[[suggestion]]
Polen
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Warszawa

Etniske grupper

polakker 96,9%, schlesiere 1,1%, tyskere 0,2%, ukrainere 0,1%,

Sprog

polsk 98,2%, schlesisk 1,4%, andre 1,1%

Religion

katolske 87,2% (heraf: romerskkatolske 86,9% og græskkatolske, armensk-katolske og byzantinsk-slavisk-katolske 0.3%), ortodokse 1,3%, protestanter 0,4%, andet 0,4% (heriblandt Jehovas Vidner, buddhister, Hare Krishna, Gaudiya Vaishnavism, muslimer, jøder, mormoner)

Befolkningtal

38 476 269

Styreform

Parlamentarisk republik

Areal

312.679 km^2

Valuta

Polske zloty

Bruttonationalindkomst per indbygger

34 152 PPP$

Nationaldag

3. maj

Andre landesider

Geografi

Polen er verdens 71. største og Europas 11. største land målt på areal. Derudover har Polen Europas 9. største befolkning med et indbyggertal på ca. 38,4 millioner indbyggere.

Polen er et overvejende fladt land, men mod syd er der visse terrænvariation, bl.a. på grænsen til Slovakiet og Ukraine, hvor man kan finde bjerge, der en del af bjergkæden Karpaterne. Udover bjerge er naturen også præget af floder (bl.a. Oder og Wisla), søer og dybe skove. 

Miljøsituation i Polen har længe været alvorlig, men er blevet forbedret siden Sovjetunionens sammenbrud. Myndighederne har i dag en øget bevidsthed om miljøspørgsmålet, og tungindustrien, som tidligere var en kæmpe miljøsynder, spiller ikke længere en så central rolle. Man har desuden også valgt, at have fokus på naturgenopretning og især genopretning af Polens tidligere så store skove; skov der siden 1800-tallet har lidt hårdt under både afskovning og syreregn skabt af svovldioxidudslip fra kulkraftværker. Man har haft stor succes med både fredning og beplantning af ny skov, og i dag er 30 % af Polen atter dækket af skov.

Historie

Helt tilbage til stenalderen har det område, som vi i dag kender som Polen, været beboet af menneske. Polen opstod dog først som reel stat under Piast-dynastiet i midten af 900-tallet. I løbet af det 12. århundrede skete der en splittelse, der førte til at kongeriget Polen blev delt i en række selvstændige stater, som dog stod sammen som allierede, da mongoler invaderede i 1240. Staterne blev siden samlet igen, og i 1385, under det Jagellonske dynasti, indgik man i en unionen med Litauen. I løbet af de næste tre hundrede år blev Polen et af Europas største og mægtigste riger. Intern uenighed om deling af magten mellem Polen og Litauen og et stort antal krige med Rusland, svækkede dog unionen, og gjorde landet sårbart over for invasioner fra nabolandene. I løbet af den sidste del af det 18. århundrede blev landet af tre ombæringer delt i tre mellem Rusland, Preussen og Østrig. Frem til 1918, hvor Polen atter blev en selvstændig republik, fandtes der på papiret ikke noget land med navn Polen.

Fordi landet er så fladt, har Polen været et strategisk smart sted at udkæmpe kampe og slag. Og hertil kommer landets placering mellem Vesteuropa og Rusland. Polen var da også det første land, Nazityskland invaderede under Anden Verdenskrig. Anden Verdenskrig er et mørkt kapitel i Polens historie, hvor de led store tab. Op mod 6 mio. polakker blev dræbt af den tyske besættelsesmagt, bl.a. i de koncentrationslejre der i løbet af krigen blev etableret på polsk jord, og hele byer blev jævnet med jorden. Da krigen sluttede blev Polens grænser atter ændrede. De store områder af Polen, som Sovjetunionen havde erobret under krigen, fik de lov at beholde. Til gengæld overtog polakkerne dele af det østlige Tyskland.

