[[suggestion]]
Niger
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Niamey

Etniske grupper

Hausaer 53%, djermaer/songhaier 21%, tuareger 11 %, fulanier 7%, kanurier 6%, andre (inklusiv gurmaer, arabere og tubuer) 2% (2006)

Sprog

Fransk (officielt), hausa, djerma

Religion

Muslimer 99,3%, andre (herunder urfolkets tro og kristendom) 0,6%

Befolkningtal

24 812 157 (2021)

Styreform

Republik

Areal

1.267.000 km2

Valuta

CFA Franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

1 304 PPP$

Nationaldag

18. december

Andre landesider

Geografi

Niger er et varmt og fladt land uden kyst. Saharaørkenen strækker sig ind i den nordlige del af landet, og to tredjedele af Niger er dækket af ørken eller halvørken. Områderne i sydvest er mere frugtbare og ligger ind til floden Niger.

Klimaet i landet er varmt og tørt, og landet rammes af tilbagevendende tørke. I sydvest falder der en del regn, men i ørkenområderne er det så varmt, at regnen fordamper før den rammer jorden.

Vandmangel er et stort problem, og vandmængden i floderne er mindsket på grund af befolkningsstigning og klimaændringer. På grænsen mellem Chad, Niger, Nigeria og Cameroun ligger Chadsøen. Indsøen sørger for vand til mere end 20 millioner mennesker i områderne. På grund af overforbrug og tørke mindskes også Chadsøen gradvist.

Niger har lav adgang til energi – kun 20% har strøm. Brænde er den mest brugte energikilde – og træfældning fører til skovrydning og jorderosion. Landet har minedrift, som ligeledes skaber miljøproblemer, hvor flere områder og vigtige vandkilder er blevet ødelagt af radioaktivitet som følge af minedrift.

Historie

Det nordlige Niger har været beboet i 40 000 år. Fra omkring år 600 til 800 opstod der forskellige kongedømmer i området rundt omkring Nigerfloden. Blandt disse var Songhai-riget i sydvest og Kanem-riget i øst ved grænsen til nutidens Tchad.

Marokko erobrede Songhai-riget i slutningen af 1500-tallet. Efterfølgende begyndte Frankrig sin kolonisering af området i 1880-tallet, og i 1904 oprettede de kolonien Fransk Vestafrika, hvor i dags Niger indgik. Frankrigs erobringer skete hurtigt og brutalt, men franskmændene viste ingen større interesse for landet, før der blev fundet uran i 1959.

Niger blev en selvstyret republik i det franske samstyre i 1958. Da Niger blev selvstændig i 1960, blev Hamani Dior den første præsident. Det lykkedes aldrig landet at etablere et stabilt demokrati. I flere perioder har det selvstændige Niger været styret af militære kupregeringer, og politikken har været præget af stærke modsætninger, mislykkede forsøg på forsoning og økonomiske vanskeligheder. Senest i 2010 blev der gennemført et militærkup. Militærkuppet var midlertidigt ønsket velkommen af oppositionen, da præsidenten året før havde opløst parlamentet og ændret grundloven så, at han ikke behøvede at træde af som præsident. Gennem en folkeafstemning fik Niger en ny grundlov, som igen begrænsede præsidentens magt. 

Siden 2010 har landet haft to præsidentvalg, men forskellige korruptionssager og mangel på pressefrihed gør, at landet kun anses som et delvist frit land. 

Økologiske fodaftryk

8

0,9

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Niger ville vi bruge 0,9 jordkloder.

Samfund og politik

I følge den nye grundlov, som blev vedtaget i år 2021, er Niger en republik med flerpartisystem. Præsidenten er statschef og øverstbefalende, men den udøvende magt ligger hos regeringen. Præsidenten udnævner statsministeren, som udpeger resten af regeringen. Den lovgivende magt ligger hos en folkevalgt generalforsamling. En fjerdedel af alle ministre og parlamentsmedlemmer skal være kvinder.

Alle Nigers regeringer står over for store udfordringer. Statens magt er begrænset til byerne, og store områder er lovløse. Kriminelle bander, narkotika- og menneskesmuglere samt muslimske ekstremistgrupper bevæger sig frit over landegrænserne. Problemerne forværres af statens ressourcemangel og den udbredte korruption. Niger er et af de mindst udviklede lande i verden. I 2020 estimerede UNICEF, at omkring tre millioner mennesker i Niger havde behov for humanitær nødhjælp på grund af fødevaremangel. 

Niger er fra gammel tid delt i to - med hver sin historie og kultur. I nord lever tuaregerne som nomader, i syd er der en landbrugskultur. Uenigheder og konflikter mellem forskellige stammer og etniske grupper om land, vand og græsningsarealer præger fortsat landet. Ørkenfolket Tuaregerne har til tider været i væbnet oprør mod staten for at øge politiske og sociale rettigheder, men fra 2010 og frem har islamistiske ekstremister, som gruppen Boko Haram, skabt størst problemer.

Menneskelig udvikling

8

186 av 188

Niger er nummer 186 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Nigers økonomi er baseret på landbrug og uran. 80% af befolkningen ernærer sig ved landbruget. Uran står for halvdelen er landets eksportindtægter og er en af verdens største uranproducenter. Ved siden af uran er olie, guld og grøntsager vigtige handelsvarer. Det betyder, at den økonomiske udvikling er afhængig af priser på verdensmarkedet og vejret. Landet har en stor sort sektor, som omfatter 70% af al økonomisk aktivitet. Den uformelle sektor er den del af økonomien, som ikke er registreret hos myndighederne og dermed ikke generer skat til staten. Derudover er der en omfattende smugling af varer over grænsen til Nigeria. 

Niger har som regel underskud på både budgetter og handelsbalancen. Landet er meget afhængig af bistand og internationale lån. Den vigtigste yder er Frankrig – efterfulgt af EU, Verdensbanken og Den Afrikanske Udviklingsbank. Den økonomiske udvikling hæmmes af politiske konflikter, landets isolerede position, høje transportomkostninger, ufrugtbar jord, ugæstfrit klima og mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Facebook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN, Økologisk fodaftryk er fra Global Footprint Network.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Niger på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

26 083 660

Mennesker i Niger

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 5 6 6

6,7

børn per kvinde i Niger

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78

78

børn der dør per 1000 levendefødte i Niger

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

1 304

BNP per indbygger i PPP-dollar i Niger

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Niger

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

0

0,09

ton CO2-udslip per person i Niger

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Niger

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Niger

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 7 5
6 7 8 9 10

3,73

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Niger

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5

5,50

er forventet antal år i skolen i Niger

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,611

GII-indexen i Niger

Jobb