[[suggestion]]
Island
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Reykjavik

Etniske grupper

Nordisk-keltiske og andre folkegrupper

Sprog

Islandsk, engelsk, andre nordiske sprog, tysk

Religion

Kristne 94%, andre/ingen/uspecificeret 6%

Befolkningtal

337 780

Styreform

Republik

Areal

103 000 km2

Valuta

Islandsk krone

Bruttonationalindkomst per indbygger

57 982 PPP$

Nationaldag

17. juni

Andre landesider

Geografi

En tiendedel af øen er dækket af gletsjere. Derudover har landet hundredvis af varme kilder og gejsere. I midten af ​​landet er bjerge og gletsjere, mens kysten er fladere og har dybe fjorde. Island er beliggende på en undersøisk bjergkæde, der løber langs Atlanterhavets havbund. Bjergkæden ligger mellem to kontinentalplader, der langsomt bevæger sig fra hinanden. På grund af dette, har landet flere aktive vulkaner. I gennemsnit har Island vulkanudbrud hvert femte år. I 1963 dannede et stort udbrud den nye ø Surtsey. Island ligger lige syd for polarcirklen, men på grund af Golfstrømmen er klimaet relativt mildt. Landet har kølige somre og milde vintre. Som et resultat af både vind og overgræsning, er jorderosion er et af de største miljøproblemer på Island.

Historie

Island blev formentlig beboet af irske munke før skandinaverne begyndte at bosætte sig fra 870. Allerede inden 930 var al dyrkbar jord udnyttet og et lovgivende og dømmende parlament (Altinget) blev oprettet. Kristendommen blev introduceret omkring år 1000. Island var uafhængig indtil 1262, hvor det blev en del af Norge. I slutningen af ​​1400-tallet blev Island og Norge en del af Danmark under Kalmarunionen. Klimaet var hårdt og koldt i 1800-tallet, og mange islændinge emigrerede til USA og Canada.

En islandsk selvstændighedsbevægelse voksede gradvist, og i 1870 fik landet sin egen grundlov. Først i 1918 blev landet selvstændigt. Under Anden Verdenskrig tog USA militær kontrol over Island, eftersom Danmark var blevet besat af tyskerne. Øen blev først uafhængigt igen i 1944. Landet havde dog ikke eget forsvar, og indgik en aftale med USA, som påtog sig ansvaret for et forsvar, til gengæld for udstationering af tropper og brug af luftbasen i landet.

Økologiske fodaftryk

Ingen statistik tilgængelig

0,0

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Island ville vi bruge 0,0 jordkloder.

Samfund og politik

Island er en republik med en præsident som øverste leder. Præsidenten har svag politisk magt, og har primært formelle opgaver. Landet har i henhold til forfatningen fra 1944 en parlamentarisk regering baseret på demokrati og flerpartivalg. Det er statsministeren, der er leder af regeringen og som udnævner regeringen. Det islandske parlament kaldes Altinget og består af 63 personer. Altinget går tilbage til år 930. Island har en lang socialdemokratisk tradition til fælles med de andre skandinaviske lande. Landet har et veludviklet velfærdssystem med gratis uddannelse, et godt sundhedsvæsen og en god velfærd og socialsikring.

Finanskrisen i 2008 fik store konsekvenser for mange islændinge, og mange har mistet tilliden til politikerne. Selv om Island har været i forhandlinger med EU, er planerne om EU-medlemskab foreløbigt lagt på is.

Menneskelig udvikling

19

3 av 188

Island er nummer 3 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Island var længe et af ​​verdens rigeste lande. Økonomien var hovedsagelig baseret på fiskeindustrien, som tegnede sig for 60 procent af eksportindtægterne. I 90'erne påbegyndte regeringen en kraftig liberalisering af økonomien. Statslige virksomheder blev solgt, og de store banker blev privatiseret. Den finansielle sektor voksede og mange islandske banker etablerede sig udlandet. Dette skabte en meget høj økonomisk vækst, og inden den finansielle krise ramte, havde banerne en omsætning der var tolv gange større end landets BNP, desuden havde de en lige så stor udlandsgæld. Bankerne havde optaget store udenlandske lån for at finansiere deres egne lån. Da den finansielle krise ramte, brød de tre største banker sammen. Staten overtog bankerne i et forsøg på at stabilisere økonomien. Mange islandske virksomheder er gået konkurs, den islandske krone er faldet drastisk, og arbejdsløsheden er steget. Island er det første nordiske land, der har modtaget et kriselån. Island modtog 2.1 milliarder dollars fra IMF. Island har ansøgt om medlemskab af EU i 2009, behandlingen af ansøgningen er stadig i gang. Landets høje uddannelsesniveau samt rige naturressourcer giver gode betingelser for at landet på lang sigt, vil komme ud af krisen. Island deltager gennem EØS-aftalen i det europæiske økonomiske samarbejde. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Island på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

375 318

Mennesker i Island

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 6

1,7

børn per kvinde i Island

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3

3

børn der dør per 1000 levendefødte i Island

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

15

57 982

BNP per indbygger i PPP-dollar i Island

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Island

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 4

4,54

ton CO2-udslip per person i Island

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Island

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Island

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Island

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,46

er forventet antal år i skolen i Island

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

0

0,043

GII-indexen i Island

Jobb