[[suggestion]]
Nepal
 
Nepals flagg

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Katmandu

Etniske grupper

Chhettri 15.5%, brahman-hill 12.5%, magar 7%, tharu 6.6%, tamang 5.5%, newar 5.4%, kami 3.9%, yadav 3.9%, andre/ingen 39.7% (2001)

Sprog

Nepalsk, maithali, bhojpuri, tharu, tamang, newar, magar, awadhi (2001)

Religion

Hinduer 80.6%, buddhister 10.7%, muslimer 4.2%, kiranter 3.6%, andre/ingen 0.9% (2001)

Styreform

Republik

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 210 PPP$

Andre landesider

Geografi

En stor del af bjergkæden Himalaya ligger i Nepal, blandt andet verdens højeste bjerg, Mount Everest. Landet har en række andre bjergtoppe på over 8000 meter, og tre fjerdedele af Nepals samlede areal er bjergområder. Slettelandskabet i syd anvendes hovedsageligt til landbrug; det samme gælder landets mange frugtbare dale. Klimaet varierer i forhold til hvor mange meter over havets overflade, man er: I lavlandet er der subtropisk klima, mens der i bjergene er så koldt, at der er sne og gletsjere hele året rundt. Nepal har i begrænset omfang udbygget potentialet for vandkraft i landets mange floder og vandfald. Foreløbig er det primært skoven, der anvendes som energikilde. Træbrændsel står for for hele 90 procent af al energi, der anvendes i Nepal. Dette har ført til afskovning og erosion. Småbønders opdyrkning af nogle bjergområder har imidlertid forhindret erosion af jorden. Landet kæmper med med forurenet vand på grund af dårlige sanitære forhold og udslip fra den beskedne industri, der findes i landet. Forurening fra biler og andre køretøjer gør at luftkvaliteten er dårlig i de større byer.

Historie

Nepal ligger klemt inde mellem Indien og Kina, som begge har haft stor indflydelse i landet gennem hele historien. Landet har dog aldrig været koloniseret, selv om både indere og englændere i lange perioder har styret udenrigspolitikken. Nepal er et land med en lang tradition for enerådige konger med stor magt og korrupte politikere. Netop ønsket om at fjerne landets konstitutionelle monarki, førte til det blodige maoistiske oprør, også kendt som "Folkets krig" fra 1996. Kampene, der fulgte det næste årti, krævede næsten 15.000 menneskeliv. I 2005 blev Nepal et af verdens sidste absolutte monarkier, da kong Gyanendra afsatte statsministeren og de valgte. Gyanendra selv blev installeret som konge, da hans bror, den siddende kong Birendra, blev dræbt af sin egen søn i 2001. Efter massive demonstrationer og internationalt pres, blev parlamentet genindsat i foråret 2006. Så kom fredsforhandlingerne mellem regeringen og maoisterne, hvilket førte til en omfattende fredsaftale i november samme år. I juni 2008 abdicerede kongen, og Nepal blev en republik.

Økologiske fodaftryk

5

0,6

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Nepal ville vi bruge 0,6 jordkloder.

Samfund og politik

Processen med at skrive en ny grundlov blev lang og til tider dramatisk, med flere store demonstrationer og tab af menneskeliv. Politiske uenigheder efter borgerkrigen gjorde arbejdet vanskeligt, men i 2015 blev den nye grundlov vedtaget.

Den nye grundlov etablerer Nepal som en sekulær føderal republik med syv provinser. Grundlæggende friheder og rettigheder garanteres i grundloven. Det samme gør et demokratisk flerpartisystem og et uafhængigt retsvæsen. Præsidenten er landets statsoverhoved, mens statsministeren er regeringschef. Parlamentet består af to kamre og har regler for hvor mange kvinder og etniske minoriteter der som minimum skal repræsenteres.

Det første valg, efter den nye grundlov trådte i kraft, blev gennemført i 2017. En alliance af maoisterne og kommunisterne vandt en klar sejr efter at have gået til valg på økonomisk vækst og forøgelse af velstand for Nepals indbyggere.

Kun cirka halvdelen af landets indbyggere har elektricitet eller indlagt vand. Der er mange forskellige folkegrupper og store forskelle mellem klasser, kultur og leveforhold. Kastesystemet lever videre blandt folk, på trods af at det er forbudt ved lov, og ligger til hindring for en mere retfærdig udvikling. Kvinder har svage rettigheder og vold i hjemmet er ikke usædvanligt. Mange piger og kvinder bliver tvangsgift, og kvinder har en begrænset arveret.  Ifølge UNFPA er 41 % af nepalesiske kvinder mellem 20-24 år blevet gift før de fyldte 18 år. Nepal har den 3. højeste forekomst af børneægteskaber i Sydasien. 

Menneskelig udvikling

12

140 av 188

Nepal er nummer 140 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Nepal er et af verdens fattigste lande og defineres af FN som et af de mindst udviklede lande (MUL) Store dele af befolkningen lever udelukkende af hvad de selv dyrker, og det skønnes, at omkring 40 procent af befolkningen er underernærede. Landbruget er vigtigt i Nepal. I lavtliggende områder dyrkes sukkerrør, ris, korn, oliefrø, grøntsager, tobak, jute og krydderier. De indbyggere, der lever i over 3000 meters højde, har husdyrdrift som deres vigtigste levebrød. Industrien er kun lidt udviklet, men Nepal producerer tæpper og tekstiler til eksport. Turismen er efterhånden vokset til at være en vigtig indtægtskilde for landet. Dette har dog også gjort mange af landets indbyggere sårbare over for politisk turbulens, fordi turisterne udebliver, når der er uroligheder. Konstante regeringsskift har ført til at den økonomiske politik hele tiden ændrer sig. Korruption er udbredt. Underskuddet i statsbudgettet dækkes ved hjælp af bistand (som Danmark er med til at yde) og lån fra udlandet. Derudover er de penge, som nepalesere, der arbejder i udlandet, sender hjem, en vigtig del af landets økonomi.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Nepal på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

30 225 581

Mennesker i Nepal

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 9

2,0

børn per kvinde i Nepal

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28

28

børn der dør per 1000 levendefødte i Nepal

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

4 210

BNP per indbygger i PPP-dollar i Nepal

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

af befolkningen er underernærede i Nepal

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

4

0,47

ton CO2-udslip per person i Nepal

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Nepal

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 8 3 4 5
6 7 8 9 10

1,8

af 10 personer har adgang til rent vand i Nepal

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 1 9 10

7,12

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Nepal

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12,25

er forventet antal år i skolen i Nepal

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,452

GII-indexen i Nepal

Jobb