[[suggestion]]
Guatemala
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Guatemala City

Etniske grupper

Mestis (blanding af spansk og urbefolkning) 56%, maya 41.7%, Xinca (urbefolkning, ikke-maya) 1.8%, afrikansk ophav 0.2%, garifuna (blanding vest- og central afrikansk, caribisk urbefolkning og arawak) 0.1%, andre 0.2% (2018)

Sprog

Spansk (officielt) 69.9%, maya sprog 29.7% (k'iche 7.8%, q'eqchi 8.3%, mam 4.4%, kaqchikel 3%, q'anjob'al 1.2%, poqomchi 1%, andre 4%) andre 0.4% (inkluderet xinca og garifuna) (2018), Der er 23 officielt anerkendte ursprog, inklusiv 21 mayasprog, xinca og garifuna.

Religion

Romersk katolske, protestanter, indfødt Maya tro

Befolkningtal

18 249 868 (2021)

Styreform

konstitutionel demokratisk republik

Areal

108 890 km2

Valuta

Quetzal

Bruttonationalindkomst per indbygger

9 807 PPP$

Nationaldag

15. september

Andre landesider

Geografi

Guatemala er et land med meget skov og regnskov. Det strækker sig fra Stillehavet i syd og over til Det Caribiske hav i øst - med et stort højlandsplateau i midten. To bjergkæder præger landet - Sierra Madre i syd og Altos Chuchmatanes i nord. Sierra Madre har 33 vulkaner, hvoraf tre er aktive. Her findes også Mellemamerikas højeste top, Tajumulco, på 4220 m.o.h. Langs Stillehavskysten er der store frugtbare sletter. Nord i landet er der lavlandsområder med regnskov og græssletter. Klimaet varierer stort mellem landets forskellige områder. Langs kysterne og i nord er det tropisk klima, og langs den caribiske kyst er der meget nedbør året rundt. I det centrale højland er der køligere.

Afskovning og fældning af regnskoven er et stort miljøproblem i Guatemala. Konsekvenserne indebærer jorderosion og at landets biologiske mangfoldighed er truet. Vandforurening er også et omfattende problem, og i landområderne mangler en stor del af befolkningen adgang til rent drikkevand. Guatemala er regelmæssigt udsat for jordskælv. I 1976 blev hovedstaden Guatemala By ramt af jordskælv, som krævede op mod 30 000 menneskeliv.

Historie

Det er spor efter menneskelig aktivitet i Guatemala fra 12 000 fvt. De første bofaste samfund er dateret til omkring 2000 fvt. Ud fra disse samfund voksede mayakulturen frem og blev den største af de gamle mellemamerikanske kulturer. I sin storhedstid, mellem år 300-900, udviklede de avanceret matematik, arkitektur, tidsregning og byggede storslåede tempelbyer.

Da spanierne ankom til området omkring 1520-tallet, døde mange mayafolk af nye sygdomme, som europæerne bragte med sig. De overlevende blev koloniseret af det overlegne spanske militær. Frem til den opnåede selvstændighed i 1821, blev urbefolkningen brutalt undertrykt. Efter selvstændigheden blev Guatemala først en del af det mexicanske imperium, efter den centralamerikanske unionen, før de blev en selvstændig republik i 1838.

Efterhånden fik USA stor indflydelse i landet gennem store plantager, som var Guatemalas vigtigste indtægtskilde. I 1954 blev regeringen styrtet af en USA-støttet oprørsbevægelse. I 1961 indledte et voldelig oprør en 36 år lang borgerkrig, hvor over 200 000 mennesker døde. En fredsaftale blev indgået i 1996, men landet har siden været præget af kriminalitet, korruption og store politiske omvæltninger.

Økologiske fodaftryk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Guatemala ville vi bruge 1,1 jordkloder.

Samfund og politik

Guatemala er en republik, hvor præsidenten både er statschef og regeringschef. Grundloven garanterer folkets rettigheder, men løfte om stærkere beskyttelse af den oprindelige befolkning, fra fredsaftalen i 1996, er endnu ikke kommet. Det samme gælder løftet om at reducere militærets magt. Voldskulturen, som stadig sidder fra borgerkrigen, er et stort problem i Guatemala, særligt bande- og narkotikakriminalitet er udbredt. Valg foregår under relativt gode forhold, men korruption er et problem blandt myndighederne. Landet er et af de farligste på den vestlige halvkugle for journalister.

Guatemalas samfund er stærkt præget af store økonomiske og sociale forskelle. Underernæring blandt børn er meget udbredt, og menneskerettighedsbrud er et stort problem i landet. Rettighederne for minoriteter som LBGHT+ er ikke lovbestemt, og landets urbefolkning bliver ofte undertrykt. Urbefolkningen udgør størstedelen af landets fattigste befolkning. Kvinders stilling i samfundet er præget af udbredt undertrykkelse, vold og mangel på frihed. Kvinder er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet og i politik. Guatemala er et af de højest rangerede lande, når det gælder død som følge af vold mod kvinder.  

Menneskelig udvikling

12

132 av 188

Guatemala er nummer 132 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Guatemala er et af landene i verden med størst økonomisk forskel mellem fattig og rig. Næsten 60% af befolkningen lever under den nationale fattigdomsgrænse. Landbrug var længe det vigtigste hverv i landet, og der er fortsat mange, der arbejder i denne sektor. Siden årtusindeskiftet har tjenestesektoren overtaget, som landets vigtigste indtægtskilde. Herfra kommer over halvdelen af landets samlede indtægt.

Guatemala har en stærk økonomi i forhold til andre mellemamerikanske lande. Økonomisk udvikling hæmmes imidlertid af dårlig infrastruktur, kriminalitet og lavt uddannelsesniveau. Omfattende korruption gør landet uinteressant for udenlandske investorer. USA er den vigtigste handelspartner, men Guatemala handler også en masse med nabolandene. Guatemalas økonomi led et knæk på grund af den globale finansielle krise i 2008. Situationen forværredes det følgende år, hvor det var tørt, og landet var nødt til at modtage udenlandsk hjælp for at undgå hungersnød. Efter 2010 begyndte økonomien at vokse igen.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Guatemala på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

18 584 043

Mennesker i Guatemala

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 2

2,3

børn per kvinde i Guatemala

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24

24

børn der dør per 1000 levendefødte i Guatemala

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

3

9 807

BNP per indbygger i PPP-dollar i Guatemala

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 7 3 4 5
6 7 8 9 10

1,7

af befolkningen er underernærede i Guatemala

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 1

1,16

ton CO2-udslip per person i Guatemala

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Guatemala

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

5,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Guatemala

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 3 10

8,34

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Guatemala

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

9,71

er forventet antal år i skolen i Guatemala

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,481

GII-indexen i Guatemala

Jobb