[[suggestion]]
Gabon
 

Nøgletal og fakta

Bruttonationalindkomst per indbygger

16 471 PPP$

Andre landesider

Geografi

Gabon er et lille land, som ligger på den vestlige kyst af Afrika. Det meste af landet består af et højt plateau, der er dækket af regnskov og savanne. Floder har skabt dybe dale gennem plateauet, og terrænet er hårdt. Højplateauet er omgivet af krystalbjergene mod nord og i syd Chaillubjergene. Langs kysten er der et lavlandsbælte. De kystnære sletter i nord har mange floddeltaer, og sydkysten er dækket af mangroveskov og savanne, her og på havbunden lige udenfor er der store oliereserver. Mundingen af ​​landets største flod Ogooue deler kystsletten i et nordligt og sydligt distrikt. Ogooue River er omkring 1.200 km lang og løber gennem landet fra kysten i vest til Congo mod øst. Klimaet i Gabon er fugtigt og varmt. Det regner meget, især fra september til marts. Ca. 80 % af Gabon er dækket af regnskov. Skovrydning har været et stort miljøproblem. I de senere år har myndighederne taget forbehold. Landets 13 nationalparker dækker i øjeblikket 11 % jorden i landet, hvilket er imponerende i verdenssammenhæng.

Landets rige dyreliv er truet af ulovlig jagt, og udslip fra landets olieindustri har ødelagt floderne, vandet og kystområderne i landet. 

Historie

Opdagelsen af ​​værktøjer tyder på, at Gabon var beboet allerede femtusind år f.Kr. Pygmæer var de første indbyggere, og de levede som jæger-samlere. I 1500-tallet, slog andre grupper af mennesker sig ned ved udmundingen af ​​Ogooue floden og sydlige dele af landet. 200 år senere kom fang-folket, den største nuværende gruppe af mennesker i Gabon, fra Cameroun. Fra 1500-tallet blev Gabon center for handel med slaver, elfenben og træ. Landets ressourcer blev udnyttet af franske, hollandske og britiske forhandlere. I 1839 bosatte franskmænd sig ved kysten. Byen som voksede frem langs fortet fik navnet Libreville (frihedsbyen), og er i dag landet hovedstad. Langsomt blev området koloniseret, og i 1888, blev Gabon en del af Franske Congo. I 1946 blev Gabon en selvstændig fransk koloni. Flere politiske partier voksede frem og i 1958 fik kolonien indre selvstyre før landet blev helt selvstændigt i 1960.  

Økologiske fodaftryk

1 1

1,2

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Gabon ville vi bruge 1,2 jordkloder.

Samfund og politik

Gabon er en republik hvor præsidenten er statsoverhovedet, regeringschefen og militærets øverstkommanderende. Præsidenten vælges for syv år ad gangen, og kan genvælges et ubestemt antal gange. Regeringen udnævnes af, og er ansvarlig overfor præsidenten. Parlamentet har to folkevalgte kamre, en nationalforsamling og et senat. Demokratiet bliver anset som utømmeligt, og præsidentens magt er næsten ubegrænset. Siden 1967 er præsidentrollerne blevet udfyldt af medlemmer fra samme familie. 

Samfundet bærer præg af fortiden som fransk koloni. Rets- og uddannelsessystemet er udformet på samme måde som i Frankrig, og de politiske bånd til Frankrig er stadig tætte. Landet er præget af traditionelle normer og regler. At leve sammen i store familier, og have store børneflokke, er noget mange familier gør og har. 

Gabon har udbredt korruption, og der er stor ulighed mellem rig og fattig i landet. På grund af en stor befolkningstilvækst, specielt blandt den fattigste del af befolkningen, er levestandarden for de fattige blevet forværret siden 1990'erne. 

Menneskelig udvikling

14

110 av 188

Gabon er nummer 110 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Gabons økonomi er meget afhængig af oliesektoren. Olie står for 80 % af eksportindtægterne og har gjort Gabon til et af de rigeste lande i Afrika, syd for Sahara. Rigdommen er ulige fordelt, og de fleste arbejder illegalt. Afhængigheden af olieeksport betyder, at landet er meget sårbart over for udsving i oliepriserne på verdensmarkedet. I 1990'erne førte lave oliepriser til økonomiske problemer i landet. I samarbejde med Verdensbanken og IMF blev der indført væsentlige reformer for at få økonomien på benene igen. Landet forsøger også at udvikle nye industrier, der kan erstatte olie, når reserverne slipper op. Frankrig har stor indflydelse i Gabon ved blandt andet olieselskabet Elf. Siden årtusindskiftet har Frankrig fået konkurrence fra USA og Kina. I dag er disse tre lande Gabons vigtigste handelspartnere. Trods gode handelsaftaler handler landet kun lidt med nabolandene. Industrien i Gabon er ubetydelig, men skovbrugen er vigtig. Landet eksporterer træ. Gabon er afhængig af import af fødevarer på grund af utilstrækkelig egenproduktion. Omkring en tredjedel af befolkningen i landet lever under den nationale fattigdomsgrænse. 

 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Gabon på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

2 436 566

Mennesker i Gabon

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 3

3,4

børn per kvinde i Gabon

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

40

børn der dør per 1000 levendefødte i Gabon

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

5

16 471

BNP per indbygger i PPP-dollar i Gabon

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 6 3 4 5
6 7 8 9 10

1,6

af befolkningen er underernærede i Gabon

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 2

2,33

ton CO2-udslip per person i Gabon

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Gabon

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Gabon

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 5 10

8,55

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Gabon

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8

8,26

er forventet antal år i skolen i Gabon

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,541

GII-indexen i Gabon

Jobb