[[suggestion]]
Georgien
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Tbilisi

Etniske grupper

Georgier 86.8%, azerier 6.3%, armener 4.5%, andre 2.3% (inklusiv russere, ossetere, yazidier, ukrainere, kistere, grækere) (2014)

Sprog

Georgisk (official) 87.6%, azeri 6.2%, armensk 3.9%, russisk 1.2%, andet 1% (2014)

Religion

Ortodokse (officiel) 83.4%, muslimer 10.7%, armensk apostolsk 2.9%, andre 1.2% (inklusiv katolikker, Jehovas vidner,yazidier, protestanter, jøder), ingen 0.5%, uspecificeret/intet svar 1.2% (2014)

Befolkningtal

3 907 131

Styreform

Republik

Areal

69 700 km2

Valuta

Lari

Bruttonationalindkomst per indbygger

17 014 PPP$

Nationaldag

26. maj

Andre landesider

Geografi

Georgiens landskab er meget varieret. I nord danner bjergkæden Kaukasus grænse mod Rusland, mens bjergkæden Lille Kaukasus i syd danner en grænse mod Tyrkiet og Armenien. Den centrale del af landet domineres af Suramhøjlandet, der forbinder de to bjergkæder. Højlandet danner skel mellem floden Rioni, som løber mod vest til Sortehavet, og floden Mtkvari, som løber mod øst til Det Kaspiske Hav. I den vestlige del af landet er der lavtliggende slettelandskab, der strækker sig ud mod Sortehavet. Klimaet i Georgien er meget forskelligt i øst og vest. I vest er der subtropisk klima med varme somre, milde vintre og kraftigt nedbør i vintersæsonen. Den østlige del af landet har en mere kontinentalt klima med kun lidt regn, kolde vintre og varme somre. Meget af det naturlige miljø i det vestlige slettelandskab er forsvundet på grund af landbrug og urbanisering. Store dele af skovlandskabet, der dækkede dette område er i dag væk. Brug af kunstgødning og sprøjtemidler i landbruget har også ført til, at jorden i mange områder er ødelagt.

Historie

Georgiens storhedstid var i 1100-tallet. Kulturen blomstrede, og landet udvidede sit område. Georgien blev flere gange angrebet af både tyrkere og persere. Resultatet var, at landet blev inddelt i små kongeriger. I 1700-tallet blev to af de østlige kongeriger samlet. I håb om beskyttelse indgik de en alliance med Rusland. Den russiske zar opløste kongedømmet i 1801 og indlemmede landet som provins. Da det russiske imperium brød sammen i 1917 fik Georgien selvstændighed. Den var kortvarig, og i 1921 angreb den Røde Hær. Landet blev en del af den nye stat Sovjetunionen. Georgien fik først sin selvstændighed i 1991 efter kommunismen fald. Perioden efter selvstændigheden var præget af interne konflikter mellem forskellige grupper, der ønskede at tage magten i landet. I 1992 blev Georgiens præsident afsat med magt, og den tidligere sovjetiske udenrigsminister Eduard Sjevardnadse blev indsat. Utilfredshed over fattigdom, korruption og stigende kriminalitet blandt befolkningen kombineret med beskyldninger om valgsvindel førte til, at præsidenten blev styrtet i 2003 ved fredelige, folkelige demonstrationer i den såkaldte rose-revolution.

Økologiske fodaftryk

1 2

1,3

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Georgien ville vi bruge 1,3 jordkloder.

Samfund og politik

Georgien er en demokratisk republik. Efter revolutionen i 2004 ønskede befolkningen politikere uden rødder i det gamle sovjetiske styre. Det har været store forventninger om, at de nye ledere skal nedbringe arbejdsløsheden, kriminalitet og korruption. Det har vist sig at være vanskeligt, selvom korruptionen i landet er mindsket noget. Arbejdsløsheden er fortsat høj, især i byerne. Velfærdsordninger, der eksisterede i sovjettiden, er væk, og en stor del af sundhedssystemet er blevet privatiseret. Regionerne Abkhasien, Ajaria og Sydossetien har længe forsøgt at løsrive sig fra Georgien. Rusland støtter løsrivelsen af de tre regioner.  Georgiens forhold til Rusland er kompliceret, og landets myndigheder ønsker at samarbejde med vestlige aktører som USA, NATO og EU og har ansøgt om medlemskab i NATO.

Menneskelig udvikling

16

61 av 188

Georgien er nummer 61 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Georgiens milde klima gør landet til en vigtig producent af landbrugsprodukter, og landet eksporterer meget vin og frugt til nabolandene. Opløsningen af Sovjetunionen førte til et økonomisk sammenbrud for landet. De interne konflikter i landet forværrede den økonomiske situation. Levevilkårene var lave og mange georgiere måtte arbejde i udlandet eller arbejde uden for det officielle arbejdsmarked. Siden uafhængigheden har regeringen gradvist liberaliseret økonomien og åbnet for udenlandske investeringer. Den Internationale Valutafond og Verdensbanken har givet stor økonomisk støtte til landet. Georgien ønsker at blive et transitland for handel samt olie- og gastransport. Der er påbegyndt store projekter, hvor der skal bygges gas-og olieledninger fra Det Kaspiske Hav gennem Georgien til Sortehavet og Middelhavet. Dette har været en positiv udvikling for økonomien, der er en af de hurtigst voksende i Østeuropa.

Finanskrisen og krigen mod Rusland i 2008 ramte også økonomien hårdt, men takket være pengestøtten fra vesten og Verdensbanken ser den ud til at have stabiliseret sig igen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Georgien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

3 968 728

Mennesker i Georgien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 0

2,1

børn per kvinde i Georgien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

børn der dør per 1000 levendefødte i Georgien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

5

17 014

BNP per indbygger i PPP-dollar i Georgien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

af befolkningen er underernærede i Georgien

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 6

2,72

ton CO2-udslip per person i Georgien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Georgien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 6 8 9 10

6,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Georgien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

9,96

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Georgien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,94

er forventet antal år i skolen i Georgien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,280

GII-indexen i Georgien

Jobb