[[suggestion]]
Mikronesien
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Palikir

Etniske grupper

Chuukesere 48.8%, pohnpeianere 24.2%, kosraeanere 6.2%, yapesere 5.2%, yap (fra ydre øer) 4.5%, asiater 1.8%, polynesiere 1.5%, andre 6.4%, ukendt 1.4% (2000)

Sprog

Engelsk (offielt sprog og dagligdags tale), chuukese, kosrean, pohnpeian, yapese, ulithian, woleaian, nukuoro, kapingamarangi

Religion

Romersk katolske 52.7%, protestanter 41.7%, andre 3.8%, ingen/uspecificeret 0.8%

Befolkningtal

531 996 (2018)

Areal

700 km2

Valuta

US Dollar

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 642 PPP$

Nationaldag

3. november

Andre landesider

Geografi

Mikronesien føderationen består af 607 øer i de østlige og centrale dele af øgruppen Karolinerne, øst for Filippinerne. Øerne inddeles i fire grupper, Yap, Chuuk, Pohnpei og Kosrae. Disse udgør også landets fire delstater. Øerne Pohnpei, Kosrae, samt øerne i Chuuklagunen er rige på bjerge og er af vulkansk oprindelse. Hovedøen i Yap er derimod af kontinental oprindelse. Næsten alle de resterende øer flade koral atoller.

Landets største ø er Pohnpei, som alene omfatter nær halvdelen af hele føderationens areal. Klimaet er tropisk, og det er varmt året rundt. Det regner meget, og Pohnpei er kendt for at være et af verdens fugtigste steder med en årlig nedbørsmængde på 4900 mm. Øerne er ret udsatte for naturkatastrofer som orkaner og tørke. Flere af de lavereliggende øer forventes at forsvinde helt på grund af havstigning.

Historie

Mikronesien føderationen blev befolket omkring år 1000 fvt. Til øgruppen Yap kom folkeslag fra Filippinerne eller Indonesien, mens der kom folk fra Fiji og Vanuatu, som migrerede nordover fra til de andre øer. Samfundet på øgruppen Yap udviklede sig henover 200-tallet evt. til et omfattende rige med stor indflydelse på regionen. Riget havde et kastesystem og en unik type økonomi baseret på en handels- og byttekultur. På øerne Pohnpei og Kosrae blev der på samme tid bygget omfattende forsvarsværker og religiøse centre.

I 1500-tallet opdagede portugisiske sømænd øerne. Senere kom spanske søfarere og grundlagde de første kolonier i området. I 1899 købte Tyskland øerne fra Spanien, før Japan besatte området i 1914. Under 2. Verdenskrig blev øerne igen besat – denne gang af Amerikanske styrker. Frem til landets selvstændighed i 1979 tilhørte de et tilsynsområde under FN, forvaltet af USA. Mikronesien har siden 1986 haft en vis tilknytning til USA gennem en aftale om fri forening. USA får adgang til de strategisk beliggende øer – mod de forvalter landets forsvar og giver økonomisk bistand.

Økologiske fodaftryk

Ingen statistik tilgængelig

0,0

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Mikronesien ville vi bruge 0,0 jordkloder.

Samfund og politik

Øverste lovgivende myndighed i Mikronesien føderationen er en kongres med 14 senatorer. Fire senatorer vælges af delstaterne og sidder i fire år. De resterende ti vælges for to år fra mindre kredse, inddelt efter befolkningsmængde. Udøvende myndighed er en præsident, som vælges af kongressen blandt de fire delstatsrepræsentanter. Præsidenthvervet skifter mellem delstaterne. I kongressen er der ingen politiske partier, og den har ganske lidt magt i lokale sager. Hver af de fire delstater har en høj grad af selvstyre. Delstaterne har også særskilte kulturelle og historiske traditioner.

Det mikronesiske samfund er fortsat præget af en traditionel kultur, hvor indbyggernes sociale rang i stor grad er bestemt af hierarkiet inden for klanerne. Den traditionelle klanstruktur er i de senere år blevet mindre betydningsfuld, men særligt blandt de ældre er kulturen bevaret. Til trods for at kønsdiskriminering er ulovlig bliver kvinder ofte understillet mænd. Specielt i politik og andre magtpositioner er andelen kvinder meget lav. Landet mangler anti-diskrimineringslove for seksuelle minoriteter, og homofili er forbudt og kan straffes. 

Menneskelig udvikling

12

131 av 188

Mikronesien er nummer 131 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Mikronesien føderationen har et underudviklet erhvervsliv. Landet er helt afhængig af økonomisk støtte fra USA. Denne støtte er blevet gradvis reduceret - og særlig efter mistanke om at bistandspengene er blevet brugt til korruption. Blandt andet er sundhedsvæsnet og uddannelsessektoren i hovedtræk finansieret af amerikansk bistand, og selv om landet ønsker at frigøre sig, har de meget lidt at falde tilbage på. Forskellen mellem fattig og rig er blevet et stort problem for landet.

Den vigtigste sektor i Mikronesien føderationen er fiskeriindustrien og salg af fiskelicenser til udenlandske aktører. Mange driver også landbrug, men det er mest til eget forbrug. Landet har et stort handelsunderskud, eftersom importen er flere gange større end eksporten. I fremtiden er der en tro på, at turismen kan blive den vigtigste industri. Manglende infrastruktur, og landets isolerede beliggenhed, har imidlertid gjort det vanskeligt at udvikle turismen indtil videre.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Mikronesien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

115 224

Mennesker i Mikronesien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 5

2,6

børn per kvinde i Mikronesien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

25

børn der dør per 1000 levendefødte i Mikronesien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

3 642

BNP per indbygger i PPP-dollar i Mikronesien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Mikronesien

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 5

1,57

ton CO2-udslip per person i Mikronesien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Mikronesien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Mikronesien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Mikronesien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

11,82

er forventet antal år i skolen i Mikronesien