[[suggestion]]
Rusland
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Moskva

Etniske grupper

Russere 77,7%, tatarer 3,7%, ukrainere 1,4%, bashkirer 1%, chuvashians 1 %, tjetjenere 1%, andre/uspecificeret 14,1% (2010 est.)

Sprog

Russisk (officielt) 86%, tatarisk 3%, tjetjensk 1%, andre 10%

Religion

Russisk-ortodokse 15-20%, muslimer 10-15%, kristne 2% (2006)

Befolkningtal

142 320 790 (2021)

Styreform

Føderal republik

Areal

17 098 242 km2

Valuta

Russiske rubler

Bruttonationalindkomst per indbygger

36 485 PPP$

Nationaldag

12. juni

Andre landesider

Geografi

Rusland er verdens største land og strækker sig over elleve tidszoner. Landskabet domineres af sletter i de sydlige områder, tæt nåleskov længere mod nord og tundra langs den arktiske kystlinje. Flere bjergkæder danner naturlige grænser mod Sydøsteuropa og Centralasien. Midt i landet strækker Uralbjergene sig fra nord mod syd som en naturlig grænse mellem Europa og Asien. Landets nordlige asiatiske del består af den lavtliggende vestsibiriske slette og det centralsibiriske plateau.

På grund af landets størrelse er der stor variation i både landskabet, klimaet, vegetationen og jordbunden i de forskellige områder. Ikke desto mindre har størstedelen af Rusland, med undtagelse af de arktiske kystområder og de sydlige sletter, et typisk indlandsklima. Her falder der relativt lidt nedbør og store temperaturforskelle. Vintrene er lange og kolde, mens somrene er korte og varme. 

Der er store miljøproblemer efter sovjettidens voldsomme industrialisering og mere end 75 % af landets ferskvand er uegnet som drikkevand. Omfattende udslip fra sværindustrien og radioaktiv forurening i 1950’erne og 1960’erne har gjort store område ubeboelige og flere skovområder trues af jorderosion og ukontrolleret fældning. Store dele af landet er også egnet til landbrug, fordi klimaet enten er for koldt eller for tørt. 

Historie

Omstrejfende stammer dominerede Rusland frem til omkring år 1000 f. Kr., hvor statsdannelser voksede frem i Centralasien og ved Sortehavet. Kiev riget blev dannet i nutidens Ukraine i omkring 800 e. Kr. og blev hurtigt et rigt handelscentrum med kontrol over store dele af det vestlige Rusland. Efter mongolerne i 1200-tallet invaderede Kiev, voksede Moskva frem som et betydeligt fyrstedømme. I de efterfølgende 500 år voksede riget eksplosivt og blev i 1721 døbt det russiske imperium af Peter den Store.

Monarkiet fortsatte de næste flere hundrede år, indtil uroligheder og store sociale forskelle inden for imperiet førte til den russiske revolution i 1917, hvor zaren blev afsat. Samme år overtog kommunisterne (bolsjevikkerne) magten under Vladimir Lenins ledelse. Borgerkrig udbrød mellem bolsjevikkernes røde våben og de hvide våben, støttet af Storbritannien, USA, Frankrig og Japan. Bolsjevikkerne vandt krigen i 1921, og i 1922 blev Sovjetunionen oprettet. 

Josef Stalin regerede Sovjetunionen diktatorisk fra 1924-1953. Millioner af mennesker døde i arbejdslejre, blev henrettet eller forvist. Landet var på den vindende side i Anden Verdenskrig, men led store tab. I efterkrigstiden kæmpede Sovjetunionen en magtkamp mod USA kendt som Den Kolde Krig. Det kom til udtryk i Korea- og Vietnamkrigene, Cubakrisen og opbygningen af atomvåben. Efter flere år med ustabilitet og økonomisk tilbagegang opløstes Sovjetunionen i 1991. Rusland har siden gennemgået omfattende reformer og er blevet Sovjetunionens politiske, økonomiske og militære arvtager.

