[[suggestion]]
Indien
 
Indias flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

New Delhi

Etniske grupper

Indo-ariere, dravider, mongoler

Sprog

Engelsk, hindi og 21 lokale sprog

Religion

Hinduer 80%, muslimer 13%, kristne 2%, sikher 2%, andre/ingen 3%

Befolkningtal

1 282 390 303

Styreform

Føderal republik

Areal

3,287,590 km2

Valuta

Indiske rupee

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 571 PPP$

Nationaldag

15. august

Andre landesider

Geografi

Indien er et af verdens største lande. Geografisk kan landet inddeles i tre landskabstyper: Himalaya-bjergkæden mod nord, det nordindiske slettelandskab og plateaulandskabet mod syd. Himalaya består af parallelle bjergkæder, og mellem disse ligger frugtbare dale, som Kashmir-dalen. Slettelandskabet i nord er en af Indiens mest frugtbare, og mange af landets største floder løber her, som Ganges, Indus, Brahmaputra og deres bifloder. Omkring 57 procent af jorden anvendes til landbrug, resten er skov, ørken, byer, enge eller liggende brak. Fordi landet er så stort er klimaet meget varieret. Klimaet kan inddeles i to zoner, en tempereret nordlig zone og en tropisk sydlig zone. I nord skifter temperaturene mellem 15 grader i januar til 30-40 i maj, mens temperaturen i syd er konstant mellem 25 og 35 grader. Indien har omfattende miljøproblemer. Et stort problem er den ukontrollerede udledning af giftigt affald fra den voksende industri, som har ført til 70 procent af Indiens overfladevand er forurenet.

Historie

Et af historiens tidligste højkulturer, Induskulturen, udviklede sig ved floden Indus' breder i datidens Indien 3000 år f.Kr. Indoeuropæernes religion lagde fundamentet for hinduisme og har påvirket indisk kultur meget. I 700-tallet begyndte araberne et felttog mod Indien, og tyrkerne kom efter i 1100-tallet. Det muslimske Dhelisultanat blev dannet i 1200-tallet og blev efterfulgt af Lodhidynastiet og Mogulriget. Muslimerne kom med nye impulser inden for kultur, litteratur og arkitektur. I 1498 fandt portugiseren Vasco da Gama søvejen til Indien. Flere europæere fulgte trop, og der blev oprettet handelsstationer. I 1700-tallet kollapsede Mogulriget, og det britiske østindiske kompagni begyndte en hensynsløs udnyttelse af den indiske befolkning. Mod slutningen af 1700-tallet blev selskabets magt reduceret, og i 1858 overtog den britiske regering kontrol over Indien. I 1885 blev Indian National Congress (Kongrespartiet) etableret. De førte an i kampen for frihed mod englænderne med Mohandas Karamchand Gandhi som leder. Han førte en ikke-voldelig linje, og millioner af indere protesterede med fredelig civil ulydighed. Gandhi var hindu, og muslimerne frygtede hinduistisk dominans i en fremtidig selvstændig stat. Da Indien fik sin selvstændighed i 1947 blev to stater etableret - den hinduistiske sekulære stat i Indien og den islamiske republik Pakistan.

Økologiske fodaftryk

6

0,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Indien ville vi trenge 0,7 jordkloder.

Samfund og politik

Indien er en føderation af delstater, der har deres egne regeringer. Samtidig er det den centrale regering, der bestemmer over forhold som udenrigspolitik, forsvar, udviklingsplanlægning og valuta. Der er indført kvoteordninger for kvinder og folk fra lavere kaster til parlamentet. Delstatsregeringerne er ansvarlige for områder som skoler, hospitaler, offentlig transport og landbrug. Landet har mange politiske partier, men det er det venstreorienterede kongresparti, der har haft magten det meste af tiden efter selvstændigheden. Det var også dette parti, der førte an i kampen for selvstændighed. Indien har oplevet en positiv økonomisk udvikling i de senere år og har en voksende middelklasse. Landet er dog stadig præget af enorme forskelle og en stor del af landets befolkning lever i fattigdom. Selvom der bliver færre fattige, befinder 380 millioner mennesker sig stadig under fattigdomsgrænsen. Værst er det i slumområderne i de store byer og i landdistrikterne, hvor næsten en fjerdedel af alle indere bor. Fra 1993 til 2003 begik omkring 100.000 landmænd selvmord, fordi de ikke magtede at forsørge deres familier.

Det hinduistiske kastesystem præger fortsat samfundet. De sidste år har landet oplevet øget korruption, oprør og terrorhandlinger. Indien er en atommagt, og har længe ligget i strid med Pakistan om Kashmir. Landet ønsker at blive et permanent medlem af FN’s sikkerhedsråd.

Menneskelig udvikling

12

127 av 186

Indien er nummer 127 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Det meste af tiden efter, at landet fik sin selvstændighed, har Indien haft en slags socialistisk tilgang til økonomien. Staten har streng kontrol over den private sektor, udenrigshandel og udenlandske investeringer. Fra 1991 har landet gradvist åbnet sine markeder gennem økonomiske reformer og mindre statslig kontrol over udenrigshandelen og investeringer. Dette har ført til stor politisk debat i landet, fordi den økonomiske politik ændres. Indien har en af verdens hurtigst voksende økonomier. Samtidig har væksten været meget uensartet, når man sammenligner forskellige sociale grupper, økonomiske grupper, regioner og forskellene mellem by og land. Indien har udviklet atomkraftindustri, de er en stor våbenfabrikant og de bygger deres egne rumfartøjer. Landet er også en af de største inden for IT-branchen og har udviklet sig til en stor softwareproducent.

En vigtig side af den økonomiske udvikling i landet er den sorte økonomi, som ikke registreres i den officielle statistik. Indien blev påvirket af finanskrisen, som faldt sammen med en stor monsun i 2008. Alligevel fortsatte landets økonomi med at vokse 2009 - takket være en pengepakke fra regeringen, som skulle stimulere vigtige sektorer i landet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Indien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

1 380 004 385

Mennesker i Indien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 0

2,1

børn per kvinde i Indien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34

34

børn der dør per 1000 levendefødte i Indien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

6 571

BNP per indbygger i PPP-dollar i Indien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

af befolkningen er underernærede i Indien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Indien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

af 10 personer har adgang til rent vand i Indien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 4 9 10

7,44

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Indien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11,12

er forventet antal år i skolen i Indien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,501

GII-indexen i Indien

Arbeid

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 6

1,73

ton CO2-udslip per person i Indien