Efter Anden Verdenskrig blev Polen i praksis styret af Sovjetunionen, der sørgede for, at landet fra 1948 og frem til 1989 var ledet af kommunistpartiet PZPR. Polen var i denne periode et reelt diktatur, men i løbet af 1980’erne skete der en opblødning, bl.a. pga. den store folkelig modstand imod regimet. Mest kendt er nok elektrikeren Lech Walesa, der grundlagde ”Solidaritet”, den første frie fagforening i hele Sovjetblokken, og som stod som frontfiguren i kampen for øget selvstændighed og rettigheder for det polske folk. Walesa var så populær blandt sine landsmænd, at han ved valget i 1990 blev Polens første folkevalgte præsident.

Økologiske fodaftryk

1 2 7

2,8

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Polen ville vi bruge 2,8 jordkloder.

Samfund og politik

Polen er en demokratisk republik. Den lovgivende magt ligger hos parlamentet, som er delt i to kamre. Den udøvende magt deles af regeringen og præsidenten. Præsidenten er officielt landets statsoverhoved, men det meste af magten ligger hos regeringen.

Polsk politik domineres af to partier som udspringer fra ”Solidaritet”: ”Lov og retfærdighedspartiet” (PIS), som er et er nationalistisk, EU-kritisk og værdikonservativt parti, og ”Borgerplatformen” (PO), der er liberalt og mere EU-venligt. Uenighederne mellem disse to partier går især på værdispørgsmål, som familiepolitik, abort og synet på homo-ægteskab.

PIS, som spiller på nationalistiske- og EU-kritiske strømninger i den polske befolkningen, vandt en stor sejr ved valget i 2015, hvor de kunne skabe et flertal alene. Siden da har Polen bevægede sig i en mere autoritær retning, og der er bl.a. indført love, der begrænser pressefriheden og retssikkerheden. Reformerne har mødt stor modstand internationalt men også nationalt, hvor store demonstrationer har gjort, at enkelte lovforslag er blevet trukket tilbage.

Efter kommunismens fald begyndte Polen at orienteret sig mod Vesten, og blev i 1999 medlem af NATO, og siden også af EU i 2004.  De seneste års udviklinger har dog gjort, at forholdet til USA og EU er blevet markant dårligere, og i 2017 truede EU med at fratage landet dets stemmeret. Samtidig er forholdet til Rusland yderst køligt og er kun blevet forværret efter annekteringen af Krim i 2014.

Menneskelig udvikling

17

34 av 188

Polen er nummer 34 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

I den kommunistiske periode havde Polen planøkonomi, hvilket betød at staten ejede industrien. Produktionen af varer i landet var ineffektiv, og der var varemangel, korruption og ulovlig handel på sortbørsen; problemer der stadig i dag plager polsk økonomi. Da det kommunistiske regime blev fældet, valgte man at indføre markedsøkonomi. Den bratte overgang betød dog, at bruttonationalproduktet (BNP) faldt, hvilket førte til stor arbejdsløshed, og den polske levestandarden var i lang tid meget lavere end i Vesteuropa.

Fra 1992 begyndte økonomien jævnt at vokse - hele 50% siden 2005, hvilket gør Polen til et af EU’s hurtigst vækstende -, og arbejdsløsheden er i dag nogenlunde som i andre EU-land. Lønniveauet er dog stadig lavt, hvilket gør at en del polakker arbejder i andre EU/EØS-lande.

Det er især i let- og levnedsmiddelindustrien, samt handels- og servicesektoren, at man har oplevet vækst, men selvom flertallet af polakker er ansat i servicebranchen, er Polen fortsat et landbrugsland og en af verdens største eksportører af æbler.

Polen har store naturressourcer, b.la. store forekomster af stenkul, brunkul og svovl. Kul udgør landets vigtigste energikilde og omkring 75 procent af landets elektricitet fremstilles i dag ved kulafbrænding. Alternative energikilder som vandkraft spiller kun en lille rolle, og atomkraft eksisterer slet ikke i landet. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Polen på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

37 797 000

Mennesker i Polen

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 4

1,5

børn per kvinde i Polen

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4

4

børn der dør per 1000 levendefødte i Polen

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

9

34 152

BNP per indbygger i PPP-dollar i Polen

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Polen

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 1

8,24

ton CO2-udslip per person i Polen

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Polen

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

af 10 personer har adgang til rent vand i Polen

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,87

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Polen

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,41

er forventet antal år i skolen i Polen

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

1

0,115

GII-indexen i Polen

Arbeid