[[suggestion]]
Papua Ny Guinea
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Port Moresby

Etniske grupper

Melanesere, papuere, negrito, mikronesere, polynesere

Sprog

Pidgin (officielt), engelsk (officielt), Hiri Motu (officielt), og mindst 860 stammesprog

Religion

Protestanter 69%, katolikker 27%, andre/uspecificeret/ingen 4% (Tal fra 2000)

Befolkningtal

7 631 819

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

462 840 km2

Valuta

Papuansk Kina

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 183 PPP$

Nationaldag

16. September (Uafhængighedsdagen i 1975)

Andre landesider

Geografi

Papua Ny-Guinea består af flere hundrede øer med vidt forskelligt landskab. Hovedøen Papua er dækket af tæt skov som gennemskæres af en brat og utilgængelig bjergkæde langs hele øen. Størstedelen af de mindre øer består af vulkanske bjergformationer, der er steget op af havet, har en lille eller ingen kystlinje og meget lidt skov. Papua Ny-Guinea ligger langs den såkaldte Ildring, som er en kæde aktive vulkaner, der ligger på øerne i denne del af Stillehavet. På grund af denne placering oplever landet ofte jordskælv og mindre flodbølger. Det varierede landskab gør, at Papua Ny-Guinea har flere forskellige klimatyper. Den tætte regnskov har meget nedbør og høje temperaturer, mens højlandet på mere end 4.000 meter over havets overfalde har større temperatursvingninger og oplever snefald med jævne mellemrum.

Dyrelivet er blandt det mest varierede på hele kloden og har flere ligheder med det australske dyreliv, da landene tidligere hang sammen. Skovområderne trues af ureguleret fældning og hvis skoven fortsætter med at forsvinde med samme fart vil halvdelen af den skov, der eksisterede i 1975 være udryddet inden 2021. Urent drikkevand og jorderosion som følge af skovfældning er andre betydelige miljøproblemer.

Historie

Papua Ny-Guinea blev befolket fra det asiatiske fastland for mange tusinde år siden. Beboelse opstod for omkring 8.000 år siden i små spredte samfund i de smalle dale. De første europæere kom til området i 1500-tallet og begyndte så småt at handle med de indfødte. I løbet af de næste århundreder skiftedes hollænderne, tyskerne, englænderne og spanierne til at dominere hele eller dele af nutidens Papua Ny-Guinea. Efter Første Verdenskrig fik Australien ansvaret for området efter et mandat fra Folkeforbundet. Landet blev selvstændigt i 1975 efter flere år som en del af FNs afkoloniseringsprogram. De første år af uafhængigheden var forholdsvis rolige, til trods for at regeringer kom og gik relativt hurtigt. I 1980’erne begyndte øen Bougainville at bede om løsrivelse fra Papua Ny-Guinea. Mellem 1990 og 1997 var der krig mellem myndighederne og separatisterne, hvilket bidrog til at øge den politiske uro og nedbryde en allerede svag økonomi. Efter en fredsaftale i 2001 fik Bougainville indre selvstyre og forholdene er i dag relativt rolige.

Økologiske fodaftryk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Papua Ny Guinea ville vi trenge 1,1 jordkloder.

Samfund og politik

Det formelle statsoverhoved for Papua Ny-Guinea er den britiske regent, men i realiteten styres landet af en statsminister, som vælges af nationalforsamlingen. Personfikseret politik og løse koalitioner præger det politiske landskab i Papua Ny-Guinea, og landet har længe oplevet stor politisk urolighed. Magtkampen mellem Michael Somare og Peter O’Neill førte til politisk krise en en række voldsepisoder. Efter Somare trak sig ud af politik, da han tabte valget i 2012 har situationen dog været mere stabil.I 2011 udbrød der et voldsomt optøjer mellem forskellige etniske grupper i landets næststørste by Lae. Korruption blandt politikere og politi er et voksende problem i landet. Det utilgængelige landskab gør Papua Ny-Guinea til et af de mest varierede miljøer på kloden, med både 800 sprog og et særdeles rigt dyre- og planteliv. Utilgængeligheden har imidlertid også sine ulemper: Papua Ny-Guinea er et af Asiens mindst udviklede lande og næsten en tredjedel af befolkningen lever på samme måde som for flere tusinde år siden, i stammesamfund isoleret fra omverdenen. Der findes få asfalterede veje og store områder er kun tilgængelig via fly eller helikopter. Uddannelsesniveauet er lavt og landet kæmper med utrolig meget kriminalitet. I løbet af de sidste år er HIV/AIDS epidemien begyndt at sprede sig på øerne og landet er nu blandt de hårdest ramte i Asien.

Menneskelig udvikling

10

152 av 186

Papua Ny Guinea er nummer 152 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Papua Ny-Guinea er rigt på mineraler og naturressourcer, der udgør en betydelig del af landets eksportindtægter. Landets økonomi er en af de hurtigst voksende i Stillehavsregionen, dog er infrastrukturen i landet en barriere for at udvinde mange af naturressourcerne.

Landbruget er klart den sektor, der beskæftiger flest indbyggere, mere end 70 procent af indbyggerne driver landbrug som dækker deres eget forbrug, men uden at deltage i den øvrige økonomi. Mindre plantager dyrker kaffe, kakao og bomuld til eksport. Indtægterne fra eksporten er imidlertid sårbar overfor svingninger på verdensmarkedet, og landet er fortsat afhængig af udenlandsk bistand. Dårlig infrastruktur, mangel på uddannet arbejdskraft, korruption, sociale uroligheder og naturkatastrofer er de største hindringer for økonomisk udvikling.

Større forretninger indenfor tømmer, fiskeri og mineraler ejes og drives af udenlandske firmaer der tager den økonomiske profit med ud af landet. Papua Ny-Guinea blev hårdt ramt af tørke på grund af vejrfænomenet El Niño i 1997, men efter deltagelse i langvarige programmer i Verdensbankens og Pengefondets regi er økonomien kommet sig igen.Den største handels partner for Papua Ny-Guinea er Australien, som biddrager med både bistand og investeringer. Derforuden er Kina, USA og Malaysia også vigtige handelspartnere for landet.   

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Papua Ny Guinea på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

8 947 024

Mennesker i Papua Ny Guinea

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

Ingen statistik tilgængelig
børn per kvinde i Papua Ny Guinea

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48

48

børn der dør per 1000 levendefødte i Papua Ny Guinea

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

4 183

BNP per indbygger i PPP-dollar i Papua Ny Guinea

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Papua Ny Guinea

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

7

0,80

ton CO2-udslip per person i Papua Ny Guinea

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Papua Ny Guinea

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 1
6 7 8 9 10

4,1

af 10 personer har adgang til rent vand i Papua Ny Guinea

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 2 8 9 10

6,16

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Papua Ny Guinea

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,32

er forventet antall år i skolen i Papua Ny Guinea

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

7

0,740

GII-indexen i Papua Ny Guinea

Arbeid