[[suggestion]]
Lesotho
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Maseru

Etniske grupper

Sotho 99.7%

Sprog

Sesotho, engelsk, zulu, xhosa

Religion

Kristne 80%, oprindelig folks religioner 20%

Befolkningtal

2 263 010

Styreform

Monarki

Areal

30 360 km2

Valuta

Lesothisk loti

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 522 PPP$

Nationaldag

4. oktober

Andre landesider

Geografi

Lesotho er et lille bjergland på størrelse med Belgien, og er omringet af Sydafrika hele vejen rundt. Hele landet ligger over 1.000 meter over havets overflade og det højeste bjerg er 3482 meter. Floden Oranje skærer dybe dale vest i Lesotho og det har medført, at der her ligger en landstribe af dyrkbar jord, hvor hovedstaden Maseru også ligger.

Manglen på jord og den intensive udnyttelse af jorden har ført til alvorlig jorderosion, og både plante- og dyreliv er blevet reduceret. Skov findes ikke mere, men hastigt voksende træsorter som eukalyptus er blevet plantet for at forhindre jordødelæggelse. Udbygning af vandkraftværk truer også store naturområder i landet. Pattedyr fauna omfatter 50 arter. Elefant, løve og leopard forekommer, men alle er truet udryddelse. Med 323 fuglearter registreret, har landet en temmelig rig fuglefauna i forhold til sin størrelse.

Historie

Der har boet mennesker i Lesotho i over 50.000 år. De første indbyggere var jægere og samlere fra San-folket. Fra 1400-tallet udvandrede flere bantufolk, blandt andre sesothotalende mennesker, som nu udgør landets befolkning. Lesotho blev ikke et land, før kong Moshoeshoe (1786-1870), som var samlende leder for Basothoerne.

I 1800-tallet var der mange krige mellem forskellige afrikanske folkeslag, mens hvide bosættere (boerne, efterkommere af hvide kolonister) bosatte sig i Moshoeshoes kongerige. Basothoerne trak sig tilbage til bjergene for at forsvare sig bedre mod de militært overlegne boere, mens kong Moshoeshoe søgte støtte fra briterne. Efter en del modstand mod kolonisering og væbnede oprør, gik briterne til sidst med til at gøre Lesotho til britisk protektorat.

Basotholand blev administreret separeret og undgik derfor at blive indarbejdet i Sydafrikaunionen, da den blev etableret i 1910. Briterne etablerede en vis grad af selvstyre gennem et nationalt råd, og en overhøvding. Selvstændighed blev opnået i 1966, hvor landet tog navnet Lesotho. Årene efter uafhængigheden var præget af politisk uro. En række kup fandt sted, og kongen blev tvunget i eksil flere gange. I slutningen af 1990’erne startede en proces for at indføre demokratisk styre. Den politiske uro har imidlertid varet ved, og siden 2012 har nye optøjer, og flere politiske attentater fundet sted.

Økologiske fodaftryk

8

0,9

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Lesotho ville vi bruge 0,9 jordkloder.

Samfund og politik

Lesotho er et demokratisk monarki, hvor kongen har en symbolsk rolle. Men lokale embedsmænd har stor magt. Den udøvende magt ligger hos regeringen, styret af en statsminister. Statsministeren og regeringen bliver valgt hvert femte år. Valgene bliver anset som værende ikke særligt demokratiske, og valgsnyd er udbredt.

Partipolitkken i Lesotho er mere præget af stærke personligheder, end af ideologi. Blandt andet har lokale høvdinger stor indflydelse. Fattigdomsbekæmpelse, udbygning af velfærdsstaten og infrastruktur er de vigtigste politiske områder.

Kvinder har en lav stilling i samfundet i Lesotho. Til trods for at der er love, der forbyder diskrimination mod kvinder, tjener kvinder på arbejdsmarkedet i gennemsnit en tredjedel af hvad mændene tjener. Lesotho er et af de lande i verden, der er hårdest ramt af hiv/aids epidemien og FN anslår, at 25 til 30 procent af befolkningen er smittet. Dette bertyder at mange børn bliver født HIV-smittede, og at mange bliver forældreløse i en ung alder.

Menneskelig udvikling

10

165 av 188

Lesotho er nummer 165 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Lesotho har få naturressourcer, og kun 10 procent af landet er opdyrket. Ikke desto mindre, beskæftiger landbruget mere end 70 procent af befolkningen – især ved husdyrhold. Siden årtusindskiftet, er diamantminer og tekstilindustrien også blevet vigtige dele af landets økonomi.

Økonomisk er andet meget afhængigt af det store naboland, der omslutter dem, og valutaen er knyttet til den sydafrikanske rand. Mange sothoer arbejder i Sydafrika, og eftersom det er blevet vanskeligere at få arbejdet i nabolandets mineindustri, er arbejdsløsheden i Lesotho blevet forøget.

Lesotho har en masse vand i bjergområder, og vandkraft er den eneste store industri. Erhvervet har alligevel kun gavnet nogle få af landets indbyggere, mens størstedelen af befolkningen fortsat lever i stor fattigdom. Det største vandkraftsprojekt er Lesotho Highlands Water Project, der startede i 1986 og forventes afsluttet i 2020. Projektet er blevet kritiseret for store indgreb i miljøet. Turismen har også været en vigtig branche i vækst, men den senere tids politiske uroligheder har sat dette erhverv i fare. Omkring en ud af fem lever i absolut fattigdom.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Lesotho på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

2 175 695

Mennesker i Lesotho

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 8

2,9

børn per kvinde i Lesotho

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

90

børn der dør per 1000 levendefødte i Lesotho

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

2 522

BNP per indbygger i PPP-dollar i Lesotho

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 4 4 5
6 7 8 9 10

2,4

af befolkningen er underernærede i Lesotho

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

2

0,35

ton CO2-udslip per person i Lesotho

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Lesotho

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 9 4 5
6 7 8 9 10

2,9

af 10 personer har adgang til rent vand i Lesotho

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 1 10

8,10

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Lesotho

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,04

er forventet antal år i skolen i Lesotho

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,557

GII-indexen i Lesotho

Jobb