[[suggestion]]
Qatar
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Doha

Etniske grupper

Arabere 40%, indere 18%, pakistanere 18%, iranere 14%, andre 14%

Sprog

Arabisk (officielt) og engelske

Religion

Muslimer 77,5%, kristne 8,5%, andre 14% (2004)

Befolkningtal

2 694 849

Styreform

Emirat

Areal

11.610 km2

Valuta

Riyal

Bruttonationalindkomst per indbygger

114 648 PPP$

Nationaldag

18. december

Andre landesider

Geografi

Det meste af landet består af tørt ørkenlandskab, som uden kunstvanding er meget lidt egnet til landbrug. Landet er meget fladt og det højeste punkt ligger kun 105 meter over havets overflade. Om sommeren kan temperaturen komme op på 50º C, mens den om vinteren ligger på omkring 20º C. Landet får kun lidt nedbør, men har generelt høj luftfugtighed, som skyldes fordampning fra den persiske bugt. Qatar står overfor en række miljømæssige udfordringer. Udover smog og syreregn har landet været plaget af luftforurening efter den første Golfkrig i begyndelsen af 1990’erne. Udslip fra olieindustrien har forurenet grundvandet, mens jorden er blevet ødelagt af sprøjtemidler og kunstgødning.

Historie

Allerede 4.000 år f. Kr. fandtes der bosættelser i Qatar, men historisk set har landet ikke spillet nogen fremtrædende rolle. I 1700-tallet styrede beduinklanen Khalifa både Bahrain og Qatar. I 1867 opstod en intern magtkamp i Khalifaklanen og med briternes hjælp tog landets nutidige herskere, Al-Thanifamilien, magten i landet. I 1916 blev landet udnævnt til britisk protektorat. Planen var, at Qatar skulle indgå i de forenede arabiske emirater (FAE), men Al-Thanifamilien kunne ikke blive enige med de andre lande om kravene for medlemskab, så i 1971 blev Qatar en selvstændig stat. I perioden efter selvstændigheden opstod der interne konflikter i herskerfamilien om hvem, der skulle være landets leder (emir). Siden 1995 har lederskabet været stabilt og der er sket en betydelig politisk og økonomisk modernisering af landet.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 4 5 6 7 8 4

8,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Qatar ville vi bruge 8,5 jordkloder.

Samfund og politik


Ifølge Qatars grundlov sidder emiren i praksis på al magten i landet, og i samråd med andre medlemmer af Al-Thanifamilien træffer han alle større beslutninger. Landets nyeste grundlov fra 2005 oprettede en rådgivende forsamling (et parlament), der er folkevalgt og består af 30 til 45 medlemmer. Der har dog endnu ikke været afholdt valg til parlamentet. De mere rutinemæssige beslutninger bliver truffet af regeringen, hvis medlemmer er udnævnt af emiren. Emiren udnævner også landets dommere. Der findes derudover også en shariadomstol, der dømmer i forhold til den islamiske trosretning. Næsten alle medlemmerne af regeringen er enten i familie med emiren eller tilhængere af Al-Thanifamilien. Politiske partier er forbudt. Emirens lederstil er autoritær, men eftersom befolkningens velfærd og uddannelse har været højt prioriteret i den politiske top, er der større opbakning og loyalitet overfor den siddende ledelse. Den store loyalitet overfor ledelsen var en afgørende årsag til, at det Arabiske Forår aldrig slog rigtigt igennem i Qatar. 

Kun en ud af fem qatarer er født i landet og de fleste indbyggere er gæstearbejdere fra Indien, Iran og Nordafrika. Emiren ønsker at modernisere det politiske system, hvorfor der er nedsat en komite, der skal arbejde på en ny og mere demokratisk grundlov. Kvinder fik stemmeret i 2003. Landet er også hjemsted for den arabisksprogede og Qatar-finansierede tv-kanal Al-Jazeera. 

Menneskelig udvikling

17

42 av 188

Qatar er nummer 42 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Før oliefundene i begyndelsen af 1940’erne, var Qatar blandt de fattigste områder i Mellemøsten. Olien har forandret landets økonomi og Qatar er i dag et af verdens rigeste lande. Befolkningen har en rigtig høj levestandard. Landet har en relativt beskeden produktion af råolie, men besidder verdens tredjestørste naturgasreserve. Industrisektoren er rettet mod olie- og naturgasindustrien og der drives kun landbrug i begrænset omfang. For at reducere afhængigheden af indtægterne fra olie- og naturgasvirksomheden forsøger landet at udvikle den private sektor. Som en del af denne strategi blev der i 2004 etableret en teknologi- og videnskabspark. Målet er at lokke både lokale og udenlandske firmaer til. Qatars vigtigste handelspartnere er Japan, Korea, Singapore, USA, EU, Saudi-Arabien og FAE. Ligesom andre dele af samfundet er transportmulighederne i landet blevet moderniseret og Qatar har gode forbindelser både til lands, til vands og i luften.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Qatar på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

2 716 391

Mennesker i Qatar

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 7

1,8

børn per kvinde i Qatar

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5

5

børn der dør per 1000 levendefødte i Qatar

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

Ingen statistik tilgængelig

114 648

BNP per indbygger i PPP-dollar i Qatar

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Qatar

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6

31,73

ton CO2-udslip per person i Qatar

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Qatar

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

af 10 personer har adgang til rent vand i Qatar

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,77

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Qatar

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,83

er forventet antal år i skolen i Qatar

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

2

0,220

GII-indexen i Qatar

Jobb