[[suggestion]]
Indien
 
Indias flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

New Delhi

Etniske grupper

Indo-ariere, dravider, mongoler

Sprog

Engelsk, hindi og 21 lokale sprog

Religion

Hinduer 80%, muslimer 13%, kristne 2%, sikher 2%, andre/ingen 3%

Befolkningtal

1 354 051 854 (2017)

Styreform

Føderal republik

Areal

3,287,590 km2

Valuta

Indiske rupee

Bruttonationalindkomst per indbygger

8 379 PPP$

Nationaldag

15. august

Andre landesider

Geografi

Indien er et af verdens største lande. Geografisk kan landet inddeles i tre landskabstyper: Himalaya-bjergkæden mod nord, det nordindiske slettelandskab og plateaulandskabet mod syd. Himalaya består af parallelle bjergkæder, og mellem disse ligger frugtbare dale, som Kashmir-dalen. Slettelandskabet i nord er en af Indiens mest frugtbare, og mange af landets største floder løber her, som Ganges, Indus, Brahmaputra og deres bifloder. Omkring 57% af jorden anvendes til landbrug, resten er skov, ørken, byer, enge eller liggende brak.

Fordi landet er så stort, er klimaet meget varieret. Klimaet kan inddeles i to zoner, en tempereret nordlig zone og en tropisk sydlig zone. I nord skifter temperaturene mellem 15 grader i januar til 30-40 i maj, mens temperaturen i syd er konstant mellem 25 og 35 grader. Indien har omfattende miljøproblemer. Et stort problem er den ukontrollerede udledning af giftigt affald fra den voksende industri, som har ført til 70% af Indiens overfladevand er forurenet.

Historie

Et af historiens tidligste højkulturer, Induskulturen, udviklede sig ved floden Indus' breder i datidens Indien 3000 år f.Kr. Indoeuropæernes religion lagde fundamentet for hinduisme og har påvirket indisk kultur meget. I 700-tallet begyndte araberne et felttog mod Indien, og tyrkerne kom efter i 1100-tallet. Det muslimske Dheli-sultanat blev dannet i 1200-tallet og blev efterfulgt af Lodhidynastiet og Mogulriget. Muslimerne kom med nye impulser inden for kultur, litteratur og arkitektur.

I 1498 fandt portugiseren Vasco da Gama søvejen til Indien. Flere europæere fulgte trop, og der blev oprettet handelsstationer. I 1700-tallet kollapsede Mogulriget, og det britiske østindiske kompagni begyndte en hensynsløs udnyttelse af den indiske befolkning. Mod slutningen af 1700-tallet blev selskabets magt reduceret, og i 1858 overtog den britiske regering kontrol over Indien. I 1885 blev Indian National Congress (Kongrespartiet) etableret. De førte an i kampen for frihed mod englænderne med Mohandas Karamchand Gandhi som leder. Han førte en ikke-voldelig linje, og millioner af indere protesterede med fredelig civil ulydighed. Gandhi var hindu, og muslimerne frygtede hinduistisk dominans i en fremtidig selvstændig stat. Da Indien fik sin selvstændighed i 1947 blev to stater etableret - den hinduistiske sekulære stat i Indien og den islamiske republik Pakistan.

Delingen af britisk Indien var ekstremt blodig. Flere hundrede tusinde blev dræbt og millioner blev fordrevet fra sit hjem. Hinduer flyttede fra Pakistan til Indien, og muslimer fra Indien til Pakistan. Konflikten med Pakistan har præget Indien i høj grad siden opdelingen.

Økologiske fodaftryk

6

0,7

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Indien ville vi bruge 0,7 jordkloder.

Samfund og politik

Indien kaldes ofte for verdens største demokrati. Landet er en føderation, hvor delstaterne kan bestemme over områder som skole, sygehus, kollektivtrafik og landbrug. Den centrale regering styrer udenrigspolitik, forsvar, udviklingsplanlægning og valuta. Præsidenten i landet er statschef, men den reelle magt ligger hos regeringen med statsministeren i spidsen. For at få kvinder og personer fra lavere kaster til parlamentet, er der blevet indført kvoteringsordninger. Der er mange politiske partier i Indien, men det socialdemokratiske Kongresparti har regeret i størstedelen af tiden efter selvstændigheden.

Indien har en voksende middelklasse, men forskellene er enorme, og en stor del af befolkningen lever i fattigdom. Værst er det i slumområderne i storbyerne og på landet, hvor omkring en fjerdedel af alle indere bor. Det hinduiske kastesystemet, som deler mennesker ind i et hierarki, præger fortsat samfundet. De sidste år har landet oplevet øget korruption, oprør og terrorhandlinger. Indien er en atommagt og har længe været i konflikt med Pakistan om kontrol over bjergområdet Kashmir.

Menneskelig udvikling

12

129 av 188

Indien er nummer 129 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Indien er i dag en af verdens største økonomier og er Asiens tredje største efter Kina og Japan. Stærk vækst i produktionsteknologien, IT-sektoren og øgning i udenlandske investeringer førte til, at landet siden år 2000 har haft en af de hurtigst voksende økonomier i verden. Alligevel er Indien blandt verdens fattigste lande, hvis man fordeler bruttonationalproduktet (BNP) på alle indbyggerne, fordi det er så folkerigt. Den økonomiske vækst er ikke blevet fordelt på alle indbyggerne, og der er stor økonomiske uligheder mellem dem som er inkluderet og ekskluderet.

Indien har udviklet en atomkraftindustri. De er en stor våbenproducent og bygger egne rumskibe. Landet er også en af de store inden for IT-branchen. Vigtige eksportvarer er både traditionelle varer som tøj, tekstil, diamanter og smykker, men også olieprodukter og mineraler, maskiner, kemikalier og medicin. De vigtigste handelspartnere er Kina, De Forenede Arabiske Emirater, USA og EU lande.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Indien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

1 428 627 663

Mennesker i Indien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 0

2,0

børn per kvinde i Indien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

31

børn der dør per 1000 levendefødte i Indien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

3

8 379

BNP per indbygger i PPP-dollar i Indien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

af befolkningen er underernærede i Indien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Indien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Indien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 6 9 10

7,63

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Indien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11,12

er forventet antal år i skolen i Indien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,490

GII-indexen i Indien

Jobb

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 5

1,58

ton CO2-udslip per person i Indien