[[suggestion]]
Gambia
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Banjul

Etniske grupper

Mandinka 42%, fula 18%, wolof 16%, jola 10%, serahuli 9%, andre/uspecificeret 5%

Sprog

Engelsk, mandinka, wolof, fula, mindre stammesprog

Religion

Muslimer 90%, kristne 9%, traditionel religion 1%

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 281 PPP$

Andre landesider

Geografi

Gambia er det mindste land på det afrikanske kontinent. Landet er et langt og smalt land på 470 km, og landet er omgivet af Senegal og ligger i en dal 25 til 75 meter over havets overflade. Gambia-floden løber gennem midten af ​​landet og munder ud i Atlanterhavet. Floden er landets vigtigste transportåre, og flodbredderne består af sump og mangroveskove. Flodens beliggenhed gør landet meget sårbart over for oversvømmelser. Gambia har et tropisk klima med hyppige tørkeperioder og uregelmæssig nedbør. Landet kæmper med skovrydning og ørkendannelse, samt udbrud af sygdomme i befolkningen på grund af dårlig kvalitet af drikkevand.

Historie

I 1200-tallet var det gambiske landområde en del af det store Mali imperium. Da dette faldt fra hinanden tog lokale kongeriger som Barra, Kombo og Fulladu kontrol. Landet var i 1500-tallet centrum for britisk, portugisisk og fransk handel. Handelen blev koncentreret omkring guld, elfenben og slaver. I lang tid skiftedes briterne og franskmændene med at have kontrollen i landet, men i 1901, blev Gambia britisk protektorat. I 1965 blev landet selvstændigt, og nogle år efter etableredes den gambiske republik. Formanden Jawara regerede landet fra uafhængigheden indtil militærkuppet i 1994. Det ikke-blodige kup blev udført af en gruppe af ​​unge officerer under ledelse af Løjtnant Jammeh. Statskuppet blev fordømt af det internationale samfund og al økonomisk bistand udefra stoppede. Jammeh besad magten i 22 år før han tabte det demokratiske præsidentvalgt i 2016. Selv efter at have anerkendt nederlaget nægtede  Jammeh alligevel at overdrage magten til den nyvalgte president, Adama Barrow. Med hjælp fra regionale styrker, der blev støttet af FN blev Jammeh endelig presset til at trække sig og Barrow kunne overtage magten i januar 2017. Magtovertagelsen var Gambias første regimeændring siden selvstændigheden i 1965.

Økologiske fodaftryk

5

0,6

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Gambia ville vi bruge 0,6 jordkloder.

Samfund og politik

Gambia er en republik og den siddende præsident har en stor magt. Præsidenten bliver valgt hvert femte år, og kan genvælges et ubestemt antal gange. Præsidenten er landet statschef, regeringschef og militæret øverstkommanderende. 

På papiret har Gambia længe været et demokrati, men i perioden fra 1996 - 2017 havde præsidenten næsten al magten i landet, og den politiske opposition blev undertrykt. Oppositionen har beskyldt den tidligere præsident for valgfusk, og for at havde benyttet landets sikkerhedsstyrker til at true befolkningen til valgurnerne. 

Gambia er et meget lidt udviklet land og levestandarden er lav. Sundhedssystemet har mange mangler og der er mangel på hospitaler, sygeplejesker og læger. Der er dog kommet bedre adgang til ret drikkevand og en bedre infrastruktur, som har øget den forventede levealder i de seneste år. Børnedødeligheden er også sunket en smule. Samfundet og arbejdsmarkedet er præget af gamle traditioner og er meget kønsbestemt. Vold og overgreb mod kvinder og børn sker ofte, men det rapporteres sjældent til politiet. Homoseksuelle personer kan få dødsstraf, hvis ikke de forlader landet.  

Menneskelig udvikling

10

171 av 188

Gambia er nummer 171 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Gambia har få naturressourcer, og kun en sjettedel af jorden er dyrkbar. Alligevel er omkring 80 procent af befolkningen beskæftiget i landbruget, hvor en stor del af produktionen går til småbøndernes privatforbrug. Landets økonomi er meget afhængig af peanuts, som tegner sig for omkring 90 procent af eksportindtægterne. Store dele af peanutafgrøderne presses til olie. Turismen er vigtig, men ofte kontrolleret af udenlandske interesser, hvilket kun giver et begrænset antal arbejdspladser til den lokale befolkning. Den nyliberale økonomiske politik har blandt andet medført privatisering af statslige virksomheder, afskedigelse af offentligt ansatte, og sat en stopper for tilskud til dyrkning af peanuts mm. Resultatet har været, at en større andel af befolkningen har fået en lavere levestandard. Den økonomiske vækst i statskassen har imidlertid været stor, og inflationen er forholdsvis lav. Landet har en stor transithandel til Senegal, hvor meget hævdes at være smugling. Arbejdsløsheden er meget høj samtidig med at landet modtager høj bistand og har en stor gæld. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Gambia på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

2 558 493

Mennesker i Gambia

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 8

4,9

børn per kvinde i Gambia

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49

49

børn der dør per 1000 levendefødte i Gambia

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

2 281

BNP per indbygger i PPP-dollar i Gambia

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 4 3 4 5
6 7 8 9 10

1,4

af befolkningen er underernærede i Gambia

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1

0,23

ton CO2-udslip per person i Gambia

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Gambia

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

4,5

af 10 personer har adgang til rent vand i Gambia

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
8 7 8 9 10

5,81

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Gambia

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

9,52

er forventet antal år i skolen i Gambia

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,611

GII-indexen i Gambia

Jobb