statistik tilgængelig
BNP per indbygger i PPP-dollar i Cookøerne

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Cookøerne

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

Ingen statistik tilgængelig
ton CO2-udslip per person i Cookøerne

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Cookøerne

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Cookøerne

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Cookøerne

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

Ingen statistik tilgængelig
er forventet antal år i skolen i Cookøerne

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

Ingen statistik tilgængelig
GII-indexen i Cookøerne

Jobb