[[suggestion]]
Rusland
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Moskva

Etniske grupper

Russere 80%, tatarer 4%, ukrainere 2%, andre/uspecificeret14% (2002)

Sprog

Russisk, mange forskellige minoritetssprog

Religion

Russisk-ortodokse 15-20%, muslimer 10-15%, kristne 2% andre/uspecificeret/ingen 55-65% (2006)

Befolkningtal

143 617 913

Styreform

Føderal republik

Areal

17 098 240 km2

Valuta

Russiske rubler

Bruttonationalindkomst per indbygger

32 803 PPP$

Nationaldag

12. juni

Andre landesider

Geografi

Rusland er verdens største land og strækker sig over elleve tidszoner. Landskabet domineres af sletter i de sydlige områder, tæt nåleskov længere mod nord og tundra langs den arktiske kystlinje. Flere bjergkæder danner naturlige grænser mod Sydøsteuropa og Centralasien. Midt i landet strækker Uralbjergene sig fra nord mod syd som en naturlig grænse mellem Europa og Asien. Landets nordlige asiatiske del består af den lavtliggende vestsibiriske slette og det centralsibiriske plateau. Med undtagelse af det arktiske kystområde og de sydlige sletter, har størstedelen af Rusland et typisk indlandsklima, med relativt lidt nedbør, lange kolde vintre og korte varme somre. Der er store miljøproblemer efter sovjettidens voldsomme industrialisering og mere end 75 % af landets ferskvand er uegnet som drikkevand. Omfattende udslip fra sværindustrien og radioaktiv forurening i 1950’erne og 1960’erne har gjort store område ubeboelige og flere skovområder trues af jorderosion og ukontrolleret fældning.

Historie

Omstrejfende stammer dominerede Rusland frem til omkring år 1000 f. Kr., hvor statsdannelser voksede frem i Centralasien og ved Sortehavet. Kiev riget blev dannet i nutidens Ukraine i omkring 800 e. Kr. og blev hurtigt et rigt handelscentrum med kontrol over store dele af det vestlige Rusland. Efter mongolerne i 1200-tallet invaderede Kiev, voksede Moskva frem som et betydeligt fyrstedømme. I de efterfølgende 500 år voksede riget eksplosivt og blev i 1721 døbt det russiske imperium af Peter den Store. På dette tidspunkt var Rusland en europæisk stormagt, men det enevældige styre førte til fattigdom og underudvikling i størstedelen af landet. Revolutionsforsøg blev slået ned over flere gange, i 1820 og 1905, men i 1917 lykkedes det og Zar Nikolaj II abdicerede. Efter flere års magtkamp blev Rusland en del af den kommunistiske Sovjetunion, som blev dannet i 1922. Unionen blev stærkt præget af Josef Stalins diktatoriske styre (1924-1953) og led enorme tab under 2. Verdenskrig.
I 1991 blev Sovjetunionen opløst, da det kommunistiske styre brød sammen efter flere års intern politisk og økonomisk ustabilitet.
Rusland har siden gennemført omfattende reformer og er blevet Sovjetunionens politiske, økonomiske og militære arvtager.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 1

3,2

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Rusland ville vi bruge 3,2 jordkloder.

Samfund og politik

Rusland er en føderal republik, hvor præsidenten vælges for seks år ad gangen. Præsidenten har stor magt som statsoverhovedet og militærets øverstkommanderende og udnævner selv en række højtstående embedsmænd. Statsministeren udnævnes af præsidenten, men godkendes af Statsdumaen. Underhuset Statsdumaen udgør sammen med overhuset Føderationsrådet Ruslands føderale forsamling.  

Regionerne i føderationen har varierende grad af selvstyre, men i de senere år er landet blevet mere centralt styret. I løbet af 1990'erne blev der gennemført samfundsmæssige, politiske og økonomiske reformer. Landet står særligt over for udfordringer som sociale og økonomiske forskelle mellem regioner, omfattende korruption, etniske spændinger og et besværligt bureaukrati.

Vladimir Putin har domineret russisk politik i to årtier. Han var statsminister i 1999, præsident fra 2000-2008, statsminister 2008-2012 og præsident fra 2012. Demokratiseringsprocessen som startede efter Sovjetunionens er stanset igen. Ytrings- og pressefriheden er begrænset og valgene kritiseres af internationale observatører. 

Rusland er en central aktør i international politik, både politisk og økonomisk. Landet er et af de fem faste medlemmer i FN’s Sikkerhedsråd. De seneste år har landet markeret sig ved at involvere sig i Syrien og annektere Krim-halvøen. Rusland anklages også for at havde præget præsidentvalget i USA og attentater i Storbritannien. Alt dette har forværret Ruslands forhold til Vesten. 

Menneskelig udvikling

16

50 av 188

Rusland er nummer 50 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Rusland indførte markedsøkonomi efter Sovjetunionens planøkonomi og overgangen førte til store økonomiske svingninger. Omfattende reformer kunne ikke forhindre at tusindvis af bedrifter gik stærkt tilbage, og fattigdommen steg drastisk i midten af 1990'erne. I dag står landet stadig overfor udfordringer fra sovjettiden, som stor arbejdsløshed og en ensartet og forældet industri. 

Rusland er dog stadig en af verdens største økonomier. Landet har enorme naturressourcer, og er i besiddelse af verdens største gasreserve og nogle af de største sammenhængende skovområder. Landet er også verdensledende indenfor olieproduktion, er rig på mineralressourcer og har et omfattende landbrug. 

I 2014 blev der indført økonomiske sanktioner mod landet som følge af annekteringen af Krim, samtidig med at oliepriserne faldt kraftigt. Dette ramt Rusland hårdt. Afhængigheden af et lille udvalg af eksportvarer, som olie og naturgas, gør landet sårbart overfor ændringer i verdensøkonomien. Tyskland, USA, Storbritannien og Kina er landets vigtigste handelspartnere. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Rusland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

145 805 944

Mennesker i Rusland

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 7

1,8

børn per kvinde i Rusland

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5

5

børn der dør per 1000 levendefødte i Rusland

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

9

32 803

BNP per indbygger i PPP-dollar i Rusland

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Rusland

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7

11,80

ton CO2-udslip per person i Rusland

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Rusland

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 6 9 10

7,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Rusland

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

9,97

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Rusland

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,69

er forventet antal år i skolen i Rusland

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

2

0,203

GII-indexen i Rusland

Työ