[[suggestion]]
Kap Verde
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Praia

Etniske grupper

Kreol (mulat) 71%, afrikansk 28%, europæisk 1%

Sprog

Portugisisk (officielt), kreol (blanding af portugisisk og vestafrikansk)

Religion

Kristendom: katolsk (blandet med afrikansk tro) og protestantisk

Befolkningtal

553 335 (2018)

Styreform

Republik

Areal

4 030 000

Valuta

Escudo à 100 centavos

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 717 PPP$

Nationaldag

5. juli

Andre landesider

Geografi

Kap Verde er et lille land ud for den vestafrikanske kyst. Landet består af 15 øer, hvor af 9 er beboede. Hovedstaden Praia ligger på den største ø São Tiago.

Landet er af vulkansk oprindelse, og øerne består af mange bjerge og klipper. Der vokser meget lidt på øerne, men der findes grønne oaser, hvor der blandt andet dyrkes bananer. Øgruppen ligger i forlængelse af Sahel-bæltet i Afrika og er forholdsvis ofte udsat for tørke. Det er ikke usædvanligt, at man er uden regn 8-9 måneder af året. I årene mellem 1968 og 1984 regnede det næsten slet ikke.

Det er både jord- og vandmangel i Kap Verde. Dette er også årsagen til, at så mange har bosat sig udenlands. Under 10% af landarealet er egnet til landbrug – og ydermere gør vandmanglen også, at Kap Verde er afhængig af at købe mad fra udlandet.

Historie

De ubeboede Kap Verde-øer blev opdaget og koloniseret af portugiserne i 1400-tallet. På grund af øernes strategiske placering blev de brugt som mellemstation for slavehandlen mellem Latinamerika og Europa. Slavehandlen blev forbudt i 1876 og sammen med en alvorlig tørke førte det til en økonomisk nedgangstid. I kolonitiden fik forholdsvis mange fra Kap Verde uddannelse og blev brugt til administrationen af andre kolonier. Øgruppens status blev i 1951 ændret fra koloni til oversøisk provins, og i 1961 fik alle indbyggere portugisisk statsborgerskab. I tiden før selvstændigheden i 1975 levede ideen om en union mellem Guinea og Kap Verde, men alle planer blev skrinlagt, da den guineanske regering blev styrtet i 1980.

Efter selvstændigheden i 1975 havde Kap Verde længe et etpartisystem styret af partiet: «Kap Verdes afrikanske selvstændighedsparti» (PAICV). De førte en socialistisk, men praktisk politik. Protester fra kirken og højtuddannede grupper i befolkningen førte til, at PAICV opgav sit politiske monopol i 1990. Året efter kunne man vælge mellem to partier: PAICV og det borgerlige parti «Bevægelsen for demokrati (MPD)». MPD sejrede i valget i 1991. Gennem frie og selvstændige valg, har de to partier skiftevis haft regeringsmagten op gennem årene.

Økologiske fodaftryk

1 0

1,0

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Kap Verde ville vi bruge 1,0 jordkloder.

Samfund og politik

Landet fastsatte en ny grundlov i 1992, som definerer landet som et parlamentarisk demokrati med flerpartistyre og med en præsident som statschef.  Det er valg hvert femte år.

Kap Verde har altid været et vigtig knudepunkt for søfart mellem Europa, Afrika og Latinamerika. Landet blev det første af de fem portugisisktalende landene i Afrika, som indførte demokratisk regeringsførelse, og det er regnet som et af de mest stabile lande i regionen. Til trods for økonomisk udvikling lever omtrent ¼ under den nationale fattigdomsgrænse, og der er store forskelle i befolkningen.

Sundhed har længe været et prioriteret område for myndighederne. Næsten alle har adgang til sundhedstjenester, og den forventede levealder er øget fra 49 år i 1960 til 75 år i 2015. Landet har også et velfærdssystem, som de fleste har god adgang til. Den største udfordring er adgangen til rent vand, som med jævne mellemrum har medført koleraudbrud. Som følge af tørken er befolkningsvæksten holdt nede i kraft af udvandring.

Menneskelig udvikling

13

126 av 188

Kap Verde er nummer 126 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Kap Verde har haft en god økonomisk udvikling siden selvstændigheden i 1975. I 2008 stoppede FN med at regne Kap Verde som et udviklingsland. Men den golde jord, tørke og mangel på naturressourcer sætter en naturlig grænse for udviklingen. Landet producerer meget lidt. Den beskedne handel består af sko, tøj, fisk og skalddyr. Eftersom forudsætningerne for at producere inden for landbrug og industri er så dårlige, er det særlig turistindustrien, som står for indtægterne.

Et vigtig tilskud er penge, som sendes hjem af kapverdere, der bor i udlandet. Kap Verdes største indtægter kommer alligevel fra bistand. Længe udgjorde bistanden 90% af statsbudgettet. Det land, som giver flest penge til Kap Verde, er Portugal, men også Verdensbanken, EU, Holland og USA bidrager.

Arbejdsløsheden er den vigtigste udfordring for landet. Nedgangstiderne i EU omkring 2014 førte til lavere handel med EU-landene, men pilen peger nu opad igen. Man håber, at udvikling i turistindustrien kan gøre landet mindre afhængig af bistand, og der bygges hoteller i stor skala på alle øerne. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Kap Verde på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

567 676

Mennesker i Kap Verde

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 8

1,9

børn per kvinde i Kap Verde

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

børn der dør per 1000 levendefødte i Kap Verde

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

6 717

BNP per indbygger i PPP-dollar i Kap Verde

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10

1,5

af befolkningen er underernærede i Kap Verde

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 0

1,13

ton CO2-udslip per person i Kap Verde

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Kap Verde

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Kap Verde

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 1

9,08

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Kap Verde

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

Ingen statistik tilgængelig
er forventet antal år i skolen i Kap Verde

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,349

GII-indexen i Kap Verde

Jobb