[[suggestion]]
Liechtenstein
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Vaduz

Etniske grupper

Liechtensteinere 66.2%, schweizere 9.6%, østrigere 5.8%, italienere 4.2%, tyskere 3.1%, andre 11.2% (2016)

Sprog

Tysk 91.5% (official), italiensk 1.5%, tyrkisk 1.3%, portugisisk 1.1%, andre 4.6% (2015)

Religion

Roman katolsk (officiel) 73.4%, andre kristne 9,8 % muslimer 5.9%, andre .8%, ingen 7%, uspecificeret 3.3% (2015)

Befolkningtal

38 155

Areal

160 km2

Valuta

Sveitserfranc

Nationaldag

15. august

Andre landesider

Geografi

Liechtenstein er en af Europas mindste stater og ligger indeklemt mellem Østrig og Schweiz. Liechtenstein er det sjette mindste uafhængige land i verden efter areal. landet er 25 km langt og 10 km bredt og består af en flad slette på østsiden af Rhinen samt den vestlige del af de Rätiske alper. Den 6 km brede slette ligger ca. 450 meter over havets overflade og var tidligere sumpland, men blev drænet og opdyrket i 1800-tallet. Bjergene, der primært består af kalksten, når en højde på 2599 meter over havet. Plante- og dyrelivet er varieret og typisk for Alperne. Der er mere end 140 forskellige fuglearter.

Sammen med Uzbekistan er Lichtenstein det eneste land i verden, der er såkaldt "dobbelt kystløst", hvilket vil sige at nabolandene heller ingen kyststrækninger har.

Historie

I antikken var Liechtenstein en del af den romerske provins Rhaetia. Under migrationen i 400-tallet bosatte germanere sig i området og området blev senere en del af det Tysk-romerske imperium, som bredte sig udover de centrale dele af Europa mellem år 962 og 1806.

Fyrstedømmet har rødder tilbage i 1342, da den sydlige del af landet, Vaduz, blev selvstændig. I 1434 kom den nordlige del, Schellenberg, under samme hersker. Fyrste Johann Adam Andreas af Liechtenstein købte Schellenberg (i 1699) og Vaduz (i 1712) og disse blev i 1719 ophøjet til et fyrstedømme af kejser Karl den 6., med navn efter fyrste-slægten.

Fra 1804 til 1814 var Liechtenstein medlem af Rhinforbundet, fra 1815 til 1866 medlem af Det Tyske Forbund, fra 1852 til 1919 i toldunion med Østrig og fra 1923 i toldunion med Schweiz. Hæren i landet blev afskaffet i 1868. I 1938 blev Franz Josef 2. fyrste og i 1984 overlod han regeringsmagten til sin søn prins Hans Adam, som blev fyrste da faderen døde i 1989.

Økologiske fodaftryk

Ingen statistik tilgængelig

0,0

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Liechtenstein ville vi bruge 0,0 jordkloder.

Samfund og politik

I 1990 blev Liechtenstein medlem af FN og i 1995 medlem af EØS. I 1997 gik landets næsten 60 år gamle regeringskoalition i stykker, da Liechtensteins progressive borgerparti gik ud af koalitionen med Fædrelandsunionen.

Landet er blevet kritiseret af det internationale samfund, for manglende vilje til at bekæmpe hvidvaskning af penge og efter sanktionstrusler fra OECD er lovgivningen blevet skærpet. En folkeafstemning i 2003 gav grønt lys for en forfatningsreform, som gjorde Liechtenstein til Europas eneste absolutte monarki, hvor fyrsten personligt udnævner regeringen og dommerne. Derudover har han også fået fuldmagt til at opløse nationalforsamlingen. Landet har fået international kritik for ordningen og Europarådet har udvist bekymring over den demokratiske udvikling i landet. I 2004 overdrog Hans Adam styringen af landet til sin søn prins Alois, men beholdt selv positionen som statsoverhoved.

Menneskelig udvikling

18

15 av 188

Liechtenstein er nummer 15 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Liechtenstein er et af verdens rigeste lande. Gunstige skatteregler er en af årsagerne til landets økonomiske opsving og udenlandske firmaer, som af skattemæssige grunde er registreret i Liechtenstein, udgør en vigtig indtægtskilde. Eksempelvis bidrager udenlandske holdingselskaber med 30 % af statens indtægter.Det flotte landskab og gode muligheder for vintersporthar skabt grundlag for en betydelig turistsektor. I 2003 arbejdede over halvdelen af befolkningen i tjenestesektoren.

I 1930 var 70 % af arbejdsstyrken ansat i landbruget, mens andelen i 2003 var på kun 1,3 %. I landbruget spiller kvæghold den største rolle. I dalene dyrkes vin og frugt, ellers dyrkes kartofler og majs. I forhold til størrelsen er Liechtenstein et stærkt industrialiseret land, og omkring 40 % af arbejdsstyrken arbejder inden for industrien. Produktomfanget er stort og omfatter blandt andet optiske instrumenter, bore- og boltemaskiner, keramik, tekstiler, kunstige tænder og andet tand udstyr og lægemidler. 90 % af energien til landet må importeres udefra. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Liechtenstein på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

38 389

Mennesker i Liechtenstein

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 4

1,5

børn per kvinde i Liechtenstein

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

Ingen statistik tilgængelig
børn der dør per 1000 levendefødte i Liechtenstein

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

Ingen statistik tilgængelig
BNP per indbygger i PPP-dollar i Liechtenstein

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Liechtenstein

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 8

3,90

ton CO2-udslip per person i Liechtenstein

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Liechtenstein

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Liechtenstein

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Liechtenstein

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

Ingen statistik tilgængelig
er forventet antal år i skolen i Liechtenstein

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

Ingen statistik tilgængelig
GII-indexen i Liechtenstein

Jobb