I årene siden Vladimir Putin kom til magten i Rusland i 1999, har landet igen involveret sig militært i andre lande, såsom Georgien, Syrien og Ukraine. I 2014 annekterede Rusland Krim-halvøen fra Ukraine og lancerede en storstilet invasion af landet i 2022.  

Økologiske fodaftryk

1 2 3 0

3,1

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Rusland ville vi bruge 3,1 jordkloder.

Samfund og politik

Rusland er formelt en føderal republik, hvor præsidenten vælges for seks år ad gangen. Præsidenten har stor magt som statsoverhovedet og militærets øverstkommanderende og udnævner selv en række højtstående embedsmænd. Statsministeren udnævnes af præsidenten, men godkendes af Statsdumaen. Underhuset Statsdumaen udgør sammen med overhuset Føderationsrådet Ruslands føderale forsamling.  

Regionerne i føderationen har varierende grad af selvstyre, men i de senere år er landet blevet mere centralt styret. I løbet af 1990'erne blev der gennemført samfundsmæssige, politiske og økonomiske reformer. Landet står særligt over for udfordringer som sociale og økonomiske forskelle mellem regioner, omfattende korruption, etniske spændinger og et besværligt bureaukrati med ringe respekt for menneskerettighederne. Ytrings- og pressefriheden er begrænset, og internationale observatører siger, at valget er manipuleret. 

Demokratiseringsprocessen som startede efter Sovjetunionens fald, standsede efter Vladimir Putin kom til magten. Putin har domineret russisk politik i to årtier. Han var statsminister i 1999, præsident fra 2000-2008, statsminister 2008-2012 og præsident fra 2012. Næste præsidentvalg skal først afholdes i 2024. En forfatningsændring i Putin regi har åbnet vejen for, at Putin igen kan blive genvalgt.  

Rusland er en central aktør i international politik. Landet er et af de fem faste medlemmer i FN’s Sikkerhedsråd. De seneste år har landet markeret sig ved at involvere sig i Syrien og i Ukraine. Rusland anklages også for at havde præget præsidentvalget i USA og attentater i Storbritannien. Alt dette har forværret Ruslands forhold til Vesten. 

Menneskelig udvikling

16

50 av 188

Rusland er nummer 50 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Efter Sovjetunionens fald er Rusland gået fra en planøkonomi til en markedsøkonomi. Reformerne fra 1900-tallet førte til økonomisk kaos, hvor arbejdsløsheden steg, fattigdommen blev mere udbredt, korruption og kriminalitet steg, og mange virksomheder blev tvunget til at lukke ned. I løbet af 00'erne blev der indført nye reformer, der forbedrede den økonomiske situation for landet, men overgangen til markedsøkonomi er blevet bremset, og de sociale forskelle i befolkningen er stadig store. 

Rusland er dog stadig en af verdens største økonomier. Landet har enorme naturressourcer, og er i besiddelse af verdens største gasreserve og nogle af de største sammenhængende skovområder. Landet er også verdensledende indenfor olieproduktion, er rig på mineralressourcer og har et omfattende landbrug. 

I 2014 blev der indført økonomiske sanktioner mod landet som følge af annekteringen af Krim, samtidig med at oliepriserne faldt kraftigt. Dette ramt Rusland hårdt. Afhængigheden af et lille udvalg af eksportvarer, som olie og naturgas, gør landet sårbart overfor ændringer i verdensøkonomien. Tyskland, USA, Storbritannien og Kina er landets vigtigste handelspartnere. 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN. Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network. Demokratibedømming er hentet fra Freedom House.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Rusland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

144 444 359

Mennesker i Rusland

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 4

1,5

børn per kvinde i Rusland

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5

5

børn der dør per 1000 levendefødte i Rusland

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

10

36 485

BNP per indbygger i PPP-dollar i Rusland

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Rusland

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

11,23

ton CO2-udslip per person i Rusland

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Rusland

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 6 9 10

7,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Rusland

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

9,97

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Rusland

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,69

er forventet antal år i skolen i Rusland

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

2

0,203

GII-indexen i Rusland

Jobb