[[suggestion]]
Palæstina
 

Nøgletal og fakta

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 495 PPP$

Andre landesider

Geografi

Gaza-striben er primært en kystslette. Området er tørt, og sand dækker store dele af slettelandskabet. Vestbredden er et frugtbart højlandsområde med forholdsvis gode landbrugsbetingelser. Begrænset og forurenet vand er det største miljøproblem i Palæstina og særligt i Gaza. Derudover kæmper landet med skovfældning og jorderosion som følge af befolkningstætheden i området.

Historie

Palæstina er ifølge folkeretten det landområde, som var Storbritanniens mandatområde frem til 1922. Årene efter var præget af konflikter mellem palæstinenserne, der boede i området, og jødisk indflyttere, det gjorde krav på landet

FN bestemte i 1947, at området skulle deles mellem palæstinensere og jøder, og staten Israel blev etableret.  Gennem to store krige, den første umiddelbart efter oprettelsen og den anden i 1967, udvidede israelerne deres landområde.

I 1948 overtog israelerne store dele af landområdet, der var tiltænkt den palæstinensiske stat. Mange palæstinensere flygtede til nabolandene, hvor de har boet i flygtningelejre lige siden. I 1967 besatte Israel Vestbredden og Gaza. Området er stadigvæk okkuperet i dag.

Hvem har ret til hvilke områder? Det er kernespørgsmålet i konflikten mellem Israel og Palæstina, og der er mange svar. Foreløbigt har man ikke klart kunnet fastsætte en landegrænse mellem de to parter. I 1994 blev det vedtaget, at et palæstinensisk selvstyreområde skulle oprettes, og at det skulle bestå af Gaza-striben og Vestbredden. Planen var, at på sigt skulle der oprettes en palæstinensisk stat i disse områder, men voldshandlinger fra begge sider og mislykkede forhandlinger har ført til, at dette fortsat ikke er sket.

Økologiske fodaftryk

4

0,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Palæstina ville vi bruge 0,5 jordkloder.

Samfund og politik

De palæstinensiske områder styres i dag af den palæstinensiske selvstyremyndighed, og der bliver jævnligt afholdt valg til nationalforsamlingen. Den israelske okkupation er det vigtigste tema i palæstinensisk politik. I 2007 opstod der imidlertid en splittelse mellem de to største partier, som førte til, at Fatah i dag styrer Vestbredden, hvorimod Hamas har magten i Gaza.

Det internationale samfund forholder sig til Fatah og anser Hamas som værende en terrororganisation. Den palæstinensisk selvstyremyndighed på Vestbredden har i flere år arbejdet for at opbygge statslige institutioner og argumenterer nu for, at landet er godt nok forberedt til at blive en selvstændig stat. Imidlertid har korruption om kammerateri førte til, at få palæstinensere har tillid til Fatah. Palæstinenserne deles ofte ind i tre kategorier: palæstinensiske flygtninge, palæstinensere der bor i besatte områder (Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem), og palæstinensere der bor i Israel med israelsk statsborgerskab. De politiske rettigheder for palæstinensere på Vestbredden og Gaza er kraftigt indskrænket af palæstinensiske myndigheder. De politiske rettigheder til palæstinenserne på både Vestbredden og Gaza er blevet meget indskrænket de seneste år. Det spekuleres heftigt på om de palæstinensiske selvstyremyndigheder skal kollapse. Ligesåvel er den israelske okkupation det vigtigste tema i palæstinensisk politik. Den fører til store problemer i palæstinensernes hverdagsliv. For indbyggerne på Gaza er situationen alvorlig. Israelske luftangreb har ført til enorme skader på hjem, tilgangen til mad, vand og elektricitet er begrænset.

Menneskelig udvikling

14

114 av 188

Palæstina er nummer 114 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

I de palæstinensiske selvstyreområder dyrkes der blandt andet oliven, citrusfrugter og grøntsager, men både handel og produktion lider under konflikten med Israel. Ulovlige israelske nybyggere bruger det meste af landets begrænsede vandressourcer, hvilket forhindrer udviklingen af det palæstinensiske landbrug. Derudover skaber den israelske grænsekontrol problemer for palæstinenserne tilgang til det israelske marked. På Vestbredden giver de bibelske steder Østjerusalem og Betlehem gode turistindtægter.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Palæstina på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

5 222 756

Mennesker i Palæstina

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 3

3,4

børn per kvinde i Palæstina

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

19

børn der dør per 1000 levendefødte i Palæstina

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

6

0,74

ton CO2-udslip per person i Palæstina

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Palæstina

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

af 10 personer har adgang til rent vand i Palæstina

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,72

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Palæstina

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12,20

er forventet antal år i skolen i Palæstina

Arbeid