[[suggestion]]
Laos
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Vientiane

Etniske grupper

Lao 53.2%, khmou 11%, hmong 9.2%, phu tai 3.4%, thai 3.1%, makong 2.5%, katong 2.2%, lue 2%, akha 1.8%, andre 11.6 %, (der bor over 200 forskellige etniske folkegrupper i Laos) (2015)

Sprog

Lao (officielt), Fransk, Engelsk, andre etniske sprog

Religion

Buddister 67%, kristne 1.5%, andre 31.5%

Befolkningtal

6 961 210 (2018)

Styreform

Republik

Areal

236 800 km2

Valuta

Lao Kip

Bruttonationalindkomst per indbygger

9 384 PPP$

Nationaldag

2. december

Andre landesider

Geografi

Laos er en indlandsstat, som består bjerge, bjergplateauer og jungle. Til sammen udgør bjerglandskabet omkring 70% af landets areal.  Floden Mekong løber fra nord til syd i landet. Størstedelen af befolkningen lever i de frugtbare områder rundt floden. Den sydlige del af landet består hovedsageligt af lavland og slettelandskab. I forhold til arealet har Laos Asiens største skovreserver.

Udetonerede landminer og bomber fra Vietnamkrigen udgør en stor miljøtrussel i Laos. De udetonerede springladninger kræver både dyreliv og menneskeliv hvert år. Endvidere udgør afskovning og misbrugt jordbrug store miljøproblemer for landet, eftersom dette fører til jorderosion og dårlig jordkvalitet.

Historie

Laotiske folk bosatte sig og oprettede små riger i områderne rundt Mekong-floden i 800-tallet. Det første samlede laotiske kongedømme, Lan Xang, blev imidlertid først oprettet i 1300-tallet. I perioder fungerede Kongedømmet som et lyd-rige (selvstændigt rige delvis under kontrol af et andet rige) til andre større riger i Myanmar, Thailand og Vietnam. I 1893 blev Laos en del af Fransk Indokina. Da området blev besat af Japan under 2. Verdenskrig, begyndte en frigørelsesbevægelse at vokse frem. I 1954 blev Laos internationalt anerkendt som et selvstændigt monarki.

Fra 1953 til 1975 blev Laos inddraget i Vietnamkrigen. Landet blev benyttet som en slags hovedvej mellem nord og syd-Vietnam for de kommunistiske nord-vietnamesiske styrker. For at stoppe de vietnamesiske styrker, blev Laos meget hårdt bombet af det amerikanske militær.

I 1975 blev den laotiske konge tvunget til at abdicere, og det kommunistiske partiet tog magten. Landet blev omdøbt til «det laotiske folks demokratiske republik», og kommunistpartiet har været det eneste tilladte politiske parti siden. Til trods for optøjer, herunder også terrorhandlinger, mod det kommunistiske regime, er det kommunistiske styre vedvaret.

Økologiske fodaftryk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Laos ville vi bruge 1,1 jordkloder.

Samfund og politik

Laos har siden 1975 været en kommunistisk et-partistat. Den øverste udøvende myndighed er præsidenten. Han er også øverstkommanderende for militæret, udnævner regeringen og ratificerer love. Kritik mod det politiske system i Laos er forbudt. De få regimekritiske protester, som har fundet sted i senere tid, er blevet brutalt slået ned.

Det laotiske samfund er præget af et anstrengt forhold mellem den største etniske folkegruppe, laotene, og landets mange minoriteter. En lille gruppe hmongfolk har blandt andet drevet guerillakrig mod regimet siden 1975. Regimet har til gengæld bombet hmongområder, og omkring en tredel ar hmongfolket har måtte flygte.

Infrastrukturen og sundhedsvæsnet i Laos er dårligt udbygget, hvilket særligt gør livssituationen uden for de største byer ret vanskelig. Derudover er underernæring og manglende rent drikkevand meget udbredt på landet. Kvinders stilling i samfundet er afhængig af, hvilken etnisk folkegruppe de tilhører. I de sydlige områder af Laos har kvinderne generelt noget højere stilling i samfundet end i nord. Laos er relativt tolerant, når det kommer til LHBTI+, men ægteskab inden for samme køn er ikke tilladt.

Menneskelig udvikling

12

137 av 188

Laos er nummer 137 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Laos er et af de fattigste lande i Asien. Landet er rigt på naturressourcer som skov, mineraler og vandkraft. Mangel på infrastruktur, kapital og uddannet arbejdskraft har imidlertid ført til, at naturressourcerne bliver dårligt udnyttet. Efter den socialistiske planøkonomi gradvist blev erstattet med markedsøkonomi i 1990’erne, har landet haft en vis økonomisk vækst. Blandt andet har det medført, at industri- og tjenestesektoren er blevet udbygget. De største industriinvesteringer er sket omkring de største byer. Dette har bidraget til, at de økonomiske forskelle mellem by og land er øget.

Den vigtigste industri i Laos er landbrug. Denne industri beskæftiger over 70% af befolkningen. Andre vigtige industrier er tekstilindustri, minedrift og turisme. Den laotiske økonomi er fortsat afhængig af bistand og lån fra udlandet.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Laos på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

7 633 779

Mennesker i Laos

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3

2,4

børn per kvinde i Laos

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43

43

børn der dør per 1000 levendefødte i Laos

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

3

9 384

BNP per indbygger i PPP-dollar i Laos

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

af befolkningen er underernærede i Laos

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 5

2,62

ton CO2-udslip per person i Laos

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Laos

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

af 10 personer har adgang til rent vand i Laos

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,75

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Laos

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

10,61

er forventet antal år i skolen i Laos

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,478

GII-indexen i Laos

Jobb