[[suggestion]]
El Salvador
 
Flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

San Salvador

Etniske grupper

90 % mestiser (blanding av folk med spansk og indiansk oprindelse). Den indianske befolkningen er ca. 6 %. mestizo 90%, hvide 9%, amerindianske 1%

Sprog

Spansk er det officielle sprog, men flere indianske sprog bruges, bl.a. nahua og maya.

Religion

57.1%, af befolkningen er romersk katolske, og lidt over 20 % er protestantiske.

Bruttonationalindkomst per indbygger

9 982 PPP$

Andre landesider

Geografi

El Salvador er tæt befolket med tæt på 6,4 millioner mennesker i et land på størrelse med det nordlige Californien. Det meste af jorden er dyrket, og skov dækker kun fem procent, hvilket betyder, at dyrelivet ikke er så rigt som i de øvrige mellemamerikanske lande. Pattedyr faunaen er relateret både til Nordamerika (halvbjørne, mår- og kattefamilien) og Sydamerika (aber, bæltedyr, myresluger og guldhare eller aguti).

Landet har mange bjerge og vulkaner, og er ofte ramt af kraftige jordskælv, der kan forårsage stor skade. Landet er i løbet af de senere år også blevet ramt af flere orkaner.  Landets eneste større flod er Río Lempa. Ved udgangen af ​​Stillehavet har floden skabt en kyststrækning, og mellem bjergene ligger frugtbare bassiner med jord af vulkansk oprindelse. Hovedstad San Salvador ligger i et sådant bassin 700 meter over havets overflade. El Salvador hører til den tropiske klimazone.

Historie

Området El Salvador er beliggende i, har været beboet af tusinder af år. Fra ca. år 500 f.Kr. til år 900 e.Kr. var det Maya indianerne som boede i området fra Mexico i nord til El Salvador i syd. Da Spanien erobrede landet i 1524, blev det beboet af fem store indfødte befolkningsgrupper, hvoraf den mægtigste var pipil-folket. Kolonimagten fandt ikke de store sølv- og guldforekomster, som de havde håbet på, og brugte i stedet den indfødte befolkning til tvangsarbejde på plantager. På grund af krig og europæiske sygdomme blev den originale befolkning drastisk reduceret.

El Salvador var i 1800-tallet medlem af forskellige unioner i Mellemamerika til det erklærede sig selvstændigt, den 30. januar 1841. I 1882 indførte landet privat ejendomsret og tre fjerdedele af jorden, blev senere ejet af to procent af befolkningen. Både staten og erhvervslivet blev domineret af 14 familier, mens den indfødtes befolknings traditionelle måde at drive kollektivt jordbrug på blev ødelagt. Denne skævhed skabte grobund for de emner, der intensiveres i hele 1900-tallet, og endeligt sluttede i en borgerkrig.

Landets politik var præget af enevældige præsidenter, militærkup, diktaturer, undertrykkelse og valgsnyd helt frem til 1979. I 1980 udbrød der en tolv års lang borgerkrig mellem guerillaorganisationen FMLN og millitæret. Det blev derefter klart at ingen af parterne kunne vinde krigen. Fredforhandlinger blev genoptaget medhjælp fra FN, og i 1992 kunne parterne underskrive en fredsaftale. Borgerkrigen kostede 75.000 menneskeliv og omkring en million mennesker flygtede.

Økologiske fodaftryk

1 1

1,2

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i El Salvador ville vi bruge 1,2 jordkloder.

Samfund og politik

I dag er El Salvador en republik, hvor præsidenten har den udøvende magt, og nationalforsamlingen har den lovgivende magt. Landets politiske system er indrettet efter den amerikanske model, og præsidentens magt er stor.

El Salvador er det tættest befolkede land i Mellemamerika, og i de senere år har der været en betydelig tilflytning til byerne. Det faktum, at mennesker lever så tæt i El Salvador gør, blandt andet, at den originale befolkning har svært ved at gøre krav på deres egne områder. Landets politik domineres af de to største partier – ARENA på højrefløjen, og den tidligere guerillaorganisation FLMN på venstrefløjen. Militær, kirke, godsejere og fagforeninger er også vigtige magtfaktorer i landet.

Landet er præget af vold og kriminalitet – særligt fra kriminelle ungdomsbander, kaldet maras, men også fra politi og indflydelsesrige personer. Korruption og mangel på straf for den politiske og finansielle elite gør at befolkningen har en lav tiltro til landets retssystem.

Menneskelig udvikling

13

123 av 188

El Salvador er nummer 123 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

El Salvador er anset som et mellemindtægtsland, men rigdommen er ulige fordelt. Økonomien har traditionelt været baseret på landbrug, men har siden 1990’erne været domineret af servicesektoren. Indtægter fra industrien er blevet vigtigere og vigtigere – særligt fra fabrikkerne i de skattefrie eksportzoner. El Salvador er et af Latin Amerikas største kaffeproducenter, og kaffe står for størstedelen af landets eksportindtægter. Kaffeproduktionen blev hårdt ramt i 00’erne af både jodskælv og tørke.

ARENA havde den udøvende magt i landet i 1989, og lagde da vægt på privatisering og frihandel i tæt samarbejde med USA. El Salvador har haft positiv økonomisk udvikling siden borgerkrigen i 1980’erne, men udviklingen er sidenhen blevet bremset. Store dele af den dyrkede jord ejes hovedsageligt af et fåtal af rige familier, hvilket er en kilde til konflikt. Der findes en stor uformel sektor i landet. Den udbredte vold i samfundet påvirker økonomien negativt, og er en bremseklods for internationale investeringer. Dette, kombineret med stormer, oversvømmelser og tørke, gør at den økonomiske vækst er lavere end den kunne have været.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for El Salvador på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

6 550 396

Mennesker i El Salvador

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 7

1,8

børn per kvinde i El Salvador

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13

13

børn der dør per 1000 levendefødte i El Salvador

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

3

9 982

BNP per indbygger i PPP-dollar i El Salvador

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

af befolkningen er underernærede i El Salvador

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 1

1,24

ton CO2-udslip per person i El Salvador

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i El Salvador

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i El Salvador

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 10 10

9,00

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i El Salvador

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

10,95

er forventet antal år i skolen i El Salvador

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,376

GII-indexen i El Salvador

Jobb