[[suggestion]]
Danmark
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

København

Etniske grupper

Dansk oprindelse 85.6%, andre vestlige lande 5.3%, MENAP-lande og Tyrkiet 4.9%, øvrige ikke-vestlige lande 4.2% (2022)

Sprog

Dansk, færøysk, grønlandsk (inuittisk dialekt) og tysk (lille minoritet)

Religion

Officiel religion: Evangelisk lutherske lære (Folkekirken), 76,9% af danskerne er medlem af Folkekirken, ca. 3% af danskerne er kristne (protestanter og romersk-katolske), ca 5 % er muslimer. Andre religioner (pålydende værdi på mindre end 1% hver) omfatter blandt andet Serbisk-ortodokse kristne, jødedommen og buddhismen (Kilde: Danmarks Statistik 2017 & CIA World Factbook).

Befolkningtal

5.836.479 (2022)

Styreform

Unitær parlamentarisk konstitutionelt monarki

Areal

43 090 Km2

Valuta

Dansk krone

Bruttonationalindkomst per indbygger

64 651 PPP$

Nationaldag

5. juni

Andre landesider

Geografi

Danmark er det sydligste land i Skandinavien. Danmark består af den store halvø Jylland og øgrupper øst for med omkring 500 øer, hvoraf 79 er beboede. Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er blandt de mest kendte. Danmark har en kystlinje på alle kanter bortset fra den sydlige del af Jylland, der grænser op til Tyskland. Beliggenheden gør landet til et bindeled mellem det europæiske kontinent og Skandinavien.

Færøerne og Grønland indgår i det danske rigsfællesskab, men begge lande har deres eget selvstyre. Danmark har et kystklima med kølige somre, milde vintre og nedbør året rundt. Danmark er meget flad, men det højeste naturlige jordpunkt er Møllehøj, som er knap 170 meter højt.

Danmark er et af de mest tætbeboede lande i Europa. Omkring 30% af alle indbyggere i Danmark bor i Københavnsområdet.

Skovene og kystområderne har en rig biodiversitet – og bevaringstiltag har medført, at skovarealet i Danmark faktisk vokser. Desværre er det isdækkede Grønland særligt udsat for klimaforandringer.  

Historie

I begyndelsen af vikingtiden bestod Danmark af flere småkongedømmer, men for omkring 1000 år siden samlede kong Harald Blåtand Danmark til et samlet kongerige. Siden har Danmark i flere perioder været en nordisk stormagt. I 1300-tallet samlede dronning Margrete Valdemarsdatter Skandinaviens tre lande i en union, Kalmarunionen. Unionen bestod helt til Gustav Vasa brød ud og på ny oprettede den svenske krone i 1523.

Efter middelalderen mistede Danmark flere store landområder. Landet stod fra 1807 på Frankrigs side under Napoleonskrigene. Napoleon tabte, og Danmark måtte afstå Norge til Sverige i fredsopgøret i 1814. Danmark fik imidlertid lov at beholde Island, Grønland og Færøerne. I 1864 mistede landet flere hertugdømmer til Tyskland efter den dansk-tyske krig. Under 1. Verdenskrig var Danmark neutral, men under 2. Verdenskrig blev Danmark invaderet og besat af Tyskland. Den 5. maj 1945 kapitulerede de tyske styrker i Danmark, og Danmark har sidenhen været et frit land. Unionen med Island blev afsluttet i 1944.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 4 0

4,1

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Danmark ville vi bruge 4,1 jordkloder.

Samfund og politik

Danmark er et demokrati og har et konstitutionelt monarki, hvor monarken ikke har den reelle magt. Siden 1972 har dette været dronning Margrethe II, som fungerer som landets statsoverhoved. Styreformen er parlamentarisk. Det betyder, at den udøvende magt er ansvarlig over for parlamentet. Denne magt har regeringen, ledet af en statsministeren, som vælges af den lovgivende forsamlingen, Folketinget.

Danmark har været medlem af FN siden oprettelsen i 1945, og af NATO siden oprettelsen i 1949 og af EU siden 1973. Medlemskabet i EU og forholdet til EU’s medlemslande er vigtige for Danmark. Danmark har været fortaler for EU’s udvidelse og deltager aktivt i diskussionen om EU’s fremtid og rolle. Medlemskabet i NATO danner fundamentet for dansk sikkerhedspolitik. Danmark har den seneste årrække ført en streng indvandringspolitik. I 2016 indførte landet grænsekontrol på grænsen mod Tyskland, som et svar på den øgede flygtningestrøm.

Menneskelig udvikling

18

5 av 188

Danmark er nummer 5 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Velfærdsstaten Danmark har en blandingsøkonomi, og Danmark nyder godt af frihandelen inden for EU. Danmark blev hårdt ramt af den globale finanskrise i 2008 og kom ikke tilbage på samme niveau før 8 år senere.

Danmarks økonomi baserer sig på servicesektoren og finansvirksomheder. Landbruget er fortsat et vigtigt erhverv, og Danmark er storeksportør af kød, æg, ost og smør. Fiskeri er også vigtig.

Siden 1970’erne har danskerne udvundet olie og gas fra Nordsøen, samtidig med at de i mange år var førende inden for vindmøller og andre alternative energiformer. Halvdelen af dette eksporteres. Danmark ligger langt fremme i industridesign. I næringsmiddel- og møbelindustrien er de også i verdenstoppen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Danmark på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

5 834 952

Mennesker i Danmark

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 7

1,8

børn per kvinde i Danmark

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4

4

børn der dør per 1000 levendefødte i Danmark

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

0

0,013

GII-indexen i Danmark

Jobb

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

17

64 651

BNP per indbygger i PPP-dollar i Danmark

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 0

5,11

ton CO2-udslip per person i Danmark

Sundhed

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

af 10 personer har adgang til rent vand i Danmark

Uddannelse

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,39

er forventet antal år i skolen i Danmark