[[suggestion]]
Rumænien
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bukarest

Etniske grupper

Rumænere 83 %, Ungarer 6 %, roma-folk 3 %, andre/uspecificerede 8 % (2011) Romaer underestimeres ofte i officiel statistik og kan være mellem 5-11 % af befolkningen.

Sprog

Rumænsk, ungarsk, romani

Religion

Ortodokse kristne 82 %, protestanter 6 %, katolikker 4%, andre/ingen/uspecifiserede 8% (2011)

Befolkningtal

19 237 691 (2020)

Styreform

Republik

Areal

238 390 km²

Valuta

Rumænske leu

Bruttonationalindkomst per indbygger

36 101 PPP$

Nationaldag

1. december

Andre landesider

Geografi

Midt i Rumænien ligger den store bjergkæde Karpaterne, som bliver til lavere bakker længere syd i landet. Mod vest og sydøst ligger langstrakte slettelandskaber. Omkring halvdelen af landarealet er uberørte økosystemer, hvilket gør, at Rumænien har et af Europas bedst bevarede artsmangfoldighed. Landet har store beskyttede skovområder, som er plantet på ny efter at have været hugget i bund under kommunisttiden. I sydøst er der typisk middelhavsklima med milde vintre og somre. Længere mod nord er der indlandsklima med kolde vintre og varme somre.

Rumænien blev stærkt forurenet under kommunisttiden, hvor tung industri ødelagde store landområder. Meget af jorden er også ødelagt af sur nedbør. Radioaktivt affald, efter ulykken på atomkraftværket Tjernobyl i nabolandet Ukraine i 1986, har også skadet store områder. De sidste årtier har miljøbeskyttelsesarbejdet været meget vigtigt - og stadig større områder omlægges til naturreservater. Endvidere er udslipskontrollen blevet bedre efter landet blev medlem af EU i 2007.

Historie

Dagens Rumænien blev indlemmet som provins i Romerriget omkring år 200 e.Kr. Romerrigets lange nedgangstid begyndte i 300-tallet, og Rumænien blev plyndret af forskellige nomadiske folkeslag. Området lå under en række nabolande i flere hundrede år og manglede en centralmagt, indtil de to fyrstedømmer Valakiet og Moldova blev grundlagt i 1300-tallet. I 1400-tallet blev områderne indlemmet i Det Osmanniske Rige, som styrede til slutningen af 1700-tallet. Der trak osmannerne sig ud af landet efter pres fra Østrig-Ungarn og Rusland. Russerne annekterede landet som et protektorat, men mistede kontrollen efter Krimkrigen (1853-1856).

I 1881 erklærede Rumænien sig som selvstændigt kongedømme under kong Carol. Landet ønskede at være neutralt under 1. og 2. Verdenskrig, men blev tvunget med på de allieredes side i 1. Verdenskrig og på Tysklands side i 2. Verdenskrig. Efter 2. Verdenskrig kom kommunisterne til magten og afskaffede monarkiet. I tidsrummet 1965-1989 blev Rumænien styret af diktatoren Nicolae Ceaucescu. Han blev afsat i en blodig revolution i 1989.

Økologiske fodaftryk

1 2 0

2,0

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Rumænien ville vi bruge 2,0 jordkloder.

Samfund og politik

Rumænien fik ny grundlov og blev en republik efter revolutionen i 1989. Landet styres af præsidenten og statsministeren i fællesskab. Præsidenten har meget magt. Denne udpeger statsministeren og kan opløse parlamentet. Siden revolutionen er der vokset en rig mangfoldighed af politiske partier – uden det har ført til fløjdannelser eller tydelige politiske skillelinjer. Der blev gennemført omfattende reformer i begyndelsen af 2000-tallet, for at landet skulle kvalificere sig til medlemskab af Den Europæiske Union (EU). Mange kritikere mener, at disse reformer blev reverseret, da landet blev medlem i 2007.

De senere år har det været mange politiske konflikter. Det har været store demonstrationer mod de økonomiske stramninger, som blev endnu værre efter finanskrisen i 2009. Der har også foregået en magtkamp mellem præsidenten og statsministeren. Korruption har været et vigtigt tema i disse magtkampe. Regeringen har forsøgt at ændre lovene, således at det bliver vanskeligere at blive dømt for korruption og magtmisbrug, hvilket har mødt massive demonstrationer og stærk kritik fra EU.

Flere menneskerettighedsorganisationer kritiserer Rumænien for, hvordan de behandler minoriteter i landet. Romaerne er særligt udsatte. Mange mangler identitetspapirer og har derfor ikke adgang til velfærdstjenester. Rumænien har også problemer med diskriminering og vold mod kvinder, mange hjemløse børn og udbredt menneskehandel.

Menneskelig udvikling

16

51 av 188

Rumænien er nummer 51 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Rumænien har gode forudsætninger for økonomisk vækst. De har frugtbar jord og bliver ofte kaldt den Europæiske Amazonas. Desuden har de god adgang til energi og råmaterialer. I dag er Rumæniens største industri service-industrien. Alligevel er landet fortsat et af Europas fattigste. Overgangen fra den økonomiske politik under diktaturet til markedsøkonomi var hård. Inflation og mislykkede reformer prægede store dele af 90’erne. Reformerne og øget privatisering førte alligevel til, at Rumænien blev mere attraktiv for udenlandske investeringer, og flere udenlandske banker etablerede sig i landet.

Fra 2013 begyndte økonomien igen at vokse på grund af øget eksport og rumænernes købekraft er steget. Landet er præget af korruption og økonomisk kriminalitet. Dette hæmmer den økonomiske udvikling. Det samme gælder dårlig infrastruktur og et lavt uddannelsesniveau.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Rumænien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

19 031 330

Mennesker i Rumænien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 6

1,7

børn per kvinde i Rumænien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

børn der dør per 1000 levendefødte i Rumænien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

10

36 101

BNP per indbygger i PPP-dollar i Rumænien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Rumænien

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 7

3,82

ton CO2-udslip per person i Rumænien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Rumænien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,2

af 10 personer har adgang til rent vand i Rumænien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,89

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Rumænien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

11,83

er forventet antal år i skolen i Rumænien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,282

GII-indexen i Rumænien

Jobb