[[suggestion]]
Mali
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bamako

Etniske grupper

Bambara 33.3%, fulani 13.3%, sarakole 9.8%, senufo 9.6%, malinke 8.8%, dogon 8.7%, sonrai 5.9%, bobo 2.1%, tuareg 1.7%, andre maliere 6%, andre 0.7% (2018)

Sprog

fransk (officielle sprog), bambara 46,3%, peul/foulfoulbe 9,4%, dogon 7,2%, maraka/soninke 6,4%, malinke 5,6%, sonrhai/djerma 5,6%, minianka 4,3%, tamacheq 3,5%, senoufo 2,6%, bobo 2,1%, andre 6.3%

Religion

Muslimer 93,9%, kristne 2,8%, animister 0,7%, ingen/uspecifiseret 2,5% (2018)

Befolkningtal

20 855 724 (2021)

Styreform

unitær semi-præsidentiel republik

Areal

1 240 192 km^2

Valuta

vestafrikanske CFA franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 330 PPP$

Nationaldag

22. september (uafhængighedsdag)

Andre landesider

Geografi

Malis natur består for det meste af ørken eller halvørken. Det nordlige Mali ligger i Saharaørkenen. Syd for ørkenen ligger området Sahel med ufrugtbare marker. Sahels slettelandskab deler landet på midten.

Vandet fra floderne Niger og Senegal bidrager til, at det sydvestlige Mali har frugtbar jord, og her bor størstedelen af befolkningen. Længst mod syd findes et lille område med tropisk regnskov. Klimaet er varmt og tørt, men fra ørkenen og sydpå daler temperaturene en del - og nedbørsmængden stiger. Længst i syd er der regntid fra juni til oktober.

Malis største miljøproblem er tørke. Ørkenspredning fører til jorderosion, der bevirker at skove og dyrkningsområder bliver mindre. Fra 1960'erne er landet regelmæssigt blevet udsat for lange tørkeperioder. Disse har i stor grad ramt husdyrholdet og til en vis grad landbruget. Specielt har tørken været meget ødelæggende for landets nomadiske folkegrupper, blandt dem tuaregerne. Det er også udbredt mangel på rent drikkevand, og vandforureningen er stigende i hele landet.

Historie

Området, som i dag er Mali, var længe et kultur- og handelscentrum i nordvest-Afrika. Flere statsdannelser begyndte at tage form omkring floden Niger for over 2000 år siden. Mellem 600 evt. og slutning af 1500-tallet var området styret af 3 store kongeriger. Blandt disse var Mali-riget, som var et af verdens største riger i 1300-tallet. I 1591 blev landet invaderet af muslimske styrker fra Marokko. Dette blev starten på en periode med meget uro og med kampe mellem muslimske og ikke-muslimske afrikanske folkeslag. I slutningen af 1800-tallet blev landet en fransk koloni under navnet Fransk Sudan. En frihedsbevægelse voksede frem efter 2. Verdenskrig, og i 1960 fik Mali sin selvstændighed.

I 1968 tog en gruppe unge officerer magten gennem et statskup. De indsatte Moussa Traoré som diktator. I 1970- og 1980'erne blev Mali stærkt ramt af tørkekatastrofer, og kravene om demokrati og flerpartisystem voksede. Samtidig begyndte folkegruppen tuaregerne i nord at kræve selvstyre. Traoré blev afsat efter et oprør i 1991. En ny grundlov blev vedtaget ved folkeafstemning i 1992, og flerpartisystem og demokrati blev indført.

Mali har oplevet flere militærkup og mange uroligheder. Der var kup både i 2012 og i 2020 og 2021.

Økologiske fodaftryk

7

0,8

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Mali ville vi bruge 0,8 jordkloder.

Samfund og politik

Mali er ifølge grundloven en sekulær republik, hvor præsidenten er statsoverhovedet. Denne sidder med betydelig udøvende magt og udpeger statsministeren som leder af regeringen. Grundloven garanterer grundlæggende menneskerettigheder og magtfordelingen mellem udøvende-, lovgivende- og dømmende magt. Mali har et flerpartisystem, men ifølge grundloven er det ikke tilladt at danne partier baseret på etniske eller religiøse grupperinger. De fleste partier formes omkring en stærk leder, og ideologi har stor betydning for politikken.

Urolighederne, som har præget Mali siden 2012, har haft konsekvenser for menneskerettighederne, som ellers tidligere har stået stærkt i landet. Pågående konflikter med blandt andet tuareg-separatister og islamistiske terrorister, har ført til overgreb mod civilbefolkningen. Landet styres foreløbigt af en overgangsregering, som skal give magten til folkevalgte inden starten af 2022.

Du kan læse mere om statskuppet og konflikten i dagens Mali på konfliktprofilen her

Menneskelig udvikling

8

183 av 188

Mali er nummer 183 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Mali regnes som et af verdens fattigste lande og er afhængig af international bistand. Mindst to tredjedele af indbyggerne regnes som fattige. Landet har gennemført nogle vellykkede økonomiske reformer, men udviklingen går langsomt. Sundhedssystemet er dårligt udbygget og de fleste er afhængige af familien for social og økonomisk tryghed. Udenlandsk bistand dækker omtrent en tredjedel af statens udgifter og så godt som alle statslige investeringer. Frankrig er den største bidragsyder.

Økonomien er baseret på landbrug, som beskæftiger omkring 75 % af befolkningen. Siden konflikt brød ud i 2012 har den økonomiske situation været usikker. Et stort flertal af Malis befolkning lever af det, de selv producerer. Hovedprodukterne fra landbruget er bomuld, kvæg og korn. De eneste eksportprodukter i landet er bomuld, husdyr og guld. Eksportindtægterne er meget varierende og utilregnelige, eftersom alle erhverv er påvirkede af ændringer i vejret og priserne på det internationale markeder.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Mali på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

21 473 776

Mennesker i Mali

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 5 7

5,8

børn per kvinde i Mali

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91

91

børn der dør per 1000 levendefødte i Mali

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

2 330

BNP per indbygger i PPP-dollar i Mali

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 0 3 4 5
6 7 8 9 10

1,0

af befolkningen er underernærede i Mali

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

2

0,28

ton CO2-udslip per person i Mali

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Mali

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Mali

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 1 5
6 7 8 9 10

3,08

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Mali

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5

5,24

er forventet antal år i skolen i Mali

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,613

GII-indexen i Mali

Jobb