[[suggestion]]
Forenede Arabiske Emirater
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Abu Dhabi

Etniske grupper

Emiratere 19%, andre arabere og iranere 23%, sydasiatere 50%, andre gæstearbejdere (inkluderer vestlige og østasiatere) 8% (1982)

Sprog

Arabisk (officielt), persisk, engelsk, hindi, urdu

Religion

Muslimer 96% (shia 16%), andre (inkluderer kristne, hinduer) 4%

Befolkningtal

9 541 615

Styreform

Monarki, forbundsstat

Areal

83 600 km2

Valuta

Emiratarabisk dirham

Bruttonationalindkomst per indbygger

76 609 PPP$

Nationaldag

2. december

Andre landesider

Geografi

De Forenede Arabiske Emirater ligger på sydkysten af den Persiske Bugt, i den nordøstlige del af Den arabiske halvø. I øst grænser landet til Oman-bugten. Landets vigtigste byer ligger ved den Persiske Bugt. I landets østlige del hæver Hajarbjergene sig til 2 500 meter over havets overflade. Den største del af De Forenede Arabiske Emiraters areal er sandørken, som i vest og syd grænser til Saudi-Arabien og i øst til Oman. Kun under 1% er dyrkbar jord. I sandørkenen er der klitter med lidt oaser og vandkilder, der har gjort permanent beboelse og dyrkning af jord mulig. I sandørkenen forekommer der en del stærke standstorme. Klimaet er varmt og tørt, specielt i kystområderne, hvor det kun regner lidt. Mangel på ferskvand er et problem for landet, og det meste af landets drikkevand er afsaltet havvand. 

Historie

Området var beboet allerede 5.500 år før vor tidsregning. Takket være handel voksede områdets bebyggelse. De første handelsforbindelser byggede på kamelkaravaner, men senere blev søfarten også en betydelig forudsætning for handlen. Profeten Muhammed erklærede i 630 området for et islamisk område, hvilket medførte, at religionen islam spredte sig til andre steder i Mellemøsten og Asien. Efter Vasco da Gamas opdagelsesrejser i 1500-tallet, var området i 150 år under portugisisk herredømme. Derefter blev det erobret af Det Osmanniske Rige. Området var i 1700-tallet berygtet for sørøvere og blev kaldt Piratkysten. Efter fortsættende overfald på det britiske East India Kompagnis skib indgik briterne en fredsaftale med områdets sheiker. Mod slutningen af 1800-tallet blev området til et britisk protektorat.

Vejen til uafhængighed startede efter 2. verdenskrig. I 1952 blev et fælles emirråd grundlagt. Da briterne trak sig ud af området i 1971, gik seks af emiraterne sammen og oprettet De Forenede Arabiske Emirater. Emiratet Ras al-Khaimah sluttede sig til føderationen i 1972. Tanken var at både Bahrain og Qatar skulle blive en del af føderationen, men de valgte at stå udenfor. Krigsudbruddet mellem Irak og Iran i 1980 blev den første trussel mod De Forenede Arabiske Emirater. Irak ville blokere en vigtig færdelsrute for olietransporten, hvilket ville kvæle landets indtægter. Emiraterne gav penge til Irak og levede med stor risiko for at blive draget ind i krigen før våbenhvilen i 1988. I 2004 døde sheik Zayed, som havde været præsident for landet siden uafhængigheden i 1971 og emir af Abu Dhabi siden 1966. Sheik Zayed var vellidt og havde i sine ældre dage overdraget en stor del af magten til sin ældste søn, Kronprins sheik Khalifa. Dagen efter Zayeds død, valgte landet emirer Khalifa til præsident. Khalifas halvbror, sheik Mohammed bin Zayed Al Nahyan, blev udpeget til ny kronprins i Abu Dhabi.

Emiraterne styres enevældigt af præsidenten of lederne for de syv emirater. Det første valg nogensinde blev afholdt i 2006, men kun et mindretal af indbyggerne stemte, og valget gjaldt kun halvdelen af pladserne i den rådgivende forsamling. Det arabiske forår, og kampen for demokrati i regionen fik kun lidt opbakning i Emiraterne. Grunden til det var en stærk indgriben fra politiets side og militærets, og derudover en lov som forbyder kritik af regimet. I foråret 2013 blev over 90 personer stillet for retten, anklaget for at have planlagt et kup.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 4 5 2

5,3

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Forenede Arabiske Emirater ville vi bruge 5,3 jordkloder.

Samfund og politik

Siden begyndelsen af 1960’erne har De Forenede Arabiske Emirater været et af de vigtigste olieeksporterende lande i verden. Emiraterne har udviklet sig fra at være en fattig kyststat til et moderne og fremgangsrigt land med meget generøse velfærdsydelser til sine indbyggere. Ved hjælp af olieindtægterne har man udbygget sundhedsvæsenet, uddannelse og infrastruktur. De Forenede Arabiske Emirater er et af de mest frie lande ved den Persiske Bugt, men politisk er landet stadig meget autoritært. De Forenede Arabiske Emirater var helt indtil 2006 det eneste land i regionen uden et organ, som var valgt ved almene valg. Landet styres af en præsident, som vælges for fem år ad gangen. Præsidentperioden er ikke begrænset. Vicepræsidenten er samtidig også statsminister, som også sidder ved magten i fem år ad gangen. Både præsidenten og vicepræsidenten vælges af Herskernes øverste råd, som styrer landet. Rådet består af sheikerne i de syv emirater. Abu Dhabi er det dominerede emirat og har også præsidentposten, mens emiren af Dubai er statsminister. Inden for hvert emirat ligger al magt hos emiren.

Hvis man ser på BNP for Emiraterne, er en gennemsnitlig indbygger i landet blandt verdens rigeste. Men rigdommen er ulige fordelt mellem de syv emirater: I Dubai og Abu Dhabi har tusindvis af familie fået gratis bolig. Flere steder er velfærdsydelserne blevet kritiseret for at være så generøse at mange unge har ladet være med at uddanne sig og at arbejde.

Kvinder kan have stillinger i statsforvaltningen og udgør en stor andel af landets universitetsstuderende, men i praksis er der langt fra ligestilling i arbejdslivet.

Menneskelig udvikling

18

25 av 188

Forenede Arabiske Emirater er nummer 25 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

De Forenede Arabiske Emirater har i dag et af de højeste indtægtsniveauer i verden, men det har ikke altid været sådan: Før olieepoken var emiraterne meget lidt udviklede, og domineret af perlefiskeri, almindeligt fiskeri, handel og dyrkning af dadler. Forandringen startede, da man i 1958 fandt olie i Abu Dhabi. Hvis man fortsætter med at udvinde landets olie i samme tempo som i dag, regner man med at ressourcen vil vare i ca. 150 år. Olieindustrien forandrede landets økonomi og samfund. Som følge af olieindustrien, flyttede et stort antal udenlandske arbejdere til landet, og i 00’erne udgjorde de mere end tre fjerdedele af landets befolkning. For at reducere afhængigheden af oliesektoren, har emiraterne satset på at udbygge finans-, turisme-, og industrisektorerne. Indtægterne, som emiraterne får af landets naturressourcer, råolie og gas, udgør alligevel stadig en betydelig andel af statens BNP. Forretnings- og byggesektoren har oplevet en markant vækst efter udenlandske virksomheder og investorer er blevet tilbudt skattefrie områder og gratis jord, samt mulighed for at eje land. De Forenede Arabiske Emirater er et af de lande, der har den højeste densitet af banker. I 1999 åbnede de en børs. Vigtige handelspartnere er Japan, USA, Kina samt Vesteuropa.

Særlig Dubai anses for at være et centrum for smugling og hvidvaskning af penge. Efter 11. september har især USA lagt pres på landet for at få kontrol over finansmarkedet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Forenede Arabiske Emirater på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

10 081 782

Mennesker i Forenede Arabiske Emirater

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 3

1,4

børn per kvinde i Forenede Arabiske Emirater

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

børn der dør per 1000 levendefødte i Forenede Arabiske Emirater

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

Ingen statistik tilgængelig

76 609

BNP per indbygger i PPP-dollar i Forenede Arabiske Emirater

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

af befolkningen er underernærede i Forenede Arabiske Emirater

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4

20,50

ton CO2-udslip per person i Forenede Arabiske Emirater

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Forenede Arabiske Emirater

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Forenede Arabiske Emirater

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,81

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Forenede Arabiske Emirater

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,46

er forventet antal år i skolen i Forenede Arabiske Emirater

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

0

0,049

GII-indexen i Forenede Arabiske Emirater

Jobb