[[suggestion]]
Holland
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Amsterdam

Etniske grupper

Hollændere 77 %, EU-indbyggere 6 %, tyrkere 2 %, marokkanere 2%, indonesere 2 %, surinamere 2 %, andre 8 % (2017)

Sprog

Hollandsk (officielt), frisisk (officielt)

Religion

Romersk-katolske 24 %, protestanter 16 %, muslimer 5 %, andre 6 %, ingen 50 % (2015)

Befolkningtal

17 036 000

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

41 500 km²

Valuta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

63 742 PPP$

Nationaldag

27. april

Andre landesider

Geografi

Holland og de Caribiske øer Aruba, Curaçao og Sint Maarten, udgør kongeriget Holland. Landet er usædvanlig fladt, og en tredjedel af landområderne ligger under havniveau. Den vestlige halvdel af landet ligger i gennemsnit én meter over havet. Diger og dæmninger langs kysten, og langs de mange floder og kanaler, forhindrer oversvømmelser. Det højeste punktet, Vaalsberg, ligger på grænsen mod Tyskland og Belgien og er 322,7 meter over havet. Landet har kystklima, hvilket betyder, at vinteren ikke er særlig kold, og at sommeren ikke er speciel varm. Mange blomster trives i et sådan klima, og Holland er også kendt for dyrkning af tulipaner, som dyrkes over store områder.

Holland er et tætbefolket land, og med sit intensive landbrug er der mange miljøproblemer, særlig grundet overgødning, udslip af tungmetaller og sur nedbør. Holland bruger mange ressourcer på at løse disse problemer.

Historie

Området, som i dag er Holland, har været beboet siden stenalderen og har været en del af mange forskellige riger og imperier. Området blev indlemmet i Romerriget 50 år f.Kr. Efter Romerrigets fald blev landet en del af Karl den Stores imperium, og senere Det tysk-romerske Rige, indtil det kom under Spanien i 1500-tallet.

Spanien var katolsk, og mange i Holland var blevet protestanter efter reformationen. Under religionskrigene på 1500- og 1600-tallet gjorde Holland oprør mod Spanien og blev anerkendt som selvstændig stat under fredsforhandlingen i 1648. Holland blev besat af Napoleon, men under fredsopgøret i 1815 blev Holland igen en selvstændig stat.

Under 1. og 2. Verdenskrig holdt Holland sig neutral. I 1940 blev landet alligevel besat af Tyskland, og kongehuset og regeringen flygtede til Storbritannien.

Landet har været en vigtig søfarts- og handelsnation, som skaffede sig kolonier i Sydøstasia, Vestindien og Afrika. De fleste kolonier fik selvstændighed i efterkrigstiden.

Økologiske fodaftryk

1 2 9

3,0

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Holland ville vi bruge 3,0 jordkloder.

Samfund og politik

Holland er et konstitutionelt monarki. Landet er parlamentarisk, hvilket betyder, at regeringen udgår fra flertallet i parlamentet. Parlamentet i Holland har to kamre: Underhuset og Senatet. Hollandsk politik har traditionelt været præget af stærke religiøse skillelinjer mellem katolikker og protestanter. Der er ingen spærregrænse for, at småpartier kan repræsenteres i parlamentet. Dette har gjort, at Holland har usædvanlig mange partier, og at regeringerne har været store koalitioner.

Holland er kendt for en liberal politik: De har liberale narkotika- og sexkøbelove. De var et de første lande i verden, som gav kvinder stemmeret, og det første land i verden, som både godkendte ægteskab mellem samme køn og aktiv dødshjælp. Landet har traditionelt været tolerant for forskellige religioner og fritænkere, men fra 2000-tallet er tolerancen for islam blevet svækket. Befolkningens støtte til EU er også blevet svagere og svagere de sidste år. I 2017-valget blev det indvandrings-, EU-kritiske og islamfjendtlige parti ’Partij voor de Vrijheid (PVV)’ landets næststørste.

Hollands medlemskaber i EU og NATO er vigtige for landets udenrigspolitik. Landet er aktivt i arbejdet for økonomisk udvikling og menneskerettigheder og er blandt de lande i verden, der giver mest bistand. Flere vigtige internationale organer har hovedsæde i Holland, som Den Internationale Domstol (ICJ) og FN’s organisation for forbud mod kemiske våben (OPCW).

Menneskelig udvikling

18

9 av 188

Holland er nummer 9 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Holland er en handels- og eksportnation med en god udviklet industrisektor. Landets økonomi er i stor grad baseret på import af råmaterialer, som forædles til færdige produkter og sælges videre. De traditionelt vigtigste industrigrupper er maskiner og metal, elektronik, kemiske produkter og tekstiler. Holland var i 1950’erne med til at etablere Det europæiske kul- og stålfællesskab, som var forløberen til EU. Landbruget er vigtigt, og landet er verdensledende inden for gartneri. Landets vigtigste naturressourcer er olie og gas, som findes i havområderne uden for Hollands kyst.

Hollands beliggenhed gør det til en vigtig del af Europas handelsveje. Meget af handelen ind og ud af EU går gennem landet, og havnen i Rotterdam er Europas største. Holland har en åben økonomi, som næsten er uden toldmure. Økonomien bygger i stor grad på international handel. Dette gør, at landet er sårbart for svingninger i verdensøkonomien. Landet blev hårdt ramt af finanskrisen i 2008 og den påfølgende eurokrise.

Forhold til andre land i Sikkerhedsrådet

Holland prioriterer det europæiske sammenhold højt og forsøger tit at danne blok med andre lande fra NATO og EU. De har tæt forbindelse med USA og har været med på flere amerikanskledede militære operationer.

Kilder: BBC, FN-Sambandet Norge 2017.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Holland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

17 211 449

Mennesker i Holland

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 5

1,6

børn per kvinde i Holland

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4

4

børn der dør per 1000 levendefødte i Holland

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

16

63 742

BNP per indbygger i PPP-dollar i Holland

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Holland

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 3

8,44

ton CO2-udslip per person i Holland

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Holland

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Holland

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Holland

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,88

er forventet antal år i skolen i Holland

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

0

0,025

GII-indexen i Holland

Jobb