[[suggestion]]
Papua Ny Guinea
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Port Moresby

Etniske grupper

Melanesere, papuere, negrito, mikronesere, polynesere

Sprog

Pidgin (officielt), engelsk (officielt), Hiri Motu (officielt), og mindst 860 stammesprog

Religion

Protestanter 69%, katolikker 27%, andre/uspecificeret/ingen 4% (Tal fra 2000)

Befolkningtal

7 631 819

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

462 840 km2

Valuta

Papuansk Kina

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 040 PPP$

Nationaldag

16. September (Uafhængighedsdagen i 1975)

Andre landesider

Geografi

Papua Ny Guinea består af flere hundrede øer med vidt forskelligt landskab. Hovedøen Papua er dækket af tæt skov som gennemskæres af en brat og utilgængelig bjergkæde langs øen. Størstedelen af de mindre øer består af vulkanske bjergformationer, der er steget op af havet, har en lille eller ingen kystlinje og meget lidt skov. Papua Ny Guinea ligger langs den såkaldte Ildring, som er en kæde af aktive vulkaner, der ligger på øerne i denne del af Stillehavet. På grund af denne placering oplever landet ofte jordskælv og mindre flodbølger. Det varierede landskab gør, at Papua Ny Guinea har flere forskellige klimatyper. Den tætte regnskov har meget nedbør og høje temperaturer, mens højlandet på mere end 4000 meter over havets overfalde har større temperatursvingninger og oplever snefald med jævne mellemrum. Landets højeste punkt er Mount Wilhelm, som er 4509 m.o.r. 

Papua Ny Guineas dyreliv er blandt det mest varierede på hele kloden, og det har flere ligheder med det australske dyreliv, da landene tidligere hang sammen. De største miljøudfordringer er knyttet til en omfattende skovrydning. Dette fører til udvaskning af jorden i vandløbene og floderne, urent drikkevand og jorderosion.

Historie

Papua Ny Guinea blev befolket fra det asiatiske fastland for mange tusinde år siden. Beboelsen opstod for omkring 8000 år siden i små spredte samfund i de smalle dale. De første europæere kom til området i 1500-tallet og begyndte så småt at handle med de indfødte. I løbet af de næste århundreder skiftedes hollænderne, tyskerne, englænderne og spanierne til at dominere hele eller dele af nutidens Papua Ny Guinea. Efter Første Verdenskrig fik Australien ansvaret for området efter et mandat fra Folkeforbundet (senere FN). Landet blev selvstændigt i 1975 efter flere år som en del af FN's afkoloniseringsprogram. De første år af uafhængigheden var forholdsvis rolig, til trods for at regeringer kom og gik relativt hurtigt igen. I 1980’erne begyndte øen Bougainville at bede om løsrivelse fra Papua Ny Guinea. Mellem 1990 og 1997 var der krig mellem myndighederne og separatisterne, hvilket bidrog til at øge den politiske uro og nedbryde en allerede svag økonomi. Efter en fredsaftale i 2001 fik Bougainville indre selvstyre og forholdene er i dag relativt rolige.

Økologiske fodaftryk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Papua Ny Guinea ville vi bruge 1,1 jordkloder.

Samfund og politik

Papua Ny Guinea er et konstitutionelt monarki. Landet er en del af Commonwealth of Nations, og har beholdt den britiske regent som landets statsoverhoved. Den udøvende magt ligger hos regeringen, som bliver ledet af statsministeren. Statsministeren bliver valgt af nationalforsamlingen, og nationalforsamlingen består af 111 folkevalgte repræsentanter. Landet har længe været præget af politiske kriser og uroligheder. Korruption blandt politikerne og politiet i landet, er et voksende problem, som fører til politisk mistillid. 

Papua Ny Guinea er et af verdens mindst udviklede lande, og kæmper med høj kriminalitet. Mange lever stadig i stammesamfund helt afskåret fra omverdenen, uden adgang til uddannelse, infrastruktur og sundhedstjenester. Uden for de største byer, lever de fleste uden adgang til rent drikkevand. I gennemsnit dør en ud af to børn før de er fyldt to år. Sundhedsystemet i landet fungerer dårligt, og er blevet dårligere i de seneste år på grund af korruption. Mangel på medicin gør at mange dør af giftige slanger, edderkopper, pilrokker og smitsomme myg. Kvinderne i landet bliver regelmæssigt diskrimineret politisk og i arbejdslivet. Menneskehandel, overgreb og tvungen prostitution er nogle af de store samfundsproblemer, som der er i landet og de rammer specielt kvinder og børn hårdt. 

Menneskelig udvikling

11

154 av 188

Papua Ny Guinea er nummer 154 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Papua Ny Guinea er land som er rigt på mineraler, naturgas, olie, skov og et fiskerigt farvand. Ressourcerne gør at landet har høje eksportintekter. Intekterne er dog svært sårbare overfor prissvingninger på verdensmarkedet, og landet forbliver afhængigt af international bistand. Til trods for de rige naturressourcer lider landet fortsat under udbredt fattigdom. Kun en lille del af befolkningen har et lønnet arbejde, og de fleste udnytter landbruget, jagten og fiskeriet til eget forbrug. Hovedstaden, Port Moresby, har ingen vejforbindelse til nogen større by, og landet mangler velfungerende infrastruktur. Det er den dårlige infrastruktur, mangel på uddannet arbejdskraft, korruption, social uro og naturkatastrofer, som er de største forhindringer for en økonomisk udvikling i landet. 

Over 40 procent af befolkningen lever under den internationale fattigdomsgrænse, og over 35 procent lever i absolut fattigdom. Manglende politisk kontrol, dårlig infrastruktur, udbredt fattigdom og høj arbejdsløshed i byerne har gjort, at landet lider under en høj kriminalitet. Nabolandet Australien har gentagende gange forsøgt at påvirket landets politisk for, at bidrage til at sænke kriminaliteten og fattigdommen, men det har blot gjort forholdet mellem landene mere anstrengt. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Papua Ny Guinea på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

9 292 172

Mennesker i Papua Ny Guinea

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 0

3,1

børn per kvinde i Papua Ny Guinea

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44

44

børn der dør per 1000 levendefødte i Papua Ny Guinea

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

4 040

BNP per indbygger i PPP-dollar i Papua Ny Guinea

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 5 4 5
6 7 8 9 10

2,5

af befolkningen er underernærede i Papua Ny Guinea

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

7

0,79

ton CO2-udslip per person i Papua Ny Guinea

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Papua Ny Guinea

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Papua Ny Guinea

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 2 8 9 10

6,16

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Papua Ny Guinea

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,32

er forventet antal år i skolen i Papua Ny Guinea

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

7

0,725

GII-indexen i Papua Ny Guinea

Jobb