[[suggestion]]
Kina
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Beijing

Etniske grupper

Han-kinesere 92 %, andre (inklusiv huiene, Mandsjuene, uigurene, miao, yi, tujiaene, tibetanere, mongolere, dong, bouyei, yao, bai, koreanere, hani, li, kasakher, dai og andre nationaliteter) 7 % (2010)

Sprog

Mandarin, kantonesisk, wu, minbei, minnan, xiang, gan, hakkadialekter og mindre sprog

Religion

Buddhister 18%, kristne 5%, folkereligioner 22%, hinduer/jøder/andre 1%, ingen 52% (2010) Primært ateistisk, men Buddhister 18 %, kristne 5 %, folkereligioner 22 %, hinduer/jøder/andre 1%

Befolkningtal

1 451 398 856 (2022)

Styreform

Kommunistisk styre

Areal

9 562 911 km²

Valuta

Yuan

Bruttonationalindkomst per indbygger

21 476 PPP$

Nationaldag

1. oktober

Andre landesider

Geografi

Kina strækker sig over enorme områder og har som følge heraf store variationer i klima og natur. I den nordvestlige del af landet, op mod grænsen til Tadsjikistan, Kirgisistan og Mongoliet, er landskabet præget af store bjerge og tør ørken. I de mere centrale dele af det sydøstlige Kina finder vi et kystlandskab med frugtbare sletter og regnskov. 

Det meste af Kina er præget af et kontinentalt klima, men de sydlige og østlige dele af landet bærer præg af et tropisk klima med meget regn. Kontinentets monsunvinde har også stor indflydelse på Kinas klima, for om vinteren dominerer polarvindene fra nord, mens de varme og tropiske vinde om sommeren kommer fra havet. 

Kina har det største klimagasudslip i verden – grundet omfattende produktion og forbrug af olie og kul. Industriudslippene har ført til mangel på rent drikkevand og sundhedsproblemer blandt indbyggerne i flere områder. Skovrydning og jorderosion har bidraget til, at Kina har mistet 1/5 af landets dyrkbare områder siden 1949. På det seneste er de begyndt at tage de miljømæssige udfordringer alvorligt og sigter mod at standse yderligere stigninger i drivhusgasemissionerne inden 2030. 

Historie

Den kinesiske civilisation er mange tusinde år gammel. I grove træk kan vi dele Kinas historie ind i tre perioder: Den tidlige kinesiske civilisation før 221 f.v.t., kejserlige Kina fra 221 f.v.t til 1911 og Republikken Kina fra 1911 til i dag. Inden for de opdelte perioder er der forskellige dynastier, herskende familier, der har regeret. Af de mange dynastier fremstår Qin-dynastiet (221-206  f.v.t.) som unikt. Den kinesiske civilisation var længe blandt verdens mest avancerede, og opfindelser som kompasset, krudtet, papiret og trykkekunsten stammer alt sammen fra Kina.

I 1644 tog Qing-dynastiet magten i landet og regerede indtil 1911. Denne periode var præget af lagdeling baseret på etnicitet, stærk befolkningstilvækst på grund af innovation inden for teknologi og landbrug og en mere åben udenrigspolitik. I 1911 brød revolutionen ud, hvilket resulterede i oprettelsen af Republikken Kina. Det nationalistiske Kuomintang-parti og Kinas kommunistiske parti kæmpede om magten i mange år. Efter Anden Verdenskrig fortsatte kampen i form af en blodig borgerkrig. Kommunisterne, ledet af Mao Zedong, vandt krigen og etablerede Folkerepublikken Kina i 1949. Nationalistpartiets tilhængere trak sig tilbage og slog sig ned på øen Taiwan. 

Mao Zedong styrede landet med jernhånd. Hans politik var præget af et nært forhold med Sovjetunionen og en hurtig industrialisering som førte til en sultkatastrofe, hvor 20 millioner kinesere døde. Maos død i 1976 førte til et opgør med de mere radikale elementer af kommunismen. Den mere pragmatiske kommunisme som fulgte efter Maos død, åbnede vejen for den kurs, Kina har taget indtil i dag. 

Økologiske fodaftryk

1 2 1

2,2

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Kina ville vi bruge 2,2 jordkloder.

Samfund og politik

Kina er en socialistisk folkerepublik. Kommunistpartiet har haft magten siden 1949, og udfordres ikke af en reel opposition. Statens øverste organ, Folkekongressen, udnævner præsidenten og statsministeren. Resten af året fungerer kongressens udøvende komité som lovgivende forsamling under Kommunistpartiets kontrol. Kinas præsident, Xi Jinping, fik magten i 2013 og regnes for at være den mægtigste kinesiske leder siden Mao Zedong.

Tidligere blev der gennemført en etbarnspolitik for at begrænse befolkningstilvæksten - hvilket har resulteret i en aldrende befolkning. Kinesiske myndigheder udøver streng kontrol over befolkningen og kritiseres for krænkelser af menneskerettighederne. I dag diskrimineres minoritetsgrupper og medier og internettet kontrolleres strengt. Korruption anses for at være et omfattende problem, og årligt dømmes hundredevis af mennesker til døden for økonomiske forbrydelser. Vesten er særlig kritisk over for Kinas besættelse af Tibet, samt kinesernes krav om at Taiwan skal tilslutte sig fastlandet.

Kina er et permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd, og landet spiller stadig en vigtig international rolle. I nærområderne ønsker Kina at fremme stabilitet, samarbejde og gode handelsforbindelser - samtidig med at de, med varierende held, forsøger at forsikre omverdenen om, at de har fredelige intentioner.

Menneskelig udvikling

15

77 av 188

Kina er nummer 77 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Siden 1970 har Kina bevæget sig fra en centralstyret planøkonomi til en mere markedsstyret økonomi, som har haft stor international betydning. Kina har oplevet en enorm økonomisk vækst siden slutningen af 1970’erne, hvilket har gjort landet til en af verdens største økonomier. Udviklingen har også skabt store forskelle mellem rig og fattig – og mellem by og land. Selvom der er blevet gennemført en del reformer, styrer staten fortsat store dele af økonomien. Hensynet til social stabilitet og økonomisk vækst er styrende for kinesisk politik.

Kina er rig på naturressourcer som kul, olie og jernmalm. Landet driver en omfattende handel med andre lande og eksporterer varer som tekstiler, elektroniske produkter, olie, biler og våben. Landets vigtigste handelspartnere er EU-lande, USA og Japan. De sidste år har handelsforholdet mellem USA og Kina været ret anstrengt, og landene har indført ekstra told på hinandens varer.

Kinas investeringer i udlandet er øget betydeligt de seneste år - både i Afrika, Europa og Nordamerika. Kina satser tungt i Afrika, primært for at sikre sig adgang til olie, gas og mineraler. Endvidere ønsker Kina at bidrage til at afrikanske lande kan producere madvarer til den stadig voksende kinesiske befolkning. Afrikanske lande er også vigtige markeder for de kinesiske varer.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Kina på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

1 425 671 352

Mennesker i Kina

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 1

1,2

børn per kvinde i Kina

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

børn der dør per 1000 levendefødte i Kina

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

6

21 476

BNP per indbygger i PPP-dollar i Kina

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Kina

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 7

7,76

ton CO2-udslip per person i Kina

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Kina

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Kina

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,72

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Kina

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,14

er forventet antal år i skolen i Kina

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

2

0,192

GII-indexen i Kina

Jobb