[[suggestion]]
Rwanda
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Kigali

Etniske grupper

Hutu (Bantu) 84%, Tutsi (Hamitic) 15%, Twa (Pygmæer) 1%

Sprog

Kinyarwanda (officielt), Fransk (officielt), Engelsk (officielt), Kiswahili (Swahili)

Religion

Romerks-Katolsk 56.5%, Protestant 26%, Adventisme 11.1%, Muslimer 4.6%, forskellige stammereligioner 0.1%, ingen 1.7%.

Befolkningtal

10 837 000

Styreform

Republik

Areal

26 340 km2

Valuta

Franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 460 PPP$

Nationaldag

1. juli

Andre landesider

Geografi

Rwanda ligger lige syd for ækvator og har tropisk klima. Landet er bjergrigt med vulkansk jordbund, der gør det frugtbart. Bjergkæden i den vestlige del af landet er det eneste sted hvor der stadig findes regnskov. I nordøst og i de centrale områder er der græssavanne og i sydøst er der store papyrussumpe, der ændrer udseende efter hver regntid.

Uroligheder og befolkningseksplosion udgør en konstant trussel for dyrelivet, der som udgangspunkt er utrolig rigt. Specielt er den sjældne bjerggorilla i fare. Nationalparken Akagera er i farezonen, men huser fortsat elefanter, zebraer, bøfler og antiloper. Leoparder og andre kattedyr er også vidt udbredt. I den tætte vegetation i sumpene lever den underlige pelikanlignende fugl Balaeniceps rex, bedre kendt som træskonæb. Der findes mere end 700 fuglearter i Rwanda.

Miljøproblemer i Rwanda omfatter skovrydning, som følge af ukontrolleret fældning til brænde, overgræsning, jorderosion samt udbredt krybskytteri.

Historie

Rwandas urbefolkning bestod af Twa, et pygmæfolk der i år 1000 e. Kr. blev fordrevet af indvandrende hutuer, der etablerede sig med fast landbrug. I 1400-tallet kom tutsierne, der primært levede af kvægdrift, og slog sig ned i området. Tutsierne udviklede et feudalt styresystem, der blandt andet førte til, at hutuerne skulle betale skatter til tutsiernes konge og senere til kolonimagterne. Omkring fire ud af fem indbyggere i Rwanda er hutuer, hvilket er vigtigt for udviklingen, som senere førte til et af historiens værste folkemord.

I 1916 blev Rwanda og Burundi en del af Belgisk Congo. Det belgiske styre favoriserede tutsierne kraftigt og denne forskel mellem hutuerne og tutsierne, skabte stor utilfredshed blandt hutuerne. Volden mellem de to befolkningsgrupper startede med brutale aktioner mod tutsierne allerede i 1959. Disse voldelige handlinger fremskyndte Belgiens tilbagetrækning og Rwanda blev i 1962 en selvstændig republik. Der vandt hutuerne flest sæder i nationalforsamlingen. 1960’erne og 1970’erne var præget af uro mellem befolkningsgrupperne og vold mod tutsier.

Økologiske fodaftryk

3

0,4

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Rwanda ville vi bruge 0,4 jordkloder.

Samfund og politik

Det rwandiske samfund har i stor grad været præget af modsætningerne mellem hutuer og tutsier. En faktor der forstærker problemet mellem disse to befolkningsgrupper er at Rwanda er Afrikas tættest befolkede land og der er derfor hård kamp om jorden.

Modstandsbevægelsen af tutsier, Front Patriotique Rwandais (FPR), som blev oprettet i 1980’erne invaderede Rwanda i 1990. Borgerkrigen førte til reformer og et flerpartisystem, men uroen blussede hurtigt op igen. I 1994 blev det aftalt at FPR skulle indlemmes i regeringen og hæren. Lige efter aftalen blev underskrevet, blev Rwandas præsidents fly skudt ned og præsidenten, der var hutu, døde, hvilket blev optakten til folkemordet. I løbet af tre måneder blev næsten en million tutsier og moderate hutuer myrdet og tre millioner flygtede. Efter folkemordet er det blevet utrolig vigtigt at genforene og sikre fremgang i landet. Rwanda er i dag et af de lande i verden med flest kvinder i politik og både hutuer og tutsier har ledet regeringen. Men der er fortsat vanskeligheder mellem befolkningsgrupperne og i dag er tutsierne i høj grad tilbage i førersædet.

