[[suggestion]]
Paraguay
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Asunción

Etniske grupper

Mestiser 95 % (efterkommere af hvide og indianere), andre 5 %

Sprog

Spansk, Guarani (begge officielle)

Religion

Katolikker 89.6%, protestanter 6.2%, andre kristne 1.1%, andre eller uspecificeret 1.9%, ingen 1.1%

Befolkningtal

6 896 908

Styreform

Republik

Areal

406 752 km2

Valuta

Paraguayansk guaraní

Bruttonationalindkomst per indbygger

15 037 PPP$

Nationaldag

15. maj

Andre landesider

Geografi

Paraguay er et land uden kyststrækning som ligger midt i Sydamerika. Størstedelen af landet består af lavland og har subtropisk klima. Floden Paraguay løber fra nord til syd og deler landet. Området vest for floden er en del af Chaco sletterne, mens der på østsiden er store skovområder. Omkring halvdelen af Paraguay er dækket af skov og i skovene findes blandt andet yerbatræet, et stedsegrønt træ som bruges til fremstilling af maté, en meget populær te, som drikkes i hele Sydamerika.

Paraguay har et relativt fugtigt, halvtropisk klima og har et rigt fugle- og dyreliv. På sletterne findes blandt andet hjorte, navlesvin, myreslugere, flere typer bæltedyr og mange gnavere. I skovene lever pungrotter, brøleaber og mange andre abe arter. Af rovdyr findes blandt andet jaguarer, pumaer og mange mindre kattedyr. Landet har også mere end 650 fuglearter.

Af miljøproblemer står Paraguay især overfor vandforurening. Derudover udgør dårlig affaldshåndtering en stor helbredsrisiko for mange fattige indbyggere i byerne. Et andet problem er, at sumpområderne tørrer ud. Det meste af befolkningen bor i den sydlige del af landet.

Historie

Før Spaniens kolonisering i 1537 var området befolket af Guaranifolket. Kolonien blev hovedsæde for den spanske ekspansion i Sydamerika. Da Spanien i 1811 tabte i Napoleonskrigene benyttede Paraguay den politiske uro til at erklære sig selvstændig. Dermed blev Paraguay det første frie land i Sydamerika.

José de Francia blev valgt til diktator efter frigørelsen fra Spanien og indførte omfattende reformer. På grund af en stærk nationalisme blev Paraguay isoleret, men levestandarden blev meget højere. Landet var selvforsynende med landbrugsvarer og eliminerede analfabetismen. Argentina og Brasilien følte sig truet og gik sammen med Uruguay i krig i 1865. Krigen udviklede sig til et folkemord, hvor 90 % af den mandlige befolkning og 50 % af den kvindelige befolkning blev dræbt.  

60 år senere var Paraguay i krig igen, denne gang mod Bolivia. Krigen drejede sig om mulige olieforekomster i det ufrugtbare Chaco område. Mellem 1904 og 1954 var der 31 forskellige præsidenter i landet, hvoraf de fleste blev afsat ved kup.

Økologiske fodaftryk

1 7

1,8

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Paraguay ville vi bruge 1,8 jordkloder.

Samfund og politik

Paraguay er en republik, hvor præsidenten også sidder som overhoved for regeringen. Præsidenten bliver valgt for fem år ad gangen, og kan ikke stille op til genvalg. Mellem 1946 og 2008 sad det konservative Colorado-parti på magten i landet. Partiet består hovedsageligt af jordejere, militærledere og virksomhedsledere. Efter år 2008 har andre partier vundet magt på den politiske scene, blandt andet det venstreorienterede parti Patriotisk alliance for forandring. Selv om der er blevet indført demokrati, er Paraguay fortsat præget af at have været en diktaturstat gennem mange årtier.  I 1989 kom præsident Andrés Rodríques til magten ved et militærkup. Han overtog magten efter diktatoren Alfredo Stroessner der havde regeret landet siden 1954. Stroessner førte en undertrykkende og hård politik. Under Andrés Rodríques blev der indført pressefrihed og igangsat en proces, der ledte til det første frie og demokratiske valg i over 40 år. Demokratiet har været ustabilt igennem 1990’erne, men de seneste valg er blevet anerkendt som frie og retfærdige.

Korruption, narkotikahandel, kriminalitet og fattigdom er store udfordringer som landet fortsat kæmper med. Jordejerorganisationer og militæret er to magtfulde grupper i Paraguay, og de har nære bånd til Colorado-partiet. Samtidig kæmper bevægelser for jordløse og indianere for at omfordele jord, så flere fattige kan blive jordejere. Okkupationen af land er blevet mødt med vold fra jordejernes private militsgrupper. Ved præsidentvalget i 2008 vandt den venstreorienterede kandidat, den tidligere biskop Fernando Lugo, hvilket blev enden på et i alt 61 års konservativt styre.

Menneskelig udvikling

14

103 av 188

Paraguay er nummer 103 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Selvom Paraguays økonomi har oplevet en kraftig vækst siden årtusindeskiftet lever en stor del stadig i fattigdom. I 2003 beskæftigede landbruget omkring 34 % af befolkning. De bedste landbrugsområder ligger i den østlige del af landet og her produceres store mængder sojabønner, bomuld, sukkerrør, kassava, hvede og majs. Skovbrug er siden 1970’erne blevet vigtigere og vigtigere, men det tærer hårdt på naturressourcerne. I en periode har der været hugstforbud på forskellige træsorter og påbud om nyplantning af skov for at kunne opretholde skovressourcerne, men der er meget illegal træfældning.

Paraguay har sluttet sig til det latinamerikanske frihandelssamarbejde, Mercosur, men det har endnu ikke givet de positive resultater, som man havde håbet på. Den tidligere konservative regering i landet takkede nej til samarbejde og billige olieleverancer fra Venezuelas præsident Hugo Chávez og lagde større vægt på et godt forhold til USA. Paraguay er selvforsynende med elektricitet og eksporterer endda til Brasilien og Argentina.

Paraguay er nummer 96 ud af 169 på FNs indeks over menneskelig udvikling (2010).

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Paraguay på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

7 305 842

Mennesker i Paraguay

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3

2,4

børn per kvinde i Paraguay

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19

19

børn der dør per 1000 levendefødte i Paraguay

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

4

15 037

BNP per indbygger i PPP-dollar i Paraguay

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

af befolkningen er underernærede i Paraguay

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2

1,26

ton CO2-udslip per person i Paraguay

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Paraguay

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 4 8 9 10

6,4

af 10 personer har adgang til rent vand i Paraguay

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,45

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Paraguay

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11,31

er forventet antal år i skolen i Paraguay

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,445

GII-indexen i Paraguay

Jobb