[[suggestion]]
Portugal
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Lissabon

Etniske grupper

Portugisere, efterkommere af portugisiske kolonier i Afrika (under 100.000 personer), østeuropæere

Sprog

Portugisisk, mirandesisk

Religion

Katolikker 81%, andre kristne 3,3%, andre 0,6%, ingen 6,8%, uspecificerede 8,3% (2011)

Befolkningtal

10 291 196 (2018)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

92 210 km²

Valuta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

41 452 PPP$

Nationaldag

10. juni

Andre landesider

Geografi

De nordlige områder af Portugal er præget af bjergområder og kuperet terræn. De højeste toppe af bjergkæden Serra da Estrela når op mod 2000 moh. Længere syd på er landskabet præget af bakker og sletter. Disse to forskellige landskaber er adskilt af floden Tejo, som løber fra Spanien i øst mod Atlanterhavet i vest. Portugal har et typisk middelhavsklima med varme, tørre somre, og fugtige, koldere vintre. Landet har nogle af de højeste gennemsnitstemperaturer i Europa i de sydlige kyststrækninger, mens det i de nordlige bjergområder kan blive ned til 10 minusgrader om vinteren.

De største miljøudfordringer i Portugal er forurening af vand og luft fra industrien. Oprydning og udbedringen af forurenede områder har været tidskrævende for landet.

Historie

Keltiske stammer bosatte sig i Portugal omkring 500 fvt. Området blev videreindlemmet i Romerriget ca. 200 fvt. Efter Romerrigets fald blev landet underlagt svebere og visigotere frem til starten af 700-tallet evt, da arabere besatte den Iberiske halvø. Det arabiske styre varede frem til 1128, hvor Portugal kronede sin første konge. De næste århundrede voksede Portugal til et af Europas rigeste lande – værende verdensledende på videnskab og søfart. Portugisiske søfarere etablerede kolonier og handelsstationer i fjerne verdenshjørner og bragte enorme rigdomme med hjem. I midten af 1500-tallet styrede landet et af verdens største imperier. Nedgangstiden begyndte i 1580, da Spanien invaderede Portugal, og årene frem blev flere portugisiske kolonier erobret. Efter ny selvstændighed i 1668 fortsatte landet med at tabe kolonier. 

Gennem 1800-tallet var Portugal præget af politiske uroligheder, kup og økonomiske nedgangstider. Protester og optøjer førte til at monarkiet blev styrtet i 1910. Urolighederne fortsatte, da republikken blev udråbt, og efter et militærkup i 1926 fik landet et diktatur, som varede frem til revolutionen i 1975. Samtidig med at demokratiet blev indført, mistede landet sine sidste kolonier i Afrika. Siden har Portugal haft et relativt stabilt demokrati. 

Økologiske fodaftryk

1 2 6

2,7

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Portugal ville vi bruge 2,7 jordkloder.

Samfund og politik

Portugal er en parlamentarisk-demokratisk republik. Magten deles mellem præsidenten, som vælges hvert femte år, og statsministeren, som leder regeringen. Præsidenten er statens overhoved, men deler magten lige med statsministeren.

Der er to partier, som dominerer i politik: Socialistpartiet og Det Socialdemokratiske Parti, som på trods af navnet er et borgerligt parti.

Landets politik er stærkt præget af eftervirkningerne af den globale finanskrise i 2008. Arbejdsløsheden steg kraftig, hvilket satte stort pres på staten og den offentlige sektor. De sociale omvæltninger førte til, at store dele af befolkningen blev tvunget i fattigdom uden mulighed til at tilbagebetale gæld eller lån. Offentlige tjenester som sundhed, ældreomsorg og uddannelsessektor måtte også ty til store nedskæringer, hvilket øgede befolkningens utilfredshed.    

Portugal har et af verdens mest liberale narkotikalove. Siden 2001 har brug af narkotika været afkriminaliseret og i stedet satses der meget på afvænning, omsorg og forbyggende tiltag. Landet har også gode rettigheder for seksuelle minoriteter. Siden 2010 kan samme køn indgå ægteskab. Portugal kæmper dog stadig med at opnå ligestilling i samfundet. Kvinder er underrepræsenteret på arbejdsmarkedet og tjener i gennemsnit mindre end mænd.

Menneskelig udvikling

17

37 av 188

Portugal er nummer 37 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Siden diktaturet sluttede i 1970’erne har Portugals økonomi gennemgået en moderniseringsproces, hvor landbruget er gået kraftigt tilbage til fordel for en voksende handels- og serviceindustri. Til trods for dette er landet fortsat et af de mindst konkurrencedygtige lande i EU. Portugal har store havområder og samarbejder tæt med EU om forvaltningen af landets maritime økonomiske zone.

Portugal var et af landene i euro-zonen, som blev hårdest ramt af den globale finanskrise i 2008. I 2011 måtte landet optage store lån fra Den Internationale Valutafond, EU og Den Europæiske Centralbank. Sparetiltagene, som blev gennemført, var ikke populære i befolkningen, men bidrog til, at landets økonomi ikke brød helt sammen. Siden 2014 er arbejdsløsheden dalet, budgetunderskuddet mindsket og statsgælden faldet. De sociale og økonomiske forskelle er imidlertid blevet større. Den rigeste femtedel af befolkningen tjener næsten seks gange så meget som den fattigste femtedel. Forskellene mellem den rige sydlige region og den fattigere nordlige region er også blevet større.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Portugal på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

10 247 605

Mennesker i Portugal

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 3

1,4

børn per kvinde i Portugal

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3

3

børn der dør per 1000 levendefødte i Portugal

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

11

41 452

BNP per indbygger i PPP-dollar i Portugal

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Portugal

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 7

3,78

ton CO2-udslip per person i Portugal

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,68

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Portugal

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,90

er forventet antal år i skolen i Portugal

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Portugal

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,5

af 10 personer har adgang til rent vand i Portugal

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

1

0,067

GII-indexen i Portugal

Jobb