[[suggestion]]
Nicaragua
 

Nøgletal og fakta

Bruttonationalindkomst per indbygger

5 646 PPP$

Andre landesider

Geografi

Nicaragua er Mellemamerikas største land og har både kyst mod Stillehavet og det Caribiske hav. Der strækker sig en kæde af aktive og inaktive vulkaner fra nord ned mod Nicaraguasøen, Mellemamerikas største sø. Søen er forbundet med det Caribiske hav i øst af floden San Juan. I området omkring Nicaraguasøen og Managuasøen er der en stor fordybning, hvor der dyrkes bomuld. Det indre land består af en delvist skovklædt højslette, og mellem bjergene er frugtbare dale. I øst er der en bred kyststrækning med laguner, strande og floddeltaer. Her regner det mest. Klimaet i Nicaragua er tropisk og temperaturen varierer ganske lidt. Landets østlige region har den største tilbageværende regnskov i Mellemamerika, men den reduceres hurtigt. Omkring 75 % af den oprindelige skov er fældet til fordel for landbruget. Mindst halvdelen af skovrydningen har fundet sted i løbet af de sidste 60 år. Adgang til rent drikkevand er begrænset på grund af forurening af vandkilderne. Pesticider, der har været anvendt på frugt og bomuldsplantager siden 1970, har medført alvorlige helbredsmæssige problemer for mange arbejdere.

Historie

Før spanierne kom i 1520'erne, blev Nicaragua beboet af forskellige indianerstammer. Landet havde ikke store guldreserver i forhold til andre kolonier, og var en perifer del af det spanske imperium. Spanien erobrede aldrig østkysten, men i 1600-tallet kom Briterne og etablerede et lokalt kongedømme, der var indirekte styret af Storbritannien. I 1821 blev Nicaragua befriet fra Spanien, og i 1838 blev landet en selvstændig republik. 1800-tallet var præget af magtkampe mellem de liberale og de konservative. Fra 1863 fulgte 30 års fredeligt konservativt styre før den amerikanske intervention førte til borgerkrig. Sandino, lederen af ​​modstandsbevægelsen mod USA, blev myrdet i 1934, men hans ideer levede videre. På det tidspunkt regerede Somozafamilien landet. Familien overtog kontrollen med alt af værdi i Nicaragua og blev USA’s trofaste partner. Som et svar på dette skabte den marxistiske Sandinistfronten af ​​National Liberation, FSLN. Bevægelsen blev støttet af en stor del af befolkningen, og i 1979 blev Somoza væltet. Sandinisterne overtog ledelsen og gennemførte en radikal jordreform. Der var meget modstand, især fra grundejere, hvilket betød at kontrarevolutionære grupper blev dannet. En ny borgerkrig brød ud og varede indtil 1990.

Økologiske fodaftryk

1 0

1,0

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Nicaragua ville vi bruge 1,0 jordkloder.

Samfund og politik

I 2006 blev Daniel Ortega fra FSLN valgt til præsident efter 17 år i opposition. Ortega lagde vægt på, at partiet gik væk fra marxismen og blev mere socialdemokratisk. En uge før valget støttede FSLN et lovforslag for et totalt forbud mod abort, selv når moderens liv er i fare. Loven blev vedtaget, og der blev spekuleret i hvorvidt FSLN kun stemte for forslaget for, at de konservative fik færre stemmer. Præsidenten kan kun sidde én mandat periode. Ortega forsøger derfor at vinde støtte til en ændring, så han kan sidde længere.

Nicaragua kæmper med fattigdom. Mere end halvdelen af ​​befolkningen er fattige, og en fjerdedel lever i ekstrem fattigdom. Nicaragua er meget klassedelt, og det er næsten umuligt forbedre sin sociale status. Vold i hjemmet og seksuelle overgreb mod piger og kvinder er et stort problem. Det følges af et stort antal ungdomsgraviditeter. Fordi abort er ulovligt, er illegal abort meget almindeligt, hvilket kan føre til alvorlige komplikationer. Nicaragua er meget konservativ. Homoseksualitet blev først accepteret i 2007.

Menneskelig udvikling

13

126 av 186

Nicaragua er nummer 126 af 186 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Nicaragua har kæmpet med en dårlig økonomi, hovedsageligt på grund af store forsvarsudgifter under borgerkrige. Siden midten af ​​1990'erne er velstanden steget og i dag er der stadig vækst i økonomien. Landet er fortsat afhængig af udenlandsk bistand. IMF, Den Internationale Valutafond, kræver stramning af de offentlige udgifter for at være villig til at yde finansiel støtte. Derfor har Nicaragua privatiseret statslige virksomheder og skåret dramatisk i forsvarsudgifterne de seneste år. I dag er ulandsbistand omkring 8 % af BNP. Vigtigere er bidraget fra nicaraguanere der bor i udlandet. Fordi Nicaragua er afhængige af nogle få landbrugsprodukter, er landet meget sårbar over for udsving i råvarepriserne på verdensmarkederne. I 2001 førte et fald i kaffepriserne til øget arbejdsløshed og fattigdom for de nicaraguanske landmænd. 1/3 af den faglærte arbejdskraft er beskæftiget i primære erhverv. Det er også denne sektor, der udgør landets eksportsvare. Landet eksporterer varer såsom oksekød, kaffe, tobak og bananer. USA er stadig den vigtigste handelspartner, men siden 2000 er den amerikanske indflydelse faldet til fordel for nabolandene, især Venezuela.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Nicaragua på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

6 624 554

Mennesker i Nicaragua

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 2

2,3

børn per kvinde i Nicaragua

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

17

børn der dør per 1000 levendefødte i Nicaragua

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

5 646

BNP per indbygger i PPP-dollar i Nicaragua

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 7 3 4 5
6 7 8 9 10

1,7

af befolkningen er underernærede i Nicaragua

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

8

0,89

ton CO2-udslip per person i Nicaragua

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 3 10

8,26

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Nicaragua

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

10,76

er forventet antal år i skolen i Nicaragua

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Nicaragua

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

af 10 personer har adgang til rent vand i Nicaragua

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,455

GII-indexen i Nicaragua

Arbeid