Landets præsident Paul Kagame blev valgt i 2000. Landet har været plaget af korruption og en stor del af landets magt og rigdomme er fordelt hos en elite i regeringspartiet. Regeringen er blevet anklaget for at have manipuleret med landets valg, hvor medlemmer af oppositionen blev udsat for lange politiafhøringer, ulovlige anholdelser, bestikkelse og dødstrusler. Ved valget i 2010 blev flere journalister og oppositionsledere arresteret, forsvandt og andre fundet myrdet. Desuden kritiseres manglen på ytrings- og pressefrihed.

Folkedrabets efterspil definer meget af landets politik. Præsidenten argumenterer for at en hård linje er nødvendig, for at sikre fred i et land der stadig er mærket af etniske spændinger. Der er indført en række love i landet for at modvirke folkedrabsideologi, såsom at det er ulovligt at bruge benævnelserne ”hutu” og ”tutsi” - alle i landet skal derimod kalde sig rwandere.

Rwanda-tribunalerne er navnet for de retssager, der efter folkedrabet er ført for at få dømt de værste forbrydere. Sidste dom blev givet i 2015 og retssagerne der skal sikre sandhed og retfærdighed har derfor varet ca. 20 år.

Efter folkedrabet vendte mange af de som var flygtet under urolighederne tilbage til Rwanda. Myndighederne oprettede derfor ”Ingando” – solidaritetslejre. Her bliver ex-soldater afvæbnet og modtager undervisning bl.a. i at etniske skillelinjer ikke accepteres i Rwanda i dag, medborgerskab og i at læse i skrive. Færdigheder der ruster dem til at vende tilbage til samfundet. Opholdende varer 1-3 måneder.

Menneskelig udvikling

10

162 av 188

Rwanda er nummer 162 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Rwanda er et fattigt landbrugsland og folkemordet satte landet langt tilbage, også økonomisk. Siden den gang er der blevet arbejdet hårdt på at få landet bragt i orden igen og en veldrevet økonomi gør Rwanda til et populært bistandsland. Myndighederne prioriterer programmer for at få bugt med fattigdommen, men størstedelen af befolkningen lever under landets egen fattigdomsgrænse, det vil sige for under 15 kroner om dagen.

90 procent af befolkningen arbejder i landbruget og de allerfleste har kun små stykker land til at forsørge sig selv. Rwanda er et land uden kyststrækninger, hvilket gør handel og eksport vanskeligere. Politisk uro i nabolandene, samt en dårligt udbygget infrastruktur i hele regionen er også faktorer der hæmmer økonomisk vækst. Finanskrisen gik hårdt udover Rwanda, men økonomien er på vej til at blive god igen. Rwanda har en smule vækst i turismesektoren og det er især de sjældne bjerggorillaer der trækker turisterne til landet, der bliver betegnet som utrolig smukt.

Rwanda lå i 2018 som nummer 158 ud af 169 på FN’s indeks over menneskelig udvikling.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Rwanda på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

13 600 466

Mennesker i Rwanda

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 6

3,7

børn per kvinde i Rwanda

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41

41

børn der dør per 1000 levendefødte i Rwanda

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

2 460

BNP per indbygger i PPP-dollar i Rwanda

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 3 5 5
6 7 8 9 10

3,5

af befolkningen er underernærede i Rwanda

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

0

0,10

ton CO2-udslip per person i Rwanda

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Rwanda

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,2

af 10 personer har adgang til rent vand i Rwanda

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 6 9 10

7,59

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Rwanda

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7

6,85

er forventet antal år i skolen i Rwanda

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,388

GII-indexen i Rwanda

Jobb