[[suggestion]]
Norge
Norge

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Oslo

Etniske grupper

Nordmænd (inklusiv omkring 60 000 samer) 83,2%, andre europæere 8,3%, andre 8,5% (2017)

Sprog

Norsk, samisk

Religion

Protestanter 71,5%, romersk-katolske 2,8%, andre kristne 3,9%, muslimer 2,8%, andre 9,5% (2016)

Befolkningtal

5 353 363 (2017)

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

385 178 km2

Valuta

Norsk krone

Bruttonationalindkomst per indbygger

58 790 PPP$

Nationaldag

17. maj

Andre landesider

Geografi

Norge har en kystlinje på mere end 250 mil, og er mindre end 6 km bredt på det smalleste sted. Kysten præges af snævre fjorde, som blev dannet under sidste istid. I indlandet er der flere mindre bjergkæder og skovområder med lavtliggende sletteområder midt i landet. Der er variationer mellem landsdele med et tørt, koldt indlandsklima i landets østlige dele – og et vådere og mere tempereret kystklima i vest, mens der i nord er arktisk klima.

Dele af landet blev ramt af radioaktivt udslip efter Tjernobyl-ulykken i 1986, og enkelte områder kæmper fortsat med eftervirkningerne. Norge er blandt de lande i verden, der udslipper mest CO2 i forhold til indbyggertal.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.4 jordkloder

Hvis alle mennesker i verden havde samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Norge, ville vi behøve 3.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologiske fodaftryk.

Historie

Norge blev i mange hundrede år styret af småkonger, som herskede over mindre områder. I 900-tallet samlede Harald Hårfagre landet til et rige. I løbet af de næste 400 år erobrede vikingerne Island og Grønland og drog på plyndringstogter over store dele af Europa. Norge var på den tid en stor handelsmagt.

Landet blev hårdt ramt af Den Sorte Død i midten af 1300-tallet, og næsten halvdelen af befolkningen omkom. Fra slutningen af 1300-tallet og frem til tidlig 1900-tal var Norge i union med Danmark og derefter i union med Sverige. Landet blev først selvstændig i 1905.

Norge var i udgangspunktet neutral under begge verdenskrige, men blev besat af Tyskland under 2. Verdenskrig. Efter dette stoppede Norge med at være neutral. Genopbygningen af landet og udviklingen af en stærk velfærdsstat prægede efterkrigstiden. Norge stemte nej til medlemskab i EF i 1972 og EU i 1994. Efter at landet begyndte at udvinde olie i 1970’erne voksede økonomien hurtigt.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 4

3.4

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge ville vi trenge 3.4 jordkloder.

Samfund og politik

Norge er et konstitutionelt monarki, hvor kongehuset har symbolske pligter og rettigheder. Den reelle magt ligger hos Stortinget, som vælges for fire år af gangen. Flertallet i Stortinget danner regering. Norge har, som de andre skandinaviske lande, en stærk socialdemokratisk tradition, men de sidste årtier har partier på højrefløjen fået større og større tilslutning.

Levestandarden i Norge er blandt de højeste i verden med meget høje leveomkostninger og et omfattende skatte- og afgiftssystem. Landet har et veludviklet velfærdssystem med gratis uddannelse, et godt sundhedsvæsen og gode sociale- og tryghedsordninger. Hvordan dette systemet skal finansieres, når olien ophører – er et af de største stridspunkter i norsk politik.

Skattepolitik, øget indvandring og statens rolle i erhvervslivet er andre centrale spørgsmål. Norge er blandt de forreste i verden, når det gælder ligestilling og menneskerettigheder.

Der bor i overkanten af 60 000 samer i Norge. Sametinget ligger i Karasjok og blev første gang åbnet i 1989.

Menneskelig udvikling

1 av 186

Norge er nummer 1 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Før der blev opdaget olie i Norskehavet i 1960’erne var Norge en skibs-, landbrugs- og fiskerination. Størstedelen af befolkningen arbejdede inden for disse brancher.

De sidste årtier har olieindustrien domineret norsk erhvervsliv og de traditionelle sektorer er gået tilbage. Den økonomiske udvikling har svinget i takt med oliepriserne på verdensmarkedet. For at modvirke effekten af disse svingninger oprettede staten i 1995 en egen fond, hvor størstedelen af overskuddet fra olieindustrien skulle investeres udenlands. Olieindtægterne og udviklingen i tjenesteydelser har gjort, at Norge er et af de lande med højest brutto nationalprodukt (BNP) pr indbygger i verden. Olie- og gassektoren står for omkring 25% af landets BNP.

Norge har gode forudsætninger for fiske og opdræt af fisk og skalddyr, og fisk er en af landets vigtigste eksportartikler - efter olie/gas. Staten har fortsat store egeninteresser i erhvervslivet, men de sidste par år har der været en gradvis privatisering inden for industrier som telekommunikation og transport. Også norsk økonomi mærkede den globale finanskrise, men konsekvenserne var mindre dramatiske end i de fleste andre lande.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Norge på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet