[[suggestion]]
Kasakhstan
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Astana

Etniske grupper

Qazaqer 53.4%, russere 30%, ukrainere 3.7%, usbekere 2.5%, tyskere 2.4%, tatarer 1.7%, uighurer 1.4%, andre/uspecificeret 4.9% (1999)

Sprog

Qazaq, russisk (2001)

Religion

Muslimer 47%, russisk ortodoks kristne 44%, protestanter 2%, andre/uspecificeret/ingen 7%

Bruttonationalindkomst per indbygger

27 518 PPP$

Andre landesider

Geografi

Kasakhstan er på størrelse med hele Vesteuropa. Det meste af jorden består af tørre steppe landskaber, dækket med græs og sand.  I øst ligger de kolde og øde Altay-bjerge. Landet har ingen adgang til kyst, og har et kontinentalt klima med kolde vintre og varme somre. Da landet var en del af Sovjetunionen, brugte sovjetiske myndigheder regionen til afprøvning af atomvåben og dumpning af giftigt affald. Dette har ført til omfattende miljøproblemer, og udgør en væsentlig sundhedsrisiko for landets befolkning. Enkelte områder er radioaktive, desuden er mange af floderne stærkt forurenede. Aralsøen er beskrevet som en af verdens værste miljøkatastrofer. Vandforsyning til industri- og landbrugsvarer fra bifloderne har ført til, at Aralsøen er faldet med 70 procent. Kemiske forurenende stoffer forbliver i udtørrede områder, og blæses rundt af vinden som sundhedsskadeligt støv.

Historie

Kasakhstan har siden stenalderen været beboet af forskellige nomadestammer. I 1400-tallet, havde stammerne udviklet fælles sprog, kultur og økonomi. Historikere mener, at kasakherne sandsynligvis var de første til at tæmme og ride heste. Truslen om en mongolsk invasion i begyndelsen af 1700-tallet betød, at stammerne søgte beskyttelse hos den russiske zar. Kasakherne så alliancen som noget midlertidigt, men russerne opfattede det lidt anderledes: De så Kasakhstan som en ny region. I 1920 blev Kasakhstan en russisk republik, og i en sovjetisk republik i 1936. Der blev etableret et kommunistisk styre samtidig med, at tvungen indførelse af kollektiviseringen af jorden førte til hungersnød. Sovjetunionen iværksatte i 1950- og 1960'erne det "jomfruelige landprojekt". Målet var at opdyrke det meste af de nordlige græsområder. Russerne blev opfordret til at flytte til Kasakhstan for at dyrke jorden. Resultatet var, at mange af de traditionelle nomadestammer mistede deres eksistensgrundlag, og den hurtige indvandring førte til et russisk flertal i befolkningen. Da Kasakhstan blev selvstændigt i 1991, flyttede en stor del af den russiske befolkning tilbage.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 4

3,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Kasakhstan ville vi bruge 3,5 jordkloder.

Samfund og politik

Formelt er Kasakhstan i dag en demokratisk republik. Siden uafhængigheden i 1991 har præsident Nazarbajev med sit kommunistiske parti siddet på magten i landet. Præsidenten er øverste chef for forsvaret, og kan nedlægge veto mod parlamentets lovforslag.

I 2000 udvidede præsidenten sin magt, og kan nu nærmest betragtes som Kasakhstans præsident på livstid. Det betragtes som en forbrydelse at fornærme, hvilket indikerer, at der er ringe respekt for ytringsfriheden og menneskerettighederne i landet. Ved valget i 2005 blev han genvalgt for syv år med 90 procent af stemmerne. Oppositionen i landet, såvel som internationale valgobservatører mente, at der havde været omfattende valgsvindel, og at valget ikke levede op til internationale standarder. Nazarbajev har indgået et tæt politisk partnerskab med sin datter. Hun er delvist repræsenteret i parlamentet ved eget parti samtidig med, at hun ejer en stor del af radio- og tv-institutionerne i landet.

Menneskelig udvikling

16

50 av 186

Kasakhstan er nummer 50 af 186 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Regeringen har siden uafhængigheden fra Sovjetunionen gradvist liberaliseret økonomien og åbnet op for udenlandske investeringer. Store opdagelser af olie- og gasreserver i Det Kaspiske Hav har ført til hurtig økonomisk vækst. Kasakhstan tilbagebetalte deres gæld til Den Internationale Valutafond (IMF), syv år før tid. Olieledninger har gjort eksporten af olie lettere, og i 2005 åbnede en olieledning mellem Kina og Kasakhstan. Landet har også store forekomster af jernmalm, samt verdens største krom mine. Kasakhstan er præget af fattigdom og høj arbejdsløshed. Det er primært en lille gruppe, der har nydt godt af privatisering og økonomisk vækst. En stor del af befolkningen er beskæftiget i landbruget ved opdræt af får, svin og kvæg, samtidig med, at de dyrker majs og bomuld.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Kasakhstan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

18 776 707

Mennesker i Kasakhstan

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 5

2,6

børn per kvinde i Kasakhstan

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11

11

børn der dør per 1000 levendefødte i Kasakhstan

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

7

27 518

BNP per indbygger i PPP-dollar i Kasakhstan

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Kasakhstan

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3

14,36

ton CO2-udslip per person i Kasakhstan

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

9,98

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Kasakhstan

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,71

er forventet antal år i skolen i Kasakhstan

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Kasakhstan

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Kasakhstan

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

2

0,203

GII-indexen i Kasakhstan

Arbeid