[[suggestion]]
Pakistan
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Islamabad

Etniske grupper

Punjaber 45 %, pashtunere 15 %, sindhier 14 %, sariakier 8 %, muhajirer 8 %, balutsjere 4 %, andre 6 %

Sprog

Panjabi 48 %, sindhi 12%, Saraiki 10%, pastho 8% urdu (officielt) 8%, engelsk (officielt)/ burahaski/andre 14 %

Religion

Muslimer (officiel) 96 % (sunnier 85-90 %, shiaer 10-15 %), andre (inklusiv kristne og hinduer) 4 %

Befolkningtal

242 923 845 (2022)

Styreform

Føderal republik

Areal

796 100 km2

Valuta

Pakistansk Rupi

Bruttonationalindkomst per indbygger

5 748 PPP$

Nationaldag

14. august

Andre landesider

Geografi

Pakistan er et langt og smalt land med mange forskellige landskabstyper. I nord ligger bjergkæden Himalaya med tinder på mere end 8000 meter over havet. Midt i landet findes frugtbare sletter og sumpe, mens de sydvestlige dele består af tørre, højtliggende områder. Flere floder løber ned fra Himalaya og danner et større deltaområde ved kysten.

Klimaet varierer med landskabet og højdeforskellene i landet; i nord er det koldt og tørt, og længere syd er det varmere og fugtigere. Midt i landet ligger flere ørkenområder, hvor det kan bliv nær ved 50 varmegrader om sommeren.

Pakistan er et land som har været hårdt ramt af naturkatastrofer. I 2005 dræbte et stort jordskælv over 80.000, og i 2010 oversvømmede indus-floden og ramte 20 millioner mennesker. Emissioner fra en voksende industri, skovrydning, regn og afsmeltning af isen i Himalaya har medført til jorderosion, som igen resulterer i hyppigere oversvømmelser. I 2022 ramte en katastrofal oversvømmelse store dele af landet, der ramte 33 millioner kvinder, mænd og børn, mens tusinder mistede livet. 

Historie

Pakistan har været hjemsted for nogle af verdens ældste civilisationer. I flere århundreder var området en del af skiftende indiske imperier. I begyndelsen af 1700-tallet blev landet invaderet flere gange, før området blev en del af britisk Indien i 1800-tallet.

Fra 1920-1930’erne voksede en politisk frihedsbevægelse frem, som kæmpede for et selvstændigt land for Indiens muslimer. Da Storbritannien trak sig ud af Indien i 1947, blev landet Pakistan oprettet. Landet bestod af to adskilte territorier kaldet Vest- og Østpakistan.

Selvstændigheden førte til enorme folkeforflytninger, eftersom alle muslimer skulle bo i Pakistan og alle hinduer i Indien. I den kaotiske opdeling var fordelingen af flere områder meget omstridte. Efter selvstændigheden udbrød der krig mellem Pakistan og Indien grundet stridighed om Kashmirområdet. FN forhandlede en fredsaftale, men sidenhen er krigen blusset op to gange - i 1965 og 1999. Tiden efter uafhængigheden blev præget af politisk ustabilitet og stor befolkningsvækst. Geografiske, kulturelle og sproglige forskelle førte til, at Østpakistan, med hjælp fra Indien, løsrev sig i 1971 under navnet Bangladesh.

Økologiske fodaftryk

4

0,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Pakistan ville vi bruge 0,5 jordkloder.

Samfund og politik

Pakistan har været et parlamentarisk demokrati siden 2010. Tidligere har landet haft flere perioder med militærdiktatur og autoritære præsidenter med stor magt. Grundlovsændringen i 2010 gav magten til statsministeren og parlamentet. Præsidenten, som tidligere havde enorm magt, har nu mest en ceremoniel rolle som statsoverhoved. Landet er en føderation med fire provinser, og føderalt styrede stammeområder. Grundlovsændringen gav også provinserne større grad af selvstyre.

Landet præges stadig af indre uroligheder. Mange islamistiske grupper har vokset sig stærke. Blandt andet kontrolleres grænseområdet mod Afghanistan af Taliban og tilhængere af al-Qaida. USA deltager i konflikten med droner, som også har dræbt mange civile.

Urolighederne i landet svækker retssikkerheden. Dette har sammen med en svag økonomi og religiøse og kulturelle faktorer resulteret i rapporterede menneskerettighedskrænkelser. Rapporterne nævner især børnearbejde og diskrimination af kvinder. 

Udenrigspolitikken har altid været præget af konflikten med Indien, særligt det omstridte området Kashmir. Konflikten mellem Pakistan og Indien er en af de farligste i verden, fordi begge parter har atomvåben. Da Pakistan hele tiden har følt sig truet af Indien, er store økonomiske ressourcer blevet brugt på militæret – på bekostning af uddannelse, sundhedsvæsen og infrastruktur.

En tredjedel af Pakistan er nu under vand som følge af en oversvømmelse. Oversvømmelsen er forårsaget af enorme mængder regn og smeltning af gletsjere. 33 millioner mennesker er berørt, og det anslås, at over 1.000 mennesker kan være døde, ifølge FN. 

Oversvømmelsen har forårsaget omfattende skader på over 100 millioner kroner. Flere eksperter siger, at klimaforandringerne er skylden. Pakistan har nu bedt om international nødhjælp. 

Menneskelig udvikling

10

158 av 188

Pakistan er nummer 158 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Pakistansk økonomi er stærkt præget af landets kaotiske fortid. Landet har ikke formået at opbygge en selvstændig industri, og udenlandske aktører har ikke villet investere i landet. Indtil for nylig var størstedelen af økonomien baseret på enkelt landbrug, og først de sidste årtier er andre industrier kommet på banen. De hurtigst voksende dele af pakistansk økonomi er inden for telekommunikation, våbenindustri og tjenestesektoren. En af de største hindringer for økonomisk udvikling er manglen på elektricitet.

Pakistan har stor udenlandsgæld blandt andet på grund af den langvarige og kostbare konflikt med Indien. I 1990’erne indvilligede Den Internationale Pengefondet (IMF) en vis gældslettelse, som førte til økonomisk vækst. Deltagelsen i «kampen mod terror» har ført til, at USA har slettet store dele af landets gæld. Pakistan har længe haft et nært handelssamarbejde med Kina, og de sidste 10 års tid er handlen steget i takt med Kinas økonomiske udvikling. Alligevel præges landets økonomi af høj inflation, lav tilvækst og store budgetunderskud. Efter 2000 har Pakistan haft en økonomisk vækst på omkring 4-5%, men størstedelen af befolkningen lever fortsat i dyb fattigdom.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Pakistan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

240 485 658

Mennesker i Pakistan

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 3

3,4

børn per kvinde i Pakistan

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63

63

børn der dør per 1000 levendefødte i Pakistan

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

5 748

BNP per indbygger i PPP-dollar i Pakistan

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 3 3 4 5
6 7 8 9 10

1,3

af befolkningen er underernærede i Pakistan

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

8

0,85

ton CO2-udslip per person i Pakistan

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Pakistan

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 6 5
6 7 8 9 10

3,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Pakistan

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,534

GII-indexen i Pakistan

Jobb

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
8 7 8 9 10

5,80

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Pakistan

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9

9,37

er forventet antal år i skolen i Pakistan