[[suggestion]]
Gabon
 

Nøgletal og fakta

Bruttonationalindkomst per indbygger

18 103 PPP$

Andre landesider

Geografi

Gabon er et lille land, der ligger på den vestlige kyst af Afrika. Det meste af landet består af et højt plateau, der er dækket af regnskov og savanne. Floder har skabt dybe dale gennem plateauet, og terrænet er hårdt. Højplateauet er omgivet af krystalbjergene mod nord og i syd Chaillubjergene. Langs kysten er der et lavlandsbælte. De kystnære sletter i nord har mange floddeltaer, og sydkysten er dækket af mangroveskov og savanne, her og på havbunden lige udenfor er der store oliereserver. Mundingen af ​​landets største flod Ogooue deler kystsletten i et nordligt og sydligt distrikt. Ogooue River er omkring 1.200 km lang og løber gennem landet fra kysten i vest til Congo mod øst. Klimaet i Gabon er fugtigt og varmt. Det regner meget, især fra september til marts. Ca. 80 % af Gabon er dækket af regnskov. Skovrydning har været et stort miljøproblem. I de senere år har myndighederne taget forbehold. Landets 13 nationalparker dækker i øjeblikket 11 % jorden i landet, hvilket er imponerende i verdenssammenhæng.

Historie

Opdagelsen af ​​værktøjer tyder på, at Gabon var beboet allerede femtusind år f.Kr. Pygmæer var de første indbyggere, og de levede som jæger-samlere. I 1500-tallet, slog andre grupper af mennesker sig ned ved udmundingen af ​​Ogooue floden og sydlige dele af landet. 200 år senere kom fang-folket, den største nuværende gruppe af mennesker i Gabon, fra Cameroun. Fra 1500-tallet blev Gabon center for handel med slaver, elfenben og træ. Landets ressourcer blev udnyttet af franske, hollandske og britiske forhandlere. I 1839 bosatte franskmænd sig ved kysten. Langsomt blev området koloniseret, og i 1910, blev fransk Gabon koloni. Vejen til selvstændighed begyndte efter anden verdenskrig. I 1946 blev landets første politiske parti, PDG, dannet af M'Ba. Gabon blev selvstændigt i 1960, M'Ba blev landets første præsident. Da han døde syv år senere, overtog Albert Bongo som præsident. Bongo indførte et etpartistyre, som varede indtil 1991. Al politiske opposition var længe forbudt, men en stærk modstand hos folket, førte til indførelsen af ​​demokrati.

Økologiske fodaftryk

1 5

1,6

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Gabon ville vi trenge 1,6 jordkloder.

Samfund og politik

Bongo sad uafbrudt på magten frem til sin død i 2009 og var den længst siddende præsident i Afrika. Sønnen Ali Ben Bongo overtog ledelsen, da hans far døde. Bongo familien har formået at bevare magten, delvist fordi præsidenten afvæbnede og splittede oppositionen, bl.a. ved at inkludere politiske modstandere i regeringen. Præsidenten har også formået at undgå borgerkrig i et etnisk splittet land. I alle hans år som præsident, har Bongo været anklaget for korruption og nepotisme. Gabon er påvirket af fortiden som fransk koloni med både fransk rets- og uddannelsessystem, og båndene til Frankrig er stadig tætte. Arbejdsløsheden i Gabon stiger på grund af voksende ungdomsårgange. I dag er anslås den at være mellem 25 og 40 %. Arbejdstagernes rettigheder i den formelle sektor er gode, herunder en 40-timers arbejdsuge. De samme rettigheder gælder ikke for gæstearbejdere. Handel med børn forekommer, og Gabon modtager mange af disse børn. Andelen af ​​fattige mennesker i Gabon er høj og levestandard for fattige mennesker er faldet siden årtusindskiftet. Mangel på læger og hospitaler er et stort problem.

Menneskelig udvikling

14

113 av 186

Gabon er nummer 113 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Gabons økonomi er meget afhængig af oliesektoren. Olie står for 80 % af eksportindtægterne og har gjort Gabon til et af de rigeste lande i Afrika, syd for Sahara. Rigdommen er ulige fordelt, og de fleste arbejder illegalt. Afhængigheden af olieeksport betyder, at landet er meget sårbart over for udsving i oliepriserne på verdensmarkedet. I 1990'erne førte lave oliepriser til økonomiske problemer i landet. I samarbejde med Verdensbanken og IMF blev der indført væsentlige reformer for at få økonomien på benene igen. Landet forsøger også at udvikle nye industrier, der kan erstatte olie, når reserverne slipper op. Frankrig har stor indflydelse i Gabon ved blandt andet olieselskabet Elf. Siden årtusindskiftet har Frankrig fået konkurrence fra USA og Kina. I dag er disse tre lande Gabons vigtigste handelspartnere. Trods gode handelsaftaler handler landet kun lidt med nabolandene. Industrien i Gabon er ubetydelig, men skovbrug er vigtig. Landet eksporterer tømmer. Gabon er afhængig af import af fødevarer på grund af utilstrækkelig egenproduktion.

I 2014 faldt oliepriserne kraftigt, hvilket forårsagede en markant tilbagegang i olieproduktionen i landet. Indkomsten pr. indbygger steg fra $ 3.090 i 2000 til $ 10.410 i 2014, i takt med at oliepriserne steg. Efter faldet i 2014 faldt indkomsten pr. indbygger for første gang i 15 år. Faldende indtægter fra olieproduktionen har fået befolkningen til at føle sig presset og præsident Bongo står i dag over for den stærkeste modstand i mange år. Dette afspejles blandt andet i strejke fra oliearbejdere, der kræver mere i løn og nye kontrakter.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Gabon på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

2 225 734

Mennesker i Gabon

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 6

3,7

børn per kvinde i Gabon

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43

43

børn der dør per 1000 levendefødte i Gabon

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

5

18 103

BNP per indbygger i PPP-dollar i Gabon

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 1 3 4 5
6 7 8 9 10

1,1

af befolkningen er underernærede i Gabon

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 7

2,76

ton CO2-udslip per person i Gabon

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Gabon

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 6 10

8,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Gabon

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 5 10

8,47

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Gabon

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

8,26

er forventet antall år i skolen i Gabon

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,534

GII-indexen i Gabon

Arbeid