[[suggestion]]
Rumænien
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bukarest

Etniske grupper

Rumænere 89.5%, ungarere 6.6%, romaer 2.5%, ukrainere 0.3%, tyskere 0.3%, russere 0.2%, tyrkere 0.2%, andre 0.4%

Sprog

Rumænsk, ungarsk, romani

Religion

Ortodokse kristne 86,8%, protestantiske kristne 7,5%, katolikker 4,7%, andre/ingen/uspecificeret 1%

Befolkningtal

21 579 201

Styreform

Republik

Areal

238.390 km2

Valuta

Rumænske lei

Bruttonationalindkomst per indbygger

23 027 PPP$

Nationaldag

1. december

Andre landesider

Geografi

Midt i Rumænien ligger den store bjergkæde Karpaterne med 14 toppe på over 2.000 meter. De høje bjerge går over i lavere kamme længere mod syd og mod ves og sydøst ligger vidtstrakte sletter. Næsten halvdelen af landarealet består af uberørte økosystemer, hvilket gør, at Rumænien har en af Europas bedst bevarede artsmangfoldigheder. Landet har store beskyttede skovområder, der er blevet plantet på ny efter at være blevet fældet under kommunisttiden. I sydøst er der typisk middelhavsklima med milde vintre og somre. Længere mod nord er der indlandsklima med iskolde vintre og meget varme somre. Klimaet varierer også en del mellem landskabsområderne på grund af forskelligheder i højden over havets overflade. Rumænien blev stærkt forurenet under kommunist tiden, da primitiv tungindustri raserede store landområder. Meget af jorden er ødelagt af syreregn og radioaktivt affald efter ulykken i Tjernobyl i nabolandet Ukraine i 1986 har også skadet store områder. I de sidste årtier er arbejdet med at beskytte miljøet gået stærkt og stadig større områder gøres nu til naturreservater, samtidig med at kontrollen med miljøskadeligt udslip er forbedret efter landet blev medlem af EU i 2007.

Historie

Rumænien blev indlemmet som provins i Romerriget omkring år 200 e. Kr., og da Romerrigets lange opløsning startede, blev landet plyndret af forskellige nomadiske folkeslag i 300-tallet. Landet blev i flere hundrede år styret af en række nabolande og manglede en central statsdannelse, indtil de to fyrstedømmer Vallakia og Moldavia blev grundlagt i 1300-tallet. I 1400-tallet blev områderne indlemmet i det Osmanniske rige, som styrede landet frem til slutningen af 1700-tallet, da presset fra Østrig-Ungarn og Rusland blev for stort og osmannerne trak sig ud. Rusland annekterede landet som et protektorat, men mistede området efter Krim-krigen (1853-1856) og i 1881 erklærede Rumænien sig for et selvstændigt kongedømme under kong Carol. Rumænien var neutral under både første og anden verdenskrig, men blev tvunget med på den tabende side og skiftede side i slutningen af begge krige. Efter Anden Verdenskrig kom kommunisterne til magten og afskaffede monarkiet. I perioden mellem 1965 og 1989 blev Rumænien styret af diktatoren Nicolae Ceaucescu, som blev afsat efter en blodig revolution i 1989. Efter nogle turbulente år i 1990’erne blev Rumænien medlem af EU i 2007 og har oplevet kraftigt økonomisk vækst og relativ politisk stabilitet siden da.

Økologiske fodaftryk

1 6

1,7

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Rumænien ville vi trenge 1,7 jordkloder.

Samfund og politik

Rumænien fik en ny grundlov efter revolutionen i 1989. Landet styres i dag af en præsident og en statsminister i fællesskab, og begge vælges for fem år ad gangen. I de år der er gået efter revolutionen er en rig mangfoldighed af politiske partier vokset frem, men uden at det har ført til fløjdannelser eller tydelige politiske skillelinjer. Politikken domineres af personlig opmærksomhed, og det er ikke unormalt at personer skifter parti eller danner samarbejdsregeringer med tidligere modstandere. Landet gennemgik i begyndelsen af 00’erne omfattende reformer, for at kunne kvalificere sig til at blive medlem af EU. Mange kritikere mener, at disse reformer blev forladt, efter landet blev medlem i 2007. Magtkampen mellem præsidenten og statsministeren, og protester på grund af økonomiske nedskæringer, har præget politikken de sidste år. Landet tog et skridt i udemokratisk retning, da statsministeren forsøgte at tilsidesætte landets domstole i 2012. Rumænien har verdens største roma-befolkning. Roma-minoriteten har meget lav social status og bliver udsat for omfattende chikane. Mange mangler identitetspapirer og lever uden for samfundet. 

Rumænien er et af Europas fattigste lande, og har kæmpet med forældet sværindustri og et meget lidt effektivt landbrug efter revolutionen i 1989. Arbejdsløsheden og den sociale nød var stor, og situationen forværredes i 1990’erne. Efter årtusindeskiftet har landet fået styr på økonomien og er langsomt begyndt at nærme sig sine nabolande, når det kommer til levestandard og velfærdsniveau.

Menneskelig udvikling

16

53 av 186

Rumænien er nummer 53 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Rumænien har med sin frugtbare jord, god adgang til energi og flere forskellige industrier gode forudsætninger for økonomisk vækst. Alligevel er landet et af Europas fattigste. Overgangen fra økonomien under diktaturet til markedsøkonomien var hård. Inflationen og mislykkede reformer prægede store dele af 1990-tallet. En reformaftale med Valutafondet (IMF) førte til, at hver fjerde offentlig ansatte mistet jobbet. Endvidere var der store beskæringer i pensioner. Reformerne og den øgede privatisering førte dog til, at Rumænien blev mere attraktiv for udenlandske investeringer, og flere udenlandske banker etablerede sig i landet. Den internationale finanskrise førte til et brat stop for Rumæniens økonomiske udvikling. Landet modtog et kriselån på næsten 20 milliarder euro fra IMF, EU, Verdensbanken og Den Europæiske udviklingsbank. Myndighederne blev tvunget til at gennemføre store og upopulære nedskæringer i lønninger og velfærdstjenester samt en hævning af pensionsalderen. Rumæniens langvarige økonomiske nedgangstider har ført til, at landet blev hårdere ramt af finanskrisen end andre lande i regionen. De fleste af landets banker ejes af andre land i eurozonen. Dette gør Rumænien ekstra sårbar for eventuelle bankkonkurser. Den videre økonomiske udvikling i landet bremses yderligere af svært omfattende korruption.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Rumænien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

19 237 691

Mennesker i Rumænien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 6

1,7

børn per kvinde i Rumænien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

børn der dør per 1000 levendefødte i Rumænien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

6

23 027

BNP per indbygger i PPP-dollar i Rumænien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Rumænien

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4

3,52

ton CO2-udslip per person i Rumænien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Rumænien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Rumænien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,88

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Rumænien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

11,83

er forventet antall år i skolen i Rumænien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,316

GII-indexen i Rumænien

Arbeid