[[suggestion]]
Ghana
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Accra

Etniske grupper

Akan 45%, mole-dagbon 15%, ewe 12%, ga-dangme 7%, guan 4%, gurma 4%, grusi 3%, mande-busanga 1%, andre stammer 1%, andre/uspecificeret 8% (2000)

Sprog

Engelsk, twi, ewe, fante, boron, dagomba, dangme, dagarte, akayem, ga, akuapem, andre

Religion

Kristne 69%, muslimer 16%, traditionelle 9%, andre/uspecificeret/ingen 7% (2000)

Befolkningtal

26.984.328

Styreform

Konstitutionelt demokrati

Areal

238.540 km2

Valuta

Cedi

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 292 PPP$

Nationaldag

6. marts

Andre landesider

Geografi

På grund af Ghanas beliggenhed lige nord for ækvator og lige på Greenwich meridian, siger ghaneserne, at landet er tættere på verdens centrum end noget andet land i verden. Ghanas 500 km lange kyststrækning er domineret af sandfyldte laguner og klippefremspring. I den sydvestlige del er der et regnskovsbælte, i sydøst præger skovklædte bjerge landskabet. Landets nordlige del er domineret af savanner. I den østlige del af Ghana ligger Voltasøen, der er en af ​​verdens største kunstige søer. Ghana ligger i den tropiske klimazone, og sydvestmonsunen medvirker til, at det er varmt og fugtigt i kystområdet hele året. I nord påvirkes klimaet af ørkenvinde fra nordøst, og der er store variationer i temperatur og nedbør. En tredjedel af Ghanas jord er truet af ørkendannelse, hvilket skyldes skovafbrænding og overdyrkning. Hertil kommer, at overgræsning skovhugst og minedrift fører til yderligere skovrydning. Udledninger fra industri og landbrug, samt utilstrækkelig håndtering af affald, har resulteret i vandforurening.

Historie

I 1400-tallet lokkede guld, slaver og elfenben europæere til det område, vi i dag kender som Ghana. I 1901 blev landet en britisk koloni under navnet Guldkysten. Modstanden mod briterne steg efter Anden Verdenskrig, og Kwame Nkrumah var en central figur i befrielsesprocessen. Ghana blev selvstændigt i 1957, med Nkrumah som præsident. I 1966 tog militæret magten og den tid, der fulgte, var præget af politisk ustabilitet og økonomisk recession. Løjtnant Jerry Rawlings var ved magten i Ghana fra 1979 til 2000, bortset fra en lille periode i 1980'erne. I 00’erne indførte Rawlings demokratiske reformer. Landet oplevede økonomisk vækst, og Ghana blev en af ​​de vestlige hjælpeorganisationers favoritter. Væksten gik i stå i slutningen af ​​1990'erne, og utilfredsheden med præsidenten steg. Præsident- og parlamentsvalget i 2000 førte til en ændring af styret i Ghana.

Økologiske fodaftryk

1 1

1,2

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ghana ville vi trenge 1,2 jordkloder.

Samfund og politik

Ghana er en republik, og både præsidenten og parlamentets 230 medlemmer vælges for fire år ad gangen. Ghana har forskellige etniske grupper, men i modsætning til sine naboer, har landet undgået interne konflikter. Tvister om ejerskab har dog ført til etniske uroligheder i den nordlige del i midten af ​​1990'erne, og senest i 2002, hvor 36 mennesker blev dræbt ved urolighederne i regionen. Efter præsidents- og parlamentsvalget i 2000, blev der udpeget en kommission til at efterforske krænkelser af menneskerettighederne begået under Rawlings militærstyre. Ghana regnes som et af de mest stabile demokratier af de afrikanske lande syd for Sahara. Regeringsmagten har længe vekslet mellem det socialdemokratiske parti, National Democratic Congress (NDC), og det markedsliberale partim Det nye patriotiske parti (NPP). I den seneste tid er bekæmpelse af korruption og forbedring af uddannelse og sundhedsvæsen blevet fremhævet. Ghana fører en offensiv udenrigspolitik og deltager ofte i FN's fredsbevarende operationer. Landet er også aktiv i regionalpolitikken, og har arbejdet for fredelige løsninger på konflikterne i Liberia og Elfenbenskysten.

Menneskelig udvikling

11

139 av 186

Ghana er nummer 139 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Med støtte fra Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF), blev økonomiske reformer indledt i 1980'erne. Statsejede virksomheder blev solgt og offentligt ansatte afskediget. Reformerne førte til økonomisk vækst, og blev betragtet som et af ​​de mest vellykkede eksempler på denne politik. I begyndelsen af ​​00'erne blev Ghana inkluderet i gældslettelsesprogrammet for Verdensbanken og IMF, og fik nedskrevet dele af dets udenlandsgæld. Landet har stadig en stor udlandsgæld, og økonomien var længe afhængig af eksport af guld og kakao. I 2010 begyndte landet imidlertid at udvinde olie, hvilket førte til stor økonomisk vækst. Dette medførte, at Ghana gik fra at være “lavindkomstland” til “mellemindkomstland”. Over halvdelen af ​​befolkningen forsørger sig ved landbrug. Ghana har en relativt veludviklet industri, især i områderne omkring Accra og havnebyen Tema, men mange varer må stadig importeres. Ghana er med i det vestafrikanske frihandelssamarbejde ECOWAS. Landet har også handelsforbindelser med Vesteuropa og Asien. Det meste af den udenlandske handel passerer gennem landets to havne, Tema og Takoradi. Ghana ønsker at blive et transportknudepunkt i Vestafrika, og transportinfrastruktur prioriteres højt.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Ghana på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

31 072 940

Mennesker i Ghana

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 6

3,7

børn per kvinde i Ghana

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46

46

børn der dør per 1000 levendefødte i Ghana

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

4 292

BNP per indbygger i PPP-dollar i Ghana

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

af befolkningen er underernærede i Ghana

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

4

0,53

ton CO2-udslip per person i Ghana

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Ghana

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,1

af 10 personer har adgang til rent vand i Ghana

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 9 9 10

7,90

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Ghana

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12,12

er forventet antall år i skolen i Ghana

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,541

GII-indexen i Ghana

Arbeid