[[suggestion]]
Haiti
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Port-au-Prince

Etniske grupper

Sorte 95 %, andet 5%

Sprog

Fransk (officielt), kreolsk (officielt)

Religion

Katolikker 80%, Protestanter 16%, ingen eller anden religion 4%. Ca. halvdelen af befolkningen praktiserer voodoo

Befolkningtal

11 112 945

Styreform

Republik

Areal

27.750 km2

Valuta

Gourde, US-dollar

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 153 PPP$

Nationaldag

1. januar

Andre landesider

Geografi

Haiti udgør den vestlige halvdel af øen Hispaniola, og består af en række mindre øer. På den østlige del af øen ligger Den Dominikanske Republik. Haiti er et meget bjergrigt land. Ved kysten er der sletter og mindre dale. Klimaet er tropisk, men køles ned af passatvindene i området. Temperaturerne varierer i takt med højdeforskellene i landet. I de fleste dele af landet er der to regntider i løbet af året. Øen er særlig udsat for orkaner mellem august og november. Tidligere har øen været dækket af frodige skove, men i dag er der kun omkring 1,5 % tilbage af den oprindelige skov. Afskovningen har haft store miljømæssige konsekvenser for Haiti i form af erosion og oversvømmelser. En stor international opmærksomhed på skovrygningen har sat gang i flere projekter med udplantning af træer og skovbeskyttelse, dog uden den store succes. I dag er kun 0,3% af Haitis skov beskyttet.

Historie

Christopher Columbus gik i land på øen Hispaniola i 1492 og erklærede den som spansk. Øen var beboet af indianere, der i 1500-tallet blev udryddet med krig, tvangsarbejde og europæiske sygdomme. Franske sørøvere bosatte sig på den vestlige del af øen i 1600-tallet, og i 1697 overdrog Spanien officielt området, der i dag udgør Haiti, til Frankrig. Haiti blev en af Frankrigs rigeste kolonier med store plantager med sukker, kaffe og bomuld. Plantagerne blev drevet ved hjælp af slavearbejde, og der blev i denne periode fragtet op mod tre millioner slaver fra Afrika til Haiti. I 1791 udbrød et slaveoprør i landet for dets uafhængighed. Det lykkedes ikke at slå oprøret ned, og Frankrig mistede kontrollen over kolonien. I 1804 blev Haiti selvstændig. Siden har forholdene i landet været kaotiske. USA har interveneret flere gange og overtog styret fra 1915 til 1934. Landet var styret af lægen François Duvalier ("Papa Doc") (1957-1971), og efter hans død overtog sønnen Jean-Claude (”Baby Doc”). Regimerne var diktatoriske og brutale. ”Baby Doc” blev afsat ved et militærkup i 1986. Landet har derefter været præget af uroligheder med flere militærkup. Det første demokratiske valg blevet gennemført i 1996. 

Økologiske fodaftryk

3

0,4

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Haiti ville vi bruge 0,4 jordkloder.

Samfund og politik

Haiti er en demokratisk republik. Det første demokratiske valg blev først gennemført i 1996.  Det er præsidenten og regeringen, der sidder med den udøvende magt. Præsidenten vælges for 5 år ad gangen. Landets første demokratiske grundlov blev godkendt ved en folkeafstemning i 1987 og er inspireret af det amerikanske og franske system. Alligevel fungerer det demokratiske system dårligt og under 10% af befolkningen deltog i folkeafstemningen. De politiske partier er svage og er ofte blot et redskab for rige enkelt person til at opnå mere magt. Politik såvel som retssystemet i Haiti er gennemsyret af korruption, hovedsageligt på grund af lave lønninger.  Den politiske situation i landet er meget kaotisk, og det er særligt befolkningen, det går ud over. Otte ud af ti lever i fattigdom, få har adgang til rent vand og børnedødeligheden er den højeste i Latinamerika. Det er for det meste frivillige bistandsorganisationer, der yder social service til befolkningen i form af f.eks. sundhedspleje og uddannelse. På grund af fattigdom, overbefolkning og politisk vold bor der omkring 1,5 million haitianere i andre lande.

Efter jordskælvet i 2010 bor mange indbyggere fortsat i lejre på grund af de enorme ødelæggelser jordskælvet medførte. Den manglende infrastruktur i landet forsinker nødhjælpen og genopbygningen af landet.  

I oktober og november 2018 påbegyndte befolkningen en lang række anti-korruptionsprotester mod den siddende præsident, Jovenel Moise. I februar 2019 blev de voldsomme demonstrationer genoptaget. Befolkningen ønsker Moise afsat på grund af korruption og stigende inflation. Demonstrationerne i februar medførte mindst 7 dødsfald, ifølge FN. Moise sidder fortsat på præsidentposten. 

Menneskelig udvikling

10

160 av 188

Haiti er nummer 160 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel


Haiti er det land på den vestlige halvkugle, der har den laveste BNP per indbygger, og landet er et af verdens fattigste. Forskellen på rig og fattig i landet er stor. Uden bidrag fra udlandet, ville landets økonomi være kollapset. Landbruget er ineffektivt og producerer for det meste kun mad til den enkelte husholdning. Industrien er enkel og består hovedsagelig af udenlandske fabrikker. De bidrager kun lidt til statens indtægter på grund af meget gunstige skatteregler. Lønniveauet er også meget lavt. Landet kæmper med en høj grad af korruption, og den urolige situation gør det vanskeligt for udenlandske og nationale virksomheder at etablere sig i landet. Flere Haiti ressourcepersoner har derfor valgt at rejse væk af Haiti. Mange familier overlever i dag på de penge, de modtager fra slægtninge i udlandet. Der forekommer også megen smugling til USA, især af narkotika. I 2004 påbegyndte man et samarbejde med Verdensbanken i et forsøg på at stabilisere økonomien. Der er også oprettet et offentligt organ, som skal bekæmpe korruption. Landet bliver hyppigt udsat for naturkatastrofer, der er en stor økonomisk belastning for landet, ikke mindst jordskælvet i 2010 som medførte enorme materielle skader og gjorde 3 millioner mennesker afhængige af nødhjælp.  

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Haiti på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

11 680 288

Mennesker i Haiti

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 6

2,7

børn per kvinde i Haiti

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61

61

børn der dør per 1000 levendefødte i Haiti

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

3 153

BNP per indbygger i PPP-dollar i Haiti

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 3 4 7
6 7 8 9 10

4,7

af befolkningen er underernærede i Haiti

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

2

0,30

ton CO2-udslip per person i Haiti

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Haiti

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Haiti

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 2 8 9 10

6,17

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Haiti

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11,38

er forventet antal år i skolen i Haiti

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,635

GII-indexen i Haiti

Jobb