[[suggestion]]
Malawi
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Lilongwe

Etniske grupper

Chewa 34,3%, Lomwe 18.8%, yao 13.2%, ngoni 10,4%, tumbuka 9.2%, sena 3,8%, mang` anja 1,8%, nkhode 1% og andre 1.8% (2016)

Sprog

Engelsk (officielt), chichewa (officielt), chinyanja, chiyao, chitumbuka, chisena, chilomwe, chitonga, chinkhonde

Religion

Kristne 77,3 %, muslimer 13.8%, traditionalist 1,1% andre 5.6%, ingen 2,1% (2016)

Befolkningtal

19 164 728 (2018)

Styreform

Republik

Areal

118 480 km2

Valuta

Malawisk Kwacha (MWK)

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 732 PPP$

Nationaldag

6. juli

Andre landesider

Geografi

Malawi er en indlandsstat sydøst i Afrika. Det meste af landarealet ligger 1000-1500moh. og består af plateauer og bjerge. Den østafrikanske Riftdalen, som strækker sig hele vejen fra Etiopien i nord, skærer gennem landet fra nord til syd. Her ligger Malawisøen, som er den tredje største sø i Afrika. Malawi har bjerge, som strækker sig op til 3000 meter over havet. Endvidere findes der lavland, som domineres af savanner. Malawi ligger i den tropiske klimazone, men de store højdeforskelle gør, at temperatur og nedbør varierer.

Det tropiske klima giver monsuner i regntiden fra oktober til april - og tørke tid fra juni til september. Oversvømmelser og tørke rammer derfor ofte landbruget. En gang i mellem rammes landet også af tropiske storme, som kommer ind fra havet i øst og kan forårsage enorme ødelæggelser.

Den rige fiskebestand i Malawisøen trues af forurening, overfiskeri og dalende vandstand. Der er også nyligt åbnet for olie- og gasudvinding i søen. En anden stor miljøudfordring er afskovning, som forstærker oversvømmelser under regntiden.

Historie

I 1800-tallet drev arabiske handelsfolk en omfattende slavehandel af malawiere. I 1859 kom den skotske opdagelsesrejsende og missionær, David Livingstone, som ønskede at ophæve slaveriet. Hans ankomst blev efterfulgt af britiske missionærer, og i 1891 blev Malawi en britisk koloni. Briterne kaldte landet Nyasaland, sølandet, men da landet blev selvstændigt i 1964, fik det navnet Malawi.

Efter selvstændigheden blev Malawi en etparti-stat med Hastings Kamuzu Banda som præsident. Bandas konservative politik mødte stor modstand. I 1971 blev han udråbt til præsident på livstid. Banda styrede landet som diktator i næsten 30 år. I 1992 udviklede der sig en voldsom protest mod regimet. Det førte til en folkeafstemning, hvor malawierne kunne stemme, om de ønskede et flerpartisystem eller fortsætte med etpartisystemet. Resultatet af folkeafstemningen blev et klart flertal for demokrati og et flerpartistyre, og det blev afholdt frit valg to år senere.

Økologiske fodaftryk

4

0,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Malawi ville vi bruge 0,5 jordkloder.

Samfund og politik

Ifølge grundloven fra 1995 er enhedsstaten Malawi en republik, hvor præsidenten vælges for en periode på fem år og kan genvælges én gang. Præsidenten er både regeringschef og statsoverhoved og har en meget mægtig position. Medlemmerne i nationalforsamlingen vælges for fem år. Politiske partier er stærkt knyttet til forskellige dele af landet og dermed til forskellige etniske grupper.

Frie valg gør Malawi til et forholdsvis demokratisk land. Samtidig har politikken i Malawi dog været præget af alvorlige og store korruptionsskandaler, som truer demokratiet. Retsvæsnet bliver til en vis grad styret politisk, og menneskerettighederne står svagt. Blandt andet er diskriminering og vold mod kvinder meget problematisk, og politiet har fået meget kritik for at torturere fanger. Endvidere har landet været præget af politisk uro og voldelige demonstrationer. Befolkningsvæksten er blandt de højeste i verden.

Menneskelig udvikling

10

166 av 188

Malawi er nummer 166 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Malawi er underudviklet økonomisk, og bistand står for store dele af landets indtægter. Dette gør Malawi ekstrem afhængig af donorer, og landet må i stor grad tilpasse sig deres krav. Korruption og høj forekomst af HIV/AIDS skaber store udfordringer for Malawis økonomi.

Malawi har ret meget dyrkbar jord, og landet har de sidste år satset på en landbrugspolitik, men alligevel mangler mange mennesker sikker adgang til mad. Tobak står for over halvdelen af landets eksportindtægter, og landets økonomi er derfor ret sårbar for prissvingninger. Forretningsstrukturen lav og landet har få eksportvarer. Eftersom landets befolkning har været afhængig af fødevarebistand, har det været forbudt at eksportere fødevarer som majs siden 2015. Der er alligevel afsløret smugling af majsprodukter ud af landet.

Fiskebestanden i Malawisøen gør, at fiskeri er en meget vigtig sektor. Fiskeriet er imidlertid sårbart for klimaændringer, faldende arbejdskraft og prissvingninger på eksportartikler.

Foråret 2018 var Malawi et af de 44 afrikanske lande, som underskrev en ny og omfattende frihandelsaftale, Continental Free Trade Area (CFTA). Aftalen gør at størstedelen af Afrika, fra Egypten til Sydafrika, kan handle med hinanden med mindre toldafgifter.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Malawi på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

20 931 751

Mennesker i Malawi

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 7

3,8

børn per kvinde i Malawi

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42

42

børn der dør per 1000 levendefødte i Malawi

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

1 732

BNP per indbygger i PPP-dollar i Malawi

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 7 3 4 5
6 7 8 9 10

1,7

af befolkningen er underernærede i Malawi

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

0

0,08

ton CO2-udslip per person i Malawi

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Malawi

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

af 10 personer har adgang til rent vand i Malawi

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 8 8 9 10

6,81

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Malawi

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

9,57

er forventet antal år i skolen i Malawi

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,554

GII-indexen i Malawi

Jobb