[[suggestion]]
Panama
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Panama City

Etniske grupper

Mestizo 70%, amerindianere 20%, hvide 10%,

Sprog

Spansk, engelsk

Religion

Katolikker 85%, protestanter 15%

Befolkningtal

4 162 618 (2018)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

75 420 km2

Valuta

Panamansk balboa

Bruttonationalindkomst per indbygger

39 280 PPP$

Nationaldag

3. november

Andre landesider

Geografi

Panama forbinder Nord- og Sydamerika og er kun 55 km bred det smalleste sted. Landskabet præges af jungle i lavlandet langs kysterne og bjergkæder i øst og vest. I vest ligger landets højeste tinde, Vólcan de Chiriqui, på 3475 moh. Et smalt bælte med lavereliggende land mellem bjergkæderne i øst og vest danner et ideelt udgangspunkt for forbindelse mellem Atlanterhavet og Stillehavet. Klimaet er tropisk med høj luftfugtighed og høje temperaturer. Langs stillehavskysten er temperaturene noget lavere. Næsten al nedbør falder i regntiden fra maj til december.

Panama kæmper med flere miljøudfordringer knyttet til træfældning og landbrug. Skovrydning har medført endnu mere tørre områder. Endvidere har fældning af regnskoven gjort, at jord og mudder bliver skyllet bort af regn og vind. Dette har medført, at Panamakanalen bliver tætnet til igen, og at havområderne har høje niveauer af sprøjtemidler, kunstgødning og forurening fra den udskyllede jord. Sprøjtemidler og kunstgødning fra landbruget har også ført til meget forurening i floder, bække og drikkevand.

Historie

Panamas placering mellem Nord- og Sydamerika har gjort det til et vigtig gennemfartsland for forskellige folk og civilisationer. Da spanierne krydsede det smalle stykke, der adskiller Atlanterhavet fra Stillehavet i 1513, som de første europæere, var området tyndt befolket. Det strategisk vigtige krydsningspunkt mellem verdenshavene gjorde området til det spanske imperiets knudepunkt i Mellemamerika i over 300 år. Størstedelen af befolkningen blev udryddet efter europæernes ankomst – hovedsageligt på grund af slaveri og nytilkomne sygdomme. I 1821 blev Panama indlemmet i republikken Stor-Colombia, før det i 1903 fik selvstændighed.

Fra 1870’erne og frem blev der gentagne gange forsøgt at bygge en kanal for skibstrafikken fra Atlanterhavet til Stillehavet gennem Panama. Landets tætte regnskov og sump gjorde, at tropiske sygdomme, som malaria, kostede ti tusindevis af arbejderes liv. Først i 1914, da USA købte landområdet mellem havene, blev kanalen realiseret. Siden den gang har landet kæmpet med ustabile politiske forhold. Mellem 1968 og1989 blev Panama styret af forskellige militærdiktaturer, før USA organiserede et kup og genindførte demokrati. Amerikanerne har haft stor indflydelse på landets politik siden selvstændigheden og ejede og kontrollerede Panamakanalen frem til 1999.

Økologiske fodaftryk

1 6

1,7

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Panama ville vi bruge 1,7 jordkloder.

Samfund og politik

Panama er en republik, hvor præsidenten både er statsoverhoved og regeringschef. Præsidenten bliver valgt i almene valg for fem år og kan ikke genvælges. Nationalforsamlingen bliver valgt hvert femte år fra lokale distrikter. Landet kæmper med omfattende korruption, hvilket har medført stor politikerlede. Militæret har historisk set haft en ret stærk rolle i samfundet og politikken. Ligeledes er præsidenten afhængig af militærstøtte for at kunne regere.

De vigtigste politiske sager er knyttet til korruption og landets rygte som et skatteparadis. Til trods for ønske om at mindske korruptionen er problemet fortsat meget udbredt. Landets rygte som skatteparadis er der også stadig - trods politisk indsats for at stramme reglerne i den finansielle sektoren.

Samfundet er præget af store uligheder mellem fattige og rige. Velfærdsydelser, som sundhedsforsikring og pension, gælder hovedsageligt dem, som er officielt ansatte, hvilket betyder, at omkring hver tredje panamaner ikke er dækket. Helsesystemet er godt udbygget i de større byer, men har store mangler på landet. Vold mod kvinder i hjemmet og sexhandel er hyppige forbrydelser, som sjældent bliver retsforfulgt.

Menneskelig udvikling

16

59 av 188

Panama er nummer 59 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Panama har meget lidt industri, og kun omkring 80% af bruttonationalproduktet kommer fra serviceerhverv. Størstedelen af indtægterne kommer fra erhverv knyttet til Panamakanalen, som afgift for at komme igennem, personafgifter, varetransport, hoteller og forsyninger til skibe. Liberale etablerings- og skatteordninger har givet landet en betydelig international bank- og forsikringsvirksomhed. Af den grund har mange udenlandske selskaber hovedkontor i Panama, hvilket har givet landet et rygte for at være skatteparadis. Hver femte panamanere arbejder i landbruget, der producerer lidt og derfor har få indtægter.  Hovedsageligt dyrkes bananer, som også udgør rundt en tredjedel af eksporten. Landet har et stort handelsunderskud.

Til trods for omfattende sociale reformer det sidste årti lever over 20% af befolkningen under den nationale fattigdomgrænse. Indtægten per indbygger er højere end mange andre lande i regionen, men uligheden mellem fattig og rig er blandt de største i verden. Fattigdommen er mest udbredt på landet, hvor den oprindelige befolkning udgør majoriteten.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Panama på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

4 468 087

Mennesker i Panama

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 2

2,3

børn per kvinde i Panama

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

børn der dør per 1000 levendefødte i Panama

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

10

39 280

BNP per indbygger i PPP-dollar i Panama

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,8

af befolkningen er underernærede i Panama

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 1

2,23

ton CO2-udslip per person i Panama

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Panama

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Panama

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,57

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Panama

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

10,75

er forventet antal år i skolen i Panama

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,392

GII-indexen i Panama

Jobb