[[suggestion]]
Grenada
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Saint George's

Etniske grupper

Sorte 82 %, mulatter 13 %, europæere og indere 5 %

Sprog

Engelsk (officielt)

Religion

Katolikker 53 %, protestanter 47 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

15 893 PPP$

Andre landesider

Geografi

Grenada er en stat i Caribien, i de små Antiller, der findes længst mod syd blandt Windward Islands. Landet udgøres af øen Grenada og de sydligste øer i Grenadine Islands, hvoraf Carriacou og Petite Martinique er befolket. Grenada står for en stor del af verdens muskatnødproduktion og kaldes derfor "krydderiøen".

Grenada er en vulkanø og er dækket af en central skovklædt kæde med retning mod nordøst og sydvest. Grenada er grøn og frodig, men størstedelen af regnskoven i det centrale Grenada er hugget ned og erstattet af sekundære skove eller plantager. Klimaet er tropisk havklima, hvor temperaturen varierer efter højden. Den gennemsnitlige temperatur for hele året i lavlandet er ca. 26° C, med mindre sæsonmæssige variationer.

Grenada er sårbar over for orkaner og ekstreme vejrforhold som følge af klimaændringerne. Orkanen "Ivan" i 2004 var den værste naturkatastrofe i mands minde, hvor 90 % af bygningerne på øen blev ødelagt. Ivan og "Emily" (2005) forårsagede store skader på landbruget og førte til en markant nedgang i turismen. Turismeudvikling var i forvejen ved at nærme sig de kritiske belastninger for miljøet.

Historie

Grenada var oprindeligt beboet af Arawak-indianere, der senere blev udryddet af caribindianere. Britiske købmænd forsøgte at grundlægge en koloni i 1609, men indianerne tvang dem til at forlade øen. Senere i 1600-tallet lykkedes det franskmændene at kolonisere øen og Grenada var en fransk koloni helt frem til 1762. Fra 1762 var Grenada en engelsk koloni.

Grenada blev selvstændig i 1974 med en ny statsminister, der var kendt for korruption og en voldelig politik. Oppositionen var inspireret af Black Power-bevægelsen og den kommunistiske New Jewel Movement (NJM). NJM overtog magten i 1979 og proklamerede revolution. De indførte en række reformer inden for landbrug, fiskeri, lønningssystemer og fagforeningerne. Samtidig blev der lagt vægt på at bekæmpe korruption og analfabetisme.

Revolutionen og det efterfølgende samarbejde med Cuba, Sovjetunionen og DDR vakte ængstelse i Caribien og USA, især fordi man var bange for, at det ville påvirke andre lande i Caribien. USA, der brød sine diplomatiske forbindelser med Grenada, gjorde sit for at sabotere landets økonomi og lagde pres på Vesteuropa for at afvikle udviklingshjælpen til øen.

En radikal fraktion i NJM var utilfreds og startede en ny revolution i 1983. Mange civile blev dræbt og den tidligere statsminister og andre ministre blev henrettet. USA invaderede på det tidspunkt Grenada uden varsel, hvilket blev stærkt fordømt af det internationale samfund.

Økologiske fodaftryk

1 5

1,6

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Grenada ville vi bruge 1,6 jordkloder.

Samfund og politik

Siden 1980’erne har Grenada været et demokratisk land og blev hurtigt midtpunkt for USA’s interesser i Caribien. Det der blev opnået ved fire års revolution er hurtigt blevet forvandlet tilbage til det gamle. I det første frie valg vandt New National Party (NNP), hvor også resterne af New Jewel Movement deltog. Efter et lille afbræk, har NNP siddet ved magten siden 1995 med mål om stabilitet og nationalt fællesskab. Ved indgangen til det nye århundrede blev der nedsat en sandhedskommission efter den sydafrikanske model, for at læge sårene efter revolutionsperioden i 1970'erne og 1980'erne.

Levestandarden i landet er relativ god sammenlignet med mange andre steder. BNP per indbygger er forholdsvis høj og der er gode muligheder for at modtage velfærdsydelser. Dog medførte naturkatastroferne i starten af 00’erne øget arbejdsløshed og ifølge FN’s udviklingsprogram levede næsten 38% af befolkningen i ekstrem fattigdom i 2008. I 2012 var situationen forbedret og regeringen indførte mindsteløn for alle. Mindstelønnen er dog fortsat så lav, at det ikke er nok til at forsørge en familie.

Ved valget i 2013 tog NNP magten tilbage efter fem år i opposition og Keith Mitchell blev igen statsminister. I årene efter har regeringens største udfordring været landets økonomiske situation. Et af de største problemer har været manglende udbetaling til de offentlige ansatte efter orkanen i 2004.

Menneskelig udvikling

15

73 av 188

Grenada er nummer 73 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Servicesektoren har fået øget betydning i Grenada og stod i 2002 for 70 % af landets BNP, primært pga. turisme. Grenada er verdens største producent af muskatnød, men landbrug udgør kun 10 % af BNP. Bananer og kakao eksporteres også, men orkanerne i 2004 og 2005 ødelagde produktionen i ekstrem grad.

Fra slutningen af 1990'erne har man satset på at få udenlandske banker og andre virksomheder til at etablere sig i landet. Grenada har stået på en international sortliste for manglende indsats mod hvidvaskning og økonomisk kriminalitet, men blev efter en målrettet indsats fjernet fra listen i 2002.

Arbejdsløsheden har altid været høj og økonomien er presset med underskud på betalingsbalancen. Landet har efter orkanerne været afhængig af lån og hjælp fra blandt andet Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Grenada på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

4

15 893

BNP per indbygger i PPP-dollar i Grenada

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Grenada

Befolkning

Indbyggere

113 015

Mennesker i Grenada

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 9

2,0

børn per kvinde i Grenada

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

17

børn der dør per 1000 levendefødte i Grenada

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 6

2,69

ton CO2-udslip per person i Grenada

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Grenada

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 7 10

8,7

af 10 personer har adgang til rent vand i Grenada

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,86

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Grenada

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,10

er forventet antal år i skolen i Grenada

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

Ingen statistik tilgængelig
GII-indexen i Grenada

